birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Kvietimas teikti pasiūlymus

Pirkimo objektas: Ilgalaikių galvijų ganymo aptvarų įrengimo paslauga. Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija numato įsigyti Ilgalaikių galvijų ganymo aptvarų įrengimo paslaugą Aukštaitijos nacionaliniame parke ir Svylos upės slėnio paukščiams svarbioje teritorijoje Ignalinos rajone ir Nemuno Deltoje, Šilutės rajone demonstraciniams mobilaus ganymo galvijais plotams. Tveriami aštuoni aptvarai penkiose ganymo teritorijose.

Pirkimo procedūra: Pirkimas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (aktualia redakcija) (toliau – Aprašas), Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacijos pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2022 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. 001, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, LIFE programos taisyklėmis, kitais teisės aktais bei Pirkimo sąlygomis.

Pirkimą vykdanti organizacija: Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija. Adresas Durpyno g. 7A, Pakrempė, LT-21169, Trakų r. Įmonės kodas 305152424, el. paštas laua@laua.lt  Tel. 8 6 1513387

Interneto svetainė: www.laua.lt

Atrankos kriterijai: Visi reikalavimai nustatyti pirkimo dokumentuose. Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

Pirkimo dokumentus galima gauti: Nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2023-06-09 17:00 val. Lietuvos Respublikos laiku, Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacijos adresu: Miglos g. 27-2, LT-08101 Vilnius. Atsakingas darbuotojas: Simona Miklovytė, tel.: +370 636 33998, el.paštas: laua@laua.lt darbo valandomis 8:00-17:00, pirmadienį-penktadienį.

Pasiūlymų pateikimas: Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, gali būti pateiktas raštu - paštu arba per kurjerį adresu: Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija, Miglos g. 27-2, LT-08101 Vilnius. Vokai su pasiūlymais turi būti pažymėti antrašte "Ilgalaikių galvijų ganymo aptvarų įrengimo konkursui" arba elektroniniu paštu laua@laua.lt Elektroninio laiško antraštėje rekomenduojama nurodyti Ilgalaikių galvijų ganymo aptvarų įrengimo konkursui.

Projektą „Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariam ūkininkavimui, siekiant užtikrinti ilgalaikę griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugą”, LIFE21-NAT-LT-LIFEfarms for birds, Nr. 101074711 finansuoja Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programa,Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Projekto partneriai.

 
 

Už šioje svetainėje pateiktą turinį atsako tik jos autoriai. Svetainės turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji agentūra (CINEA), nei Europos Komisija nėra atsakingos už svetainėje teikiamos informacijos panaudojimą.


Reti stebėjimai

2024-07-14
Grus grus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra
2024-07-07
Lophodytes cucullatus
2024-07-06
Acrocephalus dumetorum
2024-07-07
Podiceps auritus