birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

NARDANČIŲ VANDENS PAUKŠČIŲ ATPAŽINIMO ŽINYNAS

Tarptautinė paukščių apsaugos organizacija BirdLife International ir Lietuvos ornitologų draugija (LOD) 2014-2016 m. įgyvendino projektą „Jūrinių paukščių priegaudos mažinimas Europoje“, skirtą žvejybiniuose tinkluose žūstančių paukščių skaičiui sumažinti mūsų šalies Baltijos jūros priekrantėje (daugiau informacijos rasite interneto svetainėje http://seabirdbycatch.com/). Tai yra didesnio tarptautinio projekto, kurį finansuoja fondas „Segre“ dalis, kartu tęsiant ir darbus, kuriuos LOD 2013–2014 m. vykdė Karališkosios paukščių apsaugos draugijos (RSPB, angl. Royal Society for Protection of Birds) finansinės paramos dėka. LOD kartu su Lietuvos pajūrio žvejais vykdo eksperimentinę žūklę modifikuotais statomaisiais tinklais. Jos metu siekiama nustatyti, kokiuose tinkluose nesumažėja sugaunamų žuvų ir pavyksta išvengti vandens paukščių žūties.

Europos Komisijos patvirtintame veiksmų plane numatyta ne tik ieškoti paukščiams mažiau pavojingų žvejybos įrankių, bet ir sukurti bei įgyvendinti žūstančių paukščių stebėsenos sistemą. Žinant konkrečias paukščių sugavimo tinklais aplinkybes, būtų galima parinkti tinkamiausius sprendimo būdus mažinant paukščių priegaudą ir neuždraudžiant žvejybos. Pirmiausia tai susiję su duomenų apie žuvusius tinkluose paukščius rinkimu. Tačiau laukiamų rezultatų galima tikėtis tik įtraukus į tyrimą žvejus. Jei pavyktų susitarti, jog tinkluose aptiktus paukščius registruotų patys žvejai, šis klausimas būtų išspręstas labai operatyviai. Čia susiduriame su negyvų paukščių rūšių atpažinimo problema, nes negyvų ir šlapių paukščių išvaizda neretai labai skiriasi nuo jų fotografijų ar piešinių įprastuose paukščių pažinimo vadovuose. Todėl iškilo būtinybė išleisti specialų nedidelio formato, patogų naudoti žinyną, skirtą identifikuoti nardančius vandens paukščius, kurie gali būti atsitiktinai sugaunami verslinės žvejybos įrankiais. Be to, nardantiems paukščiams nepriklausančių keleto rūšių kirų atpažinimas taip pat svarbus, nes tai - dažniausiai pajūryje randami žuvę paukščiai. Tokį, žuvusių paukščių atpažinimui skirtą leidinį („kišeninį“ paukščių pažinimo vadovą), LOD parengė ir išleido įgyvendindama aukščiau minėtą projektą.  Jo autoriai tikisi, jog jis nenuguls žvejų stalčiuose, o padės renkant svarbius duomenis apie vandens paukščių priegaudą Lietuvos Baltijos priekrantėje ir Kuršių mariose. Neturintiems atspausdinto apibūdintojo, pridedamas leidinio kompiuterinis variantas suteiks galimybę pasinaudoti jame publikuota medžiaga.


Reti stebėjimai

2023-12-09
Aythya marila
2023-12-09
Gavia arctica
2023-12-09
Emberiza schoeniclus
2023-12-02
Turdus iliacus
2023-12-10
Gallinula chloropus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Rallus aquaticus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Calcarius lapponicus
2023-12-10
Circus cyaneus