birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2012 metai

 PAUKŠČIŲ PAVASARINĖ MIGRACIJA IR FENOLOGINIAI STEBĖJIMAI LIETUVOJE

2012 METAI

Informacija atnaujinta 2012-05-20 19:45

Parengė Vytautas JUSYS

LOD PUSLAPIO SKYRELYJE „STEBĖJIMAI“ PRAŠOME FENOLOGINIŲ STEBĖJIMŲ NERAŠYTI. ČIA TALPINTI TIK TOKIUS STEBĖJIMUS KURIE ATITINKA LOFK KRITERIJUS: http://www.birdlife.lt/web/lod/kaupiama-informacija

Stebėjimus pateikė stebėtojų: 105

V.Adomonis, A.Aleksiejūnienė, S.Aponavičius, O.Atkočaitis, S.Aškinytė,  Auglys, J, R.Balsevičiūtė, R.Banaitienė, M.Baranovskij, Ž.Bataitytė, G.Baublys, B.Belchev, P.Bergaudas, V.Bražienė, K.Castren, K.Čepėnas, A.Čeponis, M.Čepulis, A.Čerkauskas, M.Dagys, K.Danauskas, E.Duderis, V.Eigirdas, O.Gaidamavičiūtė, Z.Gasiūnaitė, R.Giedraitis,  G.Gražulevičius, R.Grigienė, S.Hjerppe, L. ir R.Ignatavičiai, P.Ignatavičius, R.Jarmalavičius, K.Jusienė, V.Jusys, R.Juškaitis, S.Karalius, R.Kaunietis, M.Karlonas, E.Kavaliauskas, R.Kinduris, R.Kiserauskaitė, J.Klimaitė, A.Kvaraciejus, Dž.Kulvieteinė, R.Kubilius, V.Laukžemis, J.Liaudanskytė, S.Lileikis, E.Lukošius, M.Mackevičius, B. Maldūnienė, D.Makavičius, S.Medžionis, J.Melkova, I.Meškinytė, S.Minkevičius, S.Minkevičienė, J.Morkūnas, R.Morkūnė, Vl.Naruševičius, A.Naudžius, D.Norkūnienė, D.Norkūnas, V.Pabrinkis, E.Pakštytė, S.Paltanavičius, V.Pareigis, V.Paškevičius, A.Patašius, R.Patronaitis, A.Paulauskas, G.Petkus, V.Petkus, A.Petraška, Ž.Preikša, V.Puolytė, R.Rangienė, L.Raudonikis, V.Razmus, L. G.Riauba, R.Rulinskaitė, S.Semionova, A.Semionovas, I.Semionovas, R.Simonavičius, A.Skirpstas, S.Skuja, V.Slavickas, V.Stirkė, E.Šniaukšta, L.Šniaukšta, M.Šniaukštienė, J.Tunaitienė, R.Treinys, A.Ulevičius, L.Umbrasienė, E.Užpelkis, I.Vaičiūnaitė, R.Vaitkus, D.Vaitkuvienė, N.Vėlavičienė, J.Zarankaitė, V.Žemaitienė.

NAUJAUSI STEBĖJIMAI – RAUDONAI

Xvėlesni pirmieji stebėjimai neberenkami.

Stebėjimus prašome pranešti el.paštų ( ventragis@birdpix.lt ) arba rašyti LOD forume.

LOD PUSLAPIO SKYRELYJE „STEBĖJIMAI“ PRAŠOME FENOLOGINIŲ STEBĖJIMŲ NERAŠYTI. ČIA TALPINTI TIK TOKIUS STEBĖJIMUS KURIE ATITINKA LOFK KRITERIJUS: http://www.birdlife.lt/web/lod/kaupiama-informacija

GULBĖ NEBYLĖ (Cygnus olor)

 • 2012-03-10 Kaišiadorių tv. – 2 (A.Paulauskas);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje 165 (J.Morkūnas, V.Jusys);X
 • 2012-03-22. Gulbių nebylių pora pradeda krauti lizdą Užpalių HE tvenkinyje, Utenos r. (D. Norkūnas).

GULBĖ GIESMININKĖ (Cygnus cygnus)

 • 2012-02-26 netoli Klaipėdos ties Leliais laukų balose stebėjau dvi gulbes giesmininkes (S.Karalius);
 • 2012-02-28 Nidoje praskrido 4 ad ir 2 jauni paukščiai (K. Castren);
 • 2012-03-02 Nemuno deltoje prie Stankiškių k. plaukioja 2, Ventės rage praskrido būrelis – 33 paukščiai (V.Jusys);
 • 2012-03-02 gulbės giesmininkės Biržų r. Pabiržės seniūnijoje (B.Maldūnienė);
 • 2012-03-03 Ties Šiauriniu molu jūroje praskrido 12 (R.Morkūnė, J.Morkūnas);
 • 2012-03-04 Įvairiose Nemuno deltos regiono vietose stebėti pulkai nuo 12 iki 60 paukščių (J. Morkūnas);
 • 2012-03-06 Nemune ties Jurbarku stebėtos 6 gulbės giesmininkės (R.Patronaitis);
 • 2012-03-08 Ties tiltu per Nemuną prie Jurbarko pirmą kartą stebėjau 5 gulbes giesmininkes (R.Giedraitis);
 • 2012-03-09 Skrendančios gulbės giesmininkės stebėtos Šakių rajone: 2 ind. Stulgių kaime ir 4 ind. Karkazų kaime (O. Atkočaitis, R. Juškaitis);
 • 2012-03-10 4 gulbės stebėtos tvenkino properšoje Bezdonių mstl.Vilniaus r. (M.Baranovskij);
 • 2012-03-12 10:15 – 12:30 Nidoje praskrido 227 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje 1769 (J.Morkūnas, V.Jusys);
 • 2012-03-13, 17 gulbių giesmininkių laukuose, Antanavas, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);X
 • 2012-05-19 Gulbių giesmininkių pora su jaunikliais Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (E. Pakštytė);

MAŽOJI GULBĖ (Cygnus columbianus)

 • 2012-03-03 Ties Šiauriniu molu jūroje praskrido 2 (R.Morkūnė, J.Morkūnas);
 • 2012-03-11 Trakų r. stebėta skrendanti mažoji gulbė (želmeninių žąsų pulko pakrašty) (M.Mackevičius);
 • 2012-03-12 10:15 – 12:30 Nidoje praskrido 18 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje 272 (J.Morkūnas, V.Jusys);
 • 2012-03-13 prie Vilkyčių, Šilutės r. -12 paukščių (J.Morkūnas);X

ŽELMENINĖ ŽĄSIS (Anser fabalis)

 • 2012-03-04 laukuose šalia Klaipėdos šiandien stebėjau apie 300 želmeninių žąsų (S.Karalius);
 • 2012-03-04 Tarp Lankupių ir Vilkyčių kaimų, Šilutės raj. stebėta apie 150 paukščių. Rusnės saloje - 115 paukščių (J. Morkūnas);
 • 2012-03-11 Trakų r. stebėtas skrendantis želmeninių žąsų pulkelis (ir viena mažoji gulbė) (M.Mackevičius);
 • 2012-03-12 Nidoje kartu su 1 baltakakte žąsimi praskrido 16 (K.Castren);
 • 2012-03-12 Pirmą kartą šiemet Jurbarko raj, ties Skirsnemunės gyv, stebėtas želmeninių žąsų būrelis iš 9 paukščių (R.Giedraitis);
 • 2012-03-13, apie 200 želmeninių žąsų laukuose, Antanavas, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-13 Želmeninio žąsų (17 ind.) būrys perskrido netoli autostrados šiaurės kryptimi (B.Belchev);
 • 2012-03-13 Du pulkai (po ~50 ir ~100) želmeninių žąsų praskrido šiaurės vakarų kryptimi. Panevėžys. (I.Vaičiūnaitė).
 • 2012-03-13 apie 30 praskrido Šakių r. prie gelgaudiškio, Skaistakaimio k. (R.Jarmalavičius);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje (daugiausia prie Sausgalvių ) apie 3200 (J.Morkūnas, V.Jusys);X

TRUMPASNAPĖ ŽĄSIS (Anser brachyrhynchus)

 • 2012-03-20 ienas paukštis laukuose prie Anglininkų, Biržų r., 2500 žąsų būryje (A.Naudžius);
 • 2012-03-21 Viena žąsis Rusnės saloje kartu su baltakaktėmis žąsimis (J.Morkūnas);
 • 2012-03-22 Vienas paukštis apie 150 baltakakčių ir želmeninių žąsų būryje Nemuno deltos pievose netoli ŠV Krokų Lankos ež. kranto (V.Jusys);
 • 2012-03-23 prie Sakučių 1 (K.Castren);

BALTAKAKTĖ ŽĄSIS (Anser albifrons)

 • 2012-03-04 laukuose šalia Klaipėdos šiandien apie 300 želmeninių žąsų stebėjau 5 baltakaktes (S.Karalius);
 • 2012-03-04 Tarp Lankupių ir Vilkyčių kaimų, Šilutės raj. stebėta 22 paukščiai. Rusnės saloje - 40 paukščių (J. Morkūnas);
 • 2012-03-12 Nidoje kartu su 16 želmeninių žąsų praskrido 1 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje (daugiausia prie Sausgalvių ) apie 3100 (J.Morkūnas, V.Jusys);X

PILKOJI ŽĄSIS (Anser anser)

 • 2012-02-26 Klaipėdos r. ties Romų kaimu dvi pilkosios žąsys (S.Karalius);
 • 14 žąsų stebėtos pievoje šalia Kintų (Z. Gasiūnaitė);
 • 2012-02-27 Rusnės saloje netoli Pakalnės kaimo ilsėjosi 2 būriai - viename buvo 119 paukščių o kitame – 27 (E.Užpelkis);
 • 2012-02-29 viena praskrido Nidoj (K.Castren);
 • 2012-03-04 Rusnės saloje - apie 300 paukščių, kitose Nemuno deltos vietose būreliai nuo 12 iki 40 paukščių (J. Morkūnas);
 • 2012-03-12 18 pilkųjų žąsų praskrido pietų kryptimi Dembavoje, Panevėžio raj. (I. Vaičiūnaitė);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje 293 (J.Morkūnas, V.Jusys);
 • 2012-03-13 4 pilkosios žąsys neaukštai virš Kauno centro praskrido šiaurės kryptimi (S.Medžionis); X
 • 2012-04-07 tupi lizde ant kiaušinių Kintų žuv. tv. (J.Morkūnas);

KANADINĖ BERNIKLĖ (Branta canadensis)

 • 2012-03-15 Vienas paukštis užlietoje pievoje prie Stankiškių, Šilutės r. (J.Morkūnas);
 • 2012-03-16 Du paukščiai stebėti Sausgalviuose, Šilutės r. (V.Pabrinkis, G.Petkus);
 • 2012-03-18 3 kanadinės berniklės laukuose netoli Klaipėdos (S.Karalius). X

BALTASKRUOSTĖ BERNIKLĖ (Branta leucopsis)

 • 2012-03-13 Nemuno deltos prie Sausgalvių 2+1 (V.Jusys, J.Morkūnas);
 • 2012-03-17 1 baltaskruostė berniklė žiemkenčių lauke prie Metelio ež., Lazdijų raj. (P.Ignatavičius)
 • 2012-03-18 3+1 baltaskruostė berniklė laukuose netoli Klaipėdos (S.Karalius)
 • 2012-03-18 keturios baltaskruostės berniklės Rupkalviuose (E.Užpelkis);
 • 2012-03-19 Apsemtame lauke netoli Anglininkų, Biržų r. 3 baltaskruostės berniklės 2 tūkst. žąsų būryje (A.Naudžius);
 • 2012-03-23 prie Sakučių 6 (K.Castren);X

PAPRASTOJI BERNIKLĖ (Branta bernicla)

 • 2012-04-07 Nemuno deltoje Rupkalvių pievose matytas 1-as paukštis (J.Morkūnas);

URVINĖ ANTIS (Tadorna tadorna)

 • 2012-03-13 Nemuno deltos Rupkalvių pievose 6 paukščiai (E.Užpelkis, V.Jusys, J.Morkūnas);
 • 2012-03-16 Kopgalyje praskrido 1 urvinė antis (S.Karalius);
 • 2012-03-17 Nemuno deltoje prie Stankiškių – 2 (V.Jusys);
 • 2012-03-22 Butingėje 1 (J.Morkūnas);
 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 32 (K.Castren);X

EURAZINĖ CYPLĖ (Anas penelope)

 • 2012-03-12 pajūryje ties Juodkrante praskrido 8 patinai ir 9 patelės (K.Castren);
 • 2012-03-13 prie Vilkyčių, Šilutės r. -15 paukščių (J.Morkūnas);
 • 2012-03-13 Juodkrantėje prie jūros praskrido 56 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje (daugiausia prie Sausgalvių ir Krokų lankos ež.) - 800-900 (J.Morkūnas, V.Jusys);
 • 2012-03-14 8 cyplės Kaune prie Nemuno salos (S.Medžionis);
 • 2012-03-15 patinas Tatulos upėje, Biržų r. (B.Maldūnienė);
 • 2012-03-16 Kopgalyje stebėtos 6 migruojančios (S.Karalius);
 • 2012-03-17 4 cyplės laukų baloje prie Metelio ež., Lazdijų raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 10 cyplių Simno tvenkinyje, Alytaus raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 11 cyplių laukų baloje netoli Antanavo, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius); X

PILKOJI ANTIS (Anas strepera)

 • 2012-03-23 prie Lankupių, Šilutės r. 8 (J.Morkūnas);
 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 2, prie Sakučių - 2  (K.Castren);
 • 2012-03-23 pilkosios anties patinas laukų baloje Elektrėnų sav. (E.Pakštytė)
 • 2012-03-25 - įvairiuose Nemuno deltos vietose iki 20 paukščių (J. Morkūnas, S. Aponavičius);
 • 2012-03-27 Porelė pilkųjų ančių stebėta Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-04-02 Širvėnos ež. Biržų r. 3 pilkosios antys (A.Naudžius); X

RUDAGALVĖ KRYKLĖ (Anas crecca)

 • 2012-03-11 pajūryje ties Juodkrante matyta patina ir patelė (K.Castren);
 • 2012-03-13 Juodkrantėje prie jūros praskrido 6 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje 10 (J.Morkūnas, V.Jusys);
 • 2012-03-16 Kopgalyje atskirais būriais praskrido apie 130 rudagalvių kryklių (S.Karalius);
 • 2012-03-17 nemažiau 100 rudagalvių kryklių Simno tvenkinyje, Alytaus raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 nemažiau 30 rudagalvių kryklių laukų baloje netoli Antanavo, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius); X

DIDŽIOJI ANTIS (Anas platyrhynchos)

 • 2012-03-02 Nidoje 08:45 – 11:40 praskrido 39 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje (daugiausia prie Krokų lankos ež. ir Sausgalvių )  apie 4000 (J.Morkūnas, V.Jusys);X

SMAILIAUODEGĖ ANTIS (Anas acuta)

 • 2012-03-13 Juodkrantėje prie jūros praskrido 2 patinai ri 3 patelės (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje apie 250 (J.Morkūnas, V.Jusys);
 • 2012-03-14 Baltosios Vokės žuv. tv. – patinas ir patelė (K.Castren);
 • 2012-03-16 Kopgalio pajūriu praskrido smailiauodegių ančių pora (S.Karalius);
 • 2012-03-17 4 smailiauodegės antys laukų baloje prie Metelio ež., Lazdijų raj. (P.Ignatavičius)
 • 2012-03-17 4 smailiauodegės antys Simno tvenkinyje, Alytaus raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 2 patinai ir 2 patelės plaukiojo AB „ORLEN Lietuva“ tvenkiniuose ties Didžiamiškio mišku  (D.Makavičius, R. Kinduris, N. Vėlavičienė);
 • 2012-03-19 Apsemtame lauke netoli Anglininkų, Biržų r. mažiausiai 8 smailiauodegės antys (A.Naudžius);X

DRYŽAGALVĖ KRYKLĖ (Anas qurquedula)

 • 2012-03-17 2 dryžgalvės kryklės (pora) laukų baloje prie Metelio ež., Lazdijų raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-25 dryžgalvės kryklės patinėlis Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius)
 • 2012-03-25 dvi dryžgalvės kryklės (pora) laukų baloje netoli Antanavo, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-26 Juodkrantėje patinas ir patelė (K.Castren, L.Šniaukšta, M.Šniaukštienė):
 • 2012-03-29 Rudagalvių kryklių būryje Kopgalyje stebėtas dryžagalvės kryklės patinas (S.Karalius);
 • 2012-04-07 Papilio tv. Biržų r.- 4 dryžagalvės kryklės (A.Naudžius, V.Stirkė, E.Duderis);
 • 2012 04 09 Šakių raj. Novaraistis, bent 2 dryžagalvės kryklės, abu patinai (I. Semionovas, A. Semionovas, S. Semionova);
 • 2012-04-11 Dryžagalvių kryklių pora Nevėžio užtvankoje. Panevėžys. (I.Vaičiūnaitė); X

ŠAUKŠTASNAPĖ ANTIS (Anas clypeata)

 • 2012-03-12 Nidoje kartu su 6 didžiosiomis antimis praskrido 1 patinas (K.Castren);
 • 2012-03-17 patinas matytas Nemuno deltoje prie Minijos k. (Z.Gasiūnaitė);
 • 2012-03-17 4 paukščiai užliejamose pievose prie Papio ež., Šalčininkų r. (M.L. Šniaukštos);
 • 2012-03-23 Prie Sakučių patinas (K.Castren);
 • 2012-03-25 - Šyšgiriuose, Alkoje po 2 paukščius (J.Morkūnas, S.Aponavičius);
 • 2012-03-26 šaukštasnapės anties patinas Trinyčių tvenkinyje Klaipėdoje. (V.Pareigis, S.Čiulčinskas)
 • 2012-03-28 Porelė šaukštasnapių ančių praskrido Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-04-10 Širvėnos ež. Biržų r. mažiausiai 10 šaukštasnapių ančių (A.Naudžius, Š.Vainauskas); X

RUDAGALVĖ ANTIS (Aythya ferina)

 • 2012-03-16 Pirmoji rudagalvė antis Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-03-17 10 rudagalvių ančių Simno tvenkinyje, Alytaus raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-19 pajūryje prie Juodkrantės praskrido patinas ir patelė (K.Castren);
 • 2012-03-21 apie 200 paukščių apsemtoje Nemuno deltos pievoje prie Stankiškių (J.Morkūnas);
 • 2012 03 27 Gulbynės tvenkinio (Alytus) properšoje plaukiojo rudagalvės anties patinas (A. Petraška); X

KUODUOTOJI ANTIS (Aythya fuligula)

 • 2012-03-10 patinas Kuršių mariose prie Juodkrantės (K.Castren);
 • 2012-03-13 Juodkrantėje prie jūros praskrido 1 (K.Castren);
 • 2012-03-16 Kopgalio pajūriu praskrido apie 30 kuoduotųjų ančių (S.Karalius);
 • 2012-03-19 Širvėnos ežere, Biržuose, 2 kuoduotosios antys (A.Naudžius);
 • 2012-03-22 vienas patinas pakrentėje prie Ventės rago (V.Jusys);
 • 2012-03-25 keturios kuoduotosios antys Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-26 1 rudagalvės anties patinas, o 27d.- 2 poros rudagalvių ančių Nevėžio užtvankoje, Panevėžyje. (I.Vaičiūnaitė)
 • 2012-03-27 7 +5 kuoduotųjų ančių būreliai praskrido Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-03-27 Nidoje praskrido būrys – 55 paukščiai (K.Castren);
 • 2012-03-27 7 kuoduotosios antys Nevėžio užtvankoje, Panevėžyje. (I.Vaičiūnaitė); X

ŽILOJI ANTIS (Aythya marila)

 • 2012-03-27 Atskirais būreliais Kopgalyje praskrido 46 žilosios antys (S.Karalius);
 • 2012-03-27 Nidoje 1 patinas ir 8 patelės (K.Castren)
 • 2012-03-27 Ventės rage praskrido 5 patinai (V.Jusys);
 • 2012-03-28 Jūroje ties Kopgaliu stebėtos 9 žilosios antys (S.Karalius)

PAPRASTOJI GAGA (Somateria mollisiima)

 • 2012-03-27 Du suaugę paprastųjų gagų patinai ir patelė praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);

PUTPELĖ  (Coturnix coturnix)

 • 2012-04-30 Paukštis girdėtas Alytaus r. Punios šile Nemuno pakrantės pievoje (Ž.Preikša);

 

MAŽASIS KRAGAS (Tachybaptus ruficollis)

 • 2012-03-30 Du mažieji kragai Kilučių ežere Biržuose.(B. Maldūnienė);
 • 2012 03 30 Laukų baloje, Alytaus raj. į perimvietę sugryžo mažasis kragas. (A. Petraška);
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 4 mažieji kragai (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-07 Linkaičių II tvenkinyje stebėta pora mažųjų kragų. Joniškio raj. Linkaičiai (G.Petkus, V.Petkus);
 • 2012-04-09 Baltojoje Vokėje 1 (K.Castren);
 • 2012 04 09 Šakių raj. Novaraistis, 1 mažasis kragas (I. Semionovas, A. Semionovas, S. Semionova); X

AUSUOTASIS KRAGAS (Podiceps cristatus)

 • 2012-03-30 Ausuotasis kragas Širvėnos ežere Biržuose (B. Maldūnienė);
 • 2012-03-31 vienas ausuotasis kragas Vijūnėlio ežere, Druskininkuose (P.Ignatavičius, J.Klimaitė);
 • 2012-04-03 1 ausuotasis kragas Nevėžio užtvankoje. Panevėžys. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-03 1 ausuotasis kragas Nevėžio užtvankoje. Panevėžys. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-07 Papilio tv. Biržų r. mažiausiai 8 ausuotieji kragai (A.Naudžius, V.Stirkė, E.Duderis);
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 2 ausuotieji kragai (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-07 Linkaičių I tvenkinyje 4 ausuotieji kragai, II-aje stebėti 3. Joniškio raj. (G.Petkus, V.Petkus); 2012-04-09 Kiduliuose, Šakių r. ,Nemune stebėti du ausuotieji kragai (R.Patronaitis);
 • 2012-04-08 Stebėti pirmą kartą šiemet buvusio žvyro Jurbarko karjero KalnėnaiI 3 paukščiai (R.Giedraitis)
 • 2012 04 09 Šakių raj. Novaraistis, 2 ausuotieji kragai (I. Semionovas, A. Semionovas, S. Semionova);X

RUDAKAKLIS KRAGAS (Podiceps grisegena)

 • 2012-03-24 jūroje ties Juodkrente - 4 (K.Castren, L.Šniaukšta, M.Šniaukštienė);
 • 2012 04 09 Šakių raj. Novaraistis, 1 rudakaklis kragas (I. Semionovas, A. Semionovas, S. Semionova); X

RAGUOTASIS KRAGAS (Podiceps auritus)

 • 2012-03-24 jūroje ties Juodkrente - 2 (K.Castren, L.Šniaukšta, M.Šniaukštienė);X

JUODAKAKLIS KRAGAS (Podiceps nigricollis)

 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose perimvietėje 5 juodakaklių kragų poros (A.Čerkauskas);
 • 2012-04-30 Sausgalviuose 4 juodakakliai kragai, Šilutės r.(A.Naudžius); X

JUODASIS GANDRAS (Ciconia nigra)

 • 2012-03-24 Žemaitijos nacionaliniame parke Plokštinės rezervate ties savo sodyba Antanas Vaškys iš gana arti stebėjo praskrendantį juodąjį gandrą. Jis šiuos paukščius pažįsta, nes j. gandrai gyvena rezervate (M.Jankauskienė);
 • 2012-03-31 Kėdainiu raj. Labūnavos g-joje stebėtas salia lizdo (Vl.Naruševičius);
 • 2012-04-03 Juodasis gandras stebėtas Vilniaus rajone , netoli Meškučių skrendantis visai neaukštai Šiaurės rytų kryptimi maždaug apie 15.00 val. (D.Musteikis);
 • 2012-04-06. Į lizdą grįžo juodasis gandras. Vilkaviškio raj. Kupreliškių miškas. ( V. Razmus);
 • 2012-04-07 Paukštis sklandė Taujėnų-Užulėnio miško pakraštyje, Ukmergės r. (L.Raudonkis);
 • 2012-04-08 1 juodasis gandras skrido virš Dembavos gyvenvietės, Panevėžio raj. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-08 stebėtas netoli Širvintų šalia autostrados Vilnius-Panevėžys 38 km, skrendantis (D.Musteikis);
 • 2012-04-08 Šiemet pirmą kartą skrendantį mačiau virš Nemuno ties Raudonės gyvenviete. (R.Giedraitis) X

BALTASIS GANDRAS (Ciconia ciconia)

 • 2012-03-12 Vienas paukštis vaikštinėjo Vašuokos upelio pakrantėse netoli Pavašuokų km. Panevėžio raj. (R.Kaunietis);
 • 2012-03-12 du gandrai vaikšiojo pievoje Šilutės r., Meškinės k. (V.Bražienė);
 • 2012-03-15 Vienas paukštis stebėtas netoli Alytaus (A.Patašius);
 • 2012-03-19 Stebėtas pirmą kartą Jurbarko r. vienas baltasis gandras ties Antkalniškių k prie kelio (R.Giedraitis)
 • 2012-03-21 vienas paukštis gandralizdyje Tauragės r. Baltrušaičių apyl. (E.Kavaliauskas);
 • 2012-03-22. Baltasis gandras suko ratus virš Pabiržės mokyklos, Biržų r. ( Reda Rulinskaitė)
 • 2012-03-23 matytas prie Užlieknių, Šilutės r. (A.Aleksiejūnienė);
 • 2012-03-23 Du baltieji gandrai praskrido virš Raudondvario, Kauno r. (R.Medžionis);
 • 2012-03-24 Vienas paukštis suko ratus ties Balbieriškiu,Kauno.r. (K.Čepėnas);
 • 2012-03-26 du skrendantys matyti Riešėje, Vilniaus r. (M.Dagys, D.Vaitkuvienė);
 • 2012-03-26 Mažonyse,netoli Leipalingio,skrido didelis būrys(gal koks 30)baltųjų gandrų (R.Grigienė);
 • 2012-03-28 Vienas paukstis sklande Sakiu r.Skaistakaimio k. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-03-28 pirmas sklando Suvernų k, netoli Kintų, Šilutės r. (V.Jusys);
 • 2012-03-29 Žadavainių k., Utenos r. matėm vieną paukšį jau tupintį lizde (M.Dagys, D.Vaitkuvienė);
 • 2012-03-30 Vienas paukštis stove lizde Sedos miestelyje, Mažeikių raj. (D.Makavičius, N. Vėlavičienė, R.Karpuška);
 • 2012-03-31 Vienas Baltasis gandras tupėjo jau lizde Paobelio km., Kėdainių rajonas (B.Belchev);
 • 2012-04-01 Pnevėžio miesto pakraštyje stebėti 2 paukščiai (K.Čepėnas);
 • 2012 04 02 Vienas baltasis gandras tupėjo lizde, Jonavos raj. Užusalių k. (M. Karlonas);
 • 2012-04-02 trys gandrai grįžo į Skaistakaimio k., Šakių r. (R.Jarmalavičius);
 • 2012-04-02 Baltasis gandras su "žmona" tupjėo lizde prie Dumpių sąvartyno (J.Morkūnas);
 • 2012-04-04 Baltieji gandrai lizduose Kintuose, Rupkalviuose. (J.Morkūnas);
 • 2012-04-05 1 baltasis gandras skrido pietvakarių kryptimi. Dembava, Panevėžio raj. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-05 2012-04-05 trys baltieji gandrai praskrido Kaune (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-05 Rokiškio r., Šetekšnių kaime atskrido i lizda du gandrai (J.Tunaitienė);
 • 2012-04-05 Vakare vaziuojant is Kauno link Kėdainiu 6 lizduose matyti grize 1-2 gandrai (Vl.Naruševičius); X

VAPSVAĖIDS (Pernis apivorus)

 • 2012-04-26 Nidoje praskrido 1 (K.Castren);
 • 2012-04-29 Vapsvaėdis ties Svencele (S.Karalius);
 • 2012-05-01 vapsvaėdis Antanavo apylinkėse, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-05-02 Vapsvaėdis Žaliojoje girioje, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė); X

RUDASIS PESLYS (Milvus milvus)

 • 2012-03-13 Vienas paukštis praskrido šalia Kibyšių k., Varėnos r. (V.Slavickas);
 • 2012-03-15 Vienas paukštis Sausgalviuose, Šilutės r. (J.Morkūnas);
 • 2012-03-17 paukštis stebėtas savo lizdvietėje Tauragės r. (E.Kavaliauskas);
 • 2012-03-18 Vienas paukštis šalia Būtingės, virš pievos apie 2 km nuo jūros kranto, netoli Latvijos sienos (V.Laukžemis);
 • 2012.03.25 Šilutės rajone , Pagryniuose, rudasis peslys renka medžiagą lizdui (Dž.Kulvietienė, E.Šniaukšta); X

JUODASIS PESLYS (Milvus migrans)

 • 2012-04-10 vienas paukštis skraidė Aukštumalos pelkės pakraštyje prie kelio link Kintų (J.Morkūnas);
 • 2012-04-15 Juodasis peslys Utenos sąvaryne (D. Norkūnas);
 • 2012-04-20 Nidoje praskrido 2 (T.Tohmo);
 • 2012-04-21 Nidoje praskrido 1 (T.Tohmo);
 • 2012-04-23 Nidoje praskrido 3 (T.Tohmo);X

NENDRINĖ LINGĖ (Circus aeruginosus)

 • 2012-03-14 Šakių r., Skaistakaimio k. virs pievų, šalia Nemuno stebejau patelę. (R.Jarmalavičius);
 • 2012-03-25 Viena patelė Pašerkšnės tvenkinyje (Mažeikių raj.). (R.Kinduris);
 • 2012-03-27 patinas matytas Nemuno deltoje, Rupkalviuose (J.Morkūnas);
 • 2012-03-28 Vienas patinas ir viena patelė matyti skirtingose Baltosios Vokės durpyno vietose (L.Raudonikis, Viktar Fenchuk, Zbignew Karpowich);
 • 2012-03-29 Nendrinė lingė (patelė) Raseinių žuv. tvenkiniuose ties Gabšiais (V. Kilčauskas);
 • 2012-03-30 Nendrinė lingė stebėta prie Nemuno ties Stulgių km., Šakių r. (O. Atkočaitis);
 • 2012-03-30 po 1 patelę skraidė Pašerkšnės ir Kalnijų tvenkiniuose, Mažeikių raj. (D. Makavičius, N. Vėlavičienė, R.Karpuška);
 • 2012-03-31 Patelė matyta apleistame lauke salia Vandziogalos miestelio Kauno raj. (Vl.Naruševičius); X

JAVINĖ LINGĖ (Circus cyaneus)

 • 2012-03-11 porelė javinių lingių medžiojančių Spalviškių km pievose prie Biržų girios. (E. Duderis, B.Maldūnienė);
 • 2012-03-11, viena javinės lingės patelė paraskrido netoli Jonaičių km., Šilutės raj. (E.Užpelkis);
 • 2012-03-14 Batosios Voėks tvenkiniuose – patinas (K.Castren); X

PIEVINĖ LINGĖ (Circus pygargus)

 • 2012-04-12 medžiojantis patinas Plaškiuose, Pagėgių sav. (M.Karlonas);
 • 2012-04-13 Pievines linges patinas skraido virs Nemuno pievu,Sakiu r,Skaistakaimio k. (Z.Bataitytė);
 • 2012-04-15 Šiemet pirmą kartą mačiau vieną skraidantį patinėlį virš nendryno esančio prie Jurbarko buvusio žvyro karjero ežero (R.Giedraitis);
 • 2012-04-21 pievinių lingių pora stebėta Antanavo apylinkėse, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius)
 • 2012-04-22 Pievinė lingė patelė stebėta Šakių r., Stulgių kaime (O. Atkočaitis);
 • 2012-04-28 penkios pievinės lingės netoli Juknaičių, Šilutės raj. (M.Karlonas, V.Eigirdas, P.Ignatavičius);
 • 2012-04-29 4 pievinės lingės ties Dreverna ir Svencele (S.Karalius)X

VAPSVAEDIS (Pernis apivorus)

 

 • 2012-04-28 Vapsvaédis Zapyškio miške, Kauno raj. (V. Paškevičius)

 

PAPRASTASIS SUOPIS (Buteo buteo)

 • 2012-02-29 Nidoje 08:15-13:20 val. praskrido 5 (K.Castren);
 • 2012-03-07 Šalia kelio 'Via Baltica' nuo Panevėžio iki Kauno suopiai plačiai pasklidę. Vieni tupi ant žemės, kiti tyko tupėdami ant stulpų, dar kiti sklando (R.Kaunietis);
 • 2012-03-11, 18-19 paprastųjų suopių suka ratus termikuose virš lizdinių teritorijų, Šilmeidžių, Ž.Naumiesčio miškai, Šilutės raj. (E.Užpelkis);
 • 2012-03-12 Pietiniame Panevėžio rajono pakrašty, taip pat gretimame Anykščių rajone suopis jau dažnas. Girdisi ir jų balsai (R.Kaunietis);
 • 2012-03-13, stipri paprastųjų suopių migracija ties Antanavu, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);X

TŪBUOTASIS SUOPIS (Buteo lagopus)

 • 2012-03-11 Trys vienoje vietoje migruojantys tūbuotieji suopiai Spalviškių km pievose prie Biržų girios. (E.Duderis, B.Maldūnienė);X
 • NUO BALANDŽIO 15 d.:
 • 2012-04-18.Penki tūbuotieji suopiai Paluknyje, Trakų raj.(R.Karpavičius);
 • 2012-04-20 Nidoje praskrido 7 (T.Tohmo);
 • 2012-04-21 Nidoje praskrido 4 (T.Tohmo);
 • 2012-04-22 Nidoje praskrido 3 (T.Tohmo);
 • 2012-04-23 Nidoje praskrido 3 (T.Tohmo);
 • 2012-04-24 Nidoje praskrido 4 (T.Tohmo);
 • 2012-04-26 Nidoje praskrido 26 (K.Castren);
 • 2012-04-28 tūbuotasis suopis prie Okainių Kėdainių r.;
 • 2012-04-29 Ties Svencele stebėta 12 migruojančių tūbuotųjų suopių (S.Karalius):
 • 2012-04-30 Kopgalyje į šiaurę praskrido jaunas tūbuotasis suopis (S.Karalius);
 • 2012-05-02 Kopgalyje praskrido jaunas tūbuotasis suopis (S.Karalius);
 • 2012-05-10 Nidoje praskrido 1 (S. Hjerppe, K. Castren);

MAŽASIS ERELIS RĖKSNYS (Aquila pomarina)

 • 2012-03-31. 3 mažieji ereliai rėksniai, kuriuos atakavo vienas kranklys. Vilkaviškio raj. Ramovietės km. ( V. Razmus);
 • 2012-04-01 Vienas paukštis sklandė šalia kelio Via Baltica ties Lančiūnava,Kėdainių r. (K.Čepėnas);
 • 2012-04-03 Popiet 1 ind. sklandė virs Sventybrascio misko Kėdainiu r. (Vl.Naruševičius);
 • 2012-04-03 14 km. pakelėj Pnavežys-Vilnius 1 sklandė (K.Čepėnas);
 • 2012-04-06 Skalndantis individas stebėtas Taujėnų-Užulėnio miškų pakraštyje, Ukmergės r. (L.Raudonikis);
 • 2012-04-07 Paukštis pakilo nuo pakelės medžio Pakruojo apylinkėse (L.Raudonikis);
 • 2012-04-09 Virš Pagaičiškių, Biržų r. praskrido mažasis erelis rėksnys (A.Naudžius)
 • 2012-04-09 Netoli Rokiškio m. sklandė vienas paukštis (K.Čepėnas); X

ŽUVININKAS (Pandion haliaeetus)

 • 2012-04-01 prie Ukmergės, šalia autostrados, prie Šventosios upės, medyje teko stebėti erelį žuvininką, patinėlį besiilsiantį. (D.Musteikis);
 • 2012-04-09 Baltojoje Vokėje 1+1 (K.Castren);
 • 2012-04-10 Virš Papilio tv. Biržų r. skraidė žuvininkas (A.Naudžius, Š.Vainauskas); X

PAPRASTASIS PELĖSAKALIS (Falco tinnunculus)

 • 2012-03-08 Klaipėdoje girdėti primi klegetuojantys pelėsakaliai (J. Morkūnas);
 • 2012-03-13 Vienas paukštis stebėtas skraidant Klaipėdoje, virš daugiaaukščių namų (G.Gražulevičius); X

RAUDONKOJIS SAKALAS (Falco vespertinus)

 • 2012-05-01 porelė stebėta Trakų r. (R.Kiserauskaitė);

SKETSAKALIS (Falco subbuteo)

 • 2012-04-20 Nidoje praskrido 1 (T.Tohmo);
 • 2012-04-21 Nidoje praskrido 3 (T.Tohmo);
 • 2012-04-22 Nidoje praskrido 3 (T.Tohmo);
 • 2012-04-23 Nidoje praskrido 2 (T.Tohmo);
 • 2012-04-24 Nidoje praskrido 2 (T.Tohmo);
 • 2012-04-24 Sketsakalis stebėtas virš Upeglynio miško, Šakių raj. (R. Juškaitis)
 • 2012-04-27 Pora sketsakalių prie lizdo aukštos įtampos stulpuose prie Pilialaukio Trakų r. (E.Pakštytė) ;
 • 2012-04-29 Sketsakalis, skrendantis pagal Kirdonių mišką, Biržų r., (R. Rulinskaitė, B. Maldūnienė)
 • 2012-04-29 Sketsakalis ties Svencele (S.Karalius);
 • 2012-05-03 Žalioji giria ties Stubriškiu,1 ind. ankstų rytą- sausos eglės viršūnėje, stebėtas iš priešgaisrinio bokšto (J. Auglys); X

SAKALAS KELEIVIS (Falco peregrinus)

 • 2012-03-09 16:15-17:30 Juodkrantėje praskrido 1 (K.Castren); X

DIDYSIS KORMORANAS (Phalacrocorax carbo)

 • 2012-02-23  Kopgalyje pastebėti pirmieji žilagalviai kormoranai (S.Karalius);
 • 2012-02-24 5 praskrido Juodkrantėje (K. Castren);
 • 2012-03-03 pirmieji pora dešimčių kormoranų prie marių properšos ties Juodkrantės kolonija (V.Pareigis)
 • 2012-03-04 ten pat jau apie 170 kormoranų (V.Pareigis)
 • 2012-03-09 Juodkrantėje laikosi apie 350 (K.Castren);X
 • 2012-03-20 Kuršių marių Kniaupės įlankoje pakilo ir nuskrido Neringos link 6000-7000 būrys (V.Jusys);

DIDYSIS BAUBLYS (Botaurus stellaris)

 • 2012-03-22 didysis baublys baubia Nerespinkos ež. nendryne Trakų r. (E. Pakštytė);
 • 2012-03-24 didžiojo baublio "giesmė" prie Bevardžio upelio, Rusnėje (E.Užpelkis);
 • 2012-03-30 Po vieną didįjį baublį baubia Širvėnos ir Kilučių ežeruose Biržuose. (B. Maldūnienė);
 • 2012-03-30. Didžiojo baublio balsas Sartų ežere (D. Norkūnienė);
 • 2012-04-07 Girdėti baubiant netoli Šyšgirių, Nemuno deltoje (J. Morkūnas, E. Užpelkis)
 • 2012-04-09 girdėtas Baltojoje Vokėje (K.Castren);
 • 2012 04 09 Jonavos r. Didžiojo raisto k. Girdėtas didysis baublys. (M.Karlonas);
 • 2012 04 09 Šakių raj. Novaraistis, didžiojo baublio balsas (I. Semionovas, A. Semionovas, S. Semionova);
 • 2012-04-09 Lūksto ežero nendryne girdėtas didysis baublys. Telšių raj. Varniai (G.Petkus, V.Petkus);
 • 2012-04-11 Ryte kieme apie 7.00 išgirdau didžiojo baublio balsą pirmą kartą, kuris sklido nuo Jurbarko buvusio žvyro karjero KalnėnaiI ežero nendryno. (R.Giedraitis)
 • 2012-04-14 Didžiojo baublio balsas Zaraso ežere (I.Semionovas);
 • 2012-04-14 didžiojo baublio balsas Glėbo ežere, Varėnos raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-15 Didysis baublys 'čiulbėjo' Jurbarko tvenkinyje (buvusiame karjere) ir Novaraistyje; X

DIDYSIS BALTASIS GARNYS (Egretta alba)

 • 2012-03-17 5 didieji baltieji garniai Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 2 paukščiai skrido prie Papio ež., Šalčininkų r. (M.L. Šniaukštos)
 • 2012-03-18 2 didieji baltieji garniai Paluknio pievose Trakų r. (E. Pakštytė);
 • 2012-03-19 vienas praskrido prie Vilkyčių, Šilutės r. (V.Jusys);
 • 2012-03-19 Didysis baltasis garnys ties Kirdonių km tiltu per Tatulą, Biržų r. (B. Maldūnienė);
 • 2012-03-21 vienas praskrido panemunės pievomis Skaistakaimio k. Šakių r. (R.Jarmalavičius);
 • 2012-03-22 vienas matytas Rokiškio r., Šetekšnių k., Šetekšnos upės pakrantėje (J. Tunaitiene);
 • 2012-03-30 Didysis baltasis garnys stebėtas prie Nemuno ties Stulgių km., Šakių r. (O. Atkočaitis); X

PILKASIS GARNYS (Ardea cinerea)

 • 2012-03-04 Juodkrantėje vienišas garnys (V.Pareigis);
 • 2012-03-07 Nepaisant -8 C šaltuko Kopgalyje į šiaurę ką tik praskrido pavasariškai pasipuošęs pilkasis garnys (S.Karalius)
 • 2012-03-09 16:15-17:30 Juodkrantėje praskrido 2 ir vietoje laikosi 20 (K.Castren);
 • 2012-03-10 Kauno r. prie Raudondvario praskrido 1 (S.Medžionis);X

GRIEŽLĖ (Crex crex)

 • 2012-04-27 Griežlė pievose šalia Baltosios Vokės.(E.Pakštytė);
 • 2012-04-30 Griežlė griežia vakare prie Sartų ežero Audrakampio, Rokiškio r. (D. Norkūnienė);
 • 2012-04-30 Pievoje prie Krokų lankos ež. griežlė, Šilutės r.(A.Naudžius)
 • 2012-05-01 girdėta griežlė, Neries salelėje ties Kaunu (I. Semionovas);
 • 2012-05-01 Šilutės pakrašty grėžia grėžlė (E.Užpelkis);
 • 2012-05-03 Griežlė pievoje prie Pabiržės mstl. Biržų r.(B. Maldūnienė);
 • 2012-05-05 viena griežlė netoli Giraitės, Kauno raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-05-06 griežlė Nemuno saloje apaugusioje žole ties Prienais (A.Kvaraciejus); X

ILGASNAPĖ VIŠTELĖ (Rallus aquaticus)

 • 2012-03-28 Žiemkelio pievose, Kauno rajone jau kriuksi ilgasnapė vištelė Didžiamiškio mišku (Edmundas4); 
 • Iki 04-10 X

ŠVYGŽDA (Porzana porzana)

 • 2012-04-21 apie 10 švygždų balsai Žiemkelyje, Kauno raj. (A. Kvaraciejus); 
 • 2012-04-26 Viena švygžda švilpia Vyžuonėlėse, Utenos r. (D. Norkūnas)
 • 2012-04-27 Švygždos balsas Likėnų durpyno pakraštyje, Biržų r. (B. Maldūnienė);
 • 2012-04-27 švygždų balsai girdėti įvairiose Šilutės raj. vietose (M.Karlonas, V.Eigirdas, P.Ignatavičius)
 • 2012-04-28 dviejų švygždų balsai ties Sausgalviais (S.Karalius)X

NENDRINĖ VIŠTELĖ (Gallinula chloropus)

 • 2012-03-30 Panevėžio centre ties Nevėžio posūkiu susidariusiame nendrių ruože vaikštinėjo vienas paukštis. (R.Kaunietis);
 • Iki 04-10 X

LAUKYS (Fulica atra)

 • 2012-03-17 5 individai plaukiojo AB „ORLEN Lietuva“ tvenkiniuose ties Didžiamiškio mišku   (D.Makavičius, R. Kinduris, N. Vėlavičienė);
 • 2012-03-19 Mariose prie Juodkrantės plaukioja 5+94 paukščiai (K.Castren);
 • 2012-03-20 mariose prie Ventės rago apie 70 (V.Jusys);
 • 2012-03-21 Kopgalyje mariose 5 laukiai (S.Karalius);
 • 2012-03-22 Kaune prie nemuno salos vakarinės pusės plaukiojo 5 laukiai (S.Medžionis);
 • 2012-03-22. Du laukiai Užpalių HE tvenkinyje, Utenos r. (D. Norkūnas).
 • 2012-03-23 Kilučių ežere, Biržų r. 2 laukiai (A.Naudžius);
 • 2012-03-23.Trys laukiai Neryje priešais Žvėryną Vilniuje (raimondas)
 • 2012-03-24 Rusnės saloje 2 (Z.Gasiūnaitė);
 • 2012-03-24 Porelė plaukiojo Vasaknų tvenkiny. Zarasų r. (K.Čepėnas):
 • 2012-03-25 Vienas paukštis Pašerkšnės tvenkinyje (Mažeikių raj.). (R.Kinduris);
 • 2012-03-25 keturi laukiai laukų baloje netoli Antanavo, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012 03 25 penki laukiai Krokialaukio tvenkinio properšoje, Alytaus raj. (A. Petraška);
 • 2012-03-27 2 laukiai Nevėžio užtvankoje, Panevėžyje. (I.Vaičiūnaitė); X

PILKOJI GERVĖ (Grus grus)

 • 2012-02-29 Stebėtos 4 klykaujančios gervės Jogalinos k., Prienų r. (R.Balsevičiūtė);
 • 2012-03-01 Dvi skrendančios gervės stebėtos Šakių r. Stulgių kaime, ryte girdėti balsai (O. Atkočaitis);
 • 2012-03-03 Panevėžio r., Maženių k. laukuose 1 gervė (irmina);
 • 2012-03-03 Prienų r., Jogalinos k. girdėtos parskridusios gervės (apie 4 individus) (R.Balsevičiūtė);
 • 2012-03-04 Vienas paukštis praskrido į šiaurę ties Priekulę, Šilutės r. (J. Morkūnas);
 • 2012-03-04 Parskridusios pilkosios gervės stebėtos Trakų r. (M.Mackevičius);
 • 2012-03-05 2ind.skrido virs Nociūnu km.Kėdainiu raj. pietu kryptimi (Vl.Naruševičius);
 • 2012-03-08 Praskrido 3 individai, vakare ~18h į Šiaurės pusę. Bargailių miškas 55° 32' 41.47', 23° 24' 30.14' (K.Danauskas);
 • 2012-03-09 16:15-17:30 Juodkrantėje praskrido 1 (K.Castren);
 • 2012-03-10 Kauno r. prie Raudondvario praskrido 3 (S.Medžionis);
 • 2012-03-10 Pirmą kartą Jurbarko raj ties buvusio žvyro karjeru Kalnėnai I ežeru stebėtos 3 gervės (R.Giedraitis);
 • 2012-03-11 Trakų r.: 2 gervės Pamerkio miške (E.Pakštytė);
 • 2012-03-11, dvi pilkosios gervės praskrido š.vakarų kryptimi netoli Jonaičių km., Šilutės raj. (E.Užpelkis);
 • 2012-03-12 Pilkosios gervės Biržų r. ties Kirdonių mišku 1 ir prie Bitniškių miško 2. (B. Maldūnienė);
 • 2012-03-12 Jonavos raj. Didžiojo raisto k. 1 pilkoji gervė praskrido šiaurės kryptimi. (M.Karlonas);
 • 2012-03-12 Šakių raj,prie Valenčiūnų lauke stebėtos dvi lesinėjančios gervės (R.Patronaitis);
 • 2012-03-12 Tumėjos miške girdėjosi poros balsai (R.Kaunietis);
 • 2012-03-13 Atskrido į savo perėjimo vietą Paliūniškio k. Panevėžio r. (K.Čepėnas);
 • 2012-03-13, 3 pilkosios gervės prie Antanavo, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);X

JŪRŠARKĖ (Haematopus ostralegus)

 • 2012-03-25 pirma matyta Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-03-28 Kopgalyje stebėta pirmoji jūršarkė (S.Karalius);
 • 2012-03-28 Jurbarke,prie Nemuno stebėta jūršarkė (R.Patronaitis);X

AVOCETE (Recurvirostra avosetta)

 • 2012-04-22 Nidoje praskrido 2 (T.Tohmo);
 • 2012-04-29 penkios avocetės stebėtos prie Šyšos, Šilutės raj. (V.Eigirdas, M.Karlonas, A.Naudžius, P.Ignatavičius);
 • 2012-05-03 Baltojoje Vokėje 1 (K.Castren);
 • 2012-05-06 avocetė stebėta besimaitinanti Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose. (V.Eigirdas, G.Eigirdas, R. Medelytė);

UPINIS KIRLIKAS (Charadrius dubius)

 • 2012-04-07 Upinis kirlikas Šventininkų karjere Trakų r. (E.Pakštytė);
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 3 upiniai kirlikai (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-09 Baltojoje Vokėje 4 (K.Castren);
 • 2012 04 09 Jonavos r. Didžiojo raisto k Upinis kirlikas. (M.Karlonas);
 • 2012-04-10 Nemuno deltoje, Sasgalviuose 1 (J.Morkūnas);
 • 2012-04-14 Upinis kirlikas Biržų r., Smaliečių km dumblėtoje dirvų balos pakrantėje (B. Maldūnienė);
 • 2012-04-14 vakare apie 19 val prie Nemuno bunoje ties Šilinės kaimu Jurbarko raj pirmą kartą mačiau du paukščius (R.Giedraitis)
 • 2012-04-15 du paukščiai saloje prie Rusnės (S.Karalius, V.Jusys);
 • 2012-04-15 Jurbarke,prie Nemuno stebėti upiniai kirlikai (R.Patronaitis);
 • 2012-04-15 mažiausiai 7 upiniai kirlikai Nemuno salose ties Prienais (P.Ignatavičius); X

JŪRINIS KIRLIKAS (Charadrius hiaticula)

 • 2012-03-22 pirmas matytas Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 2 (K.Castren);
 • 2012-03-28 Du jūriniai kirlikai arimų balose ties Romais, Klaipėdos raj. (S.Karalius)
 • 2012-03-29 Du jūriniai kirlikai praskrido Kopgalyje (S.Karalius); X
 • 2012-04-07 Apie 10 porų, pasiskirstę teritorijomis, stebėti Poškų karejere, Klaipėdos r. (G.Gražulevičius);

DIRVINIS SĖJIKAS (Pluvialis apricaria)

 • 2012-03-04 vienas dirvinis sėjikas netoli Ž.Naumiesčio, Šilutės rajone (E.Užpelkis);
 • 2012-03-18 17 dirvinių sėjikų stebėti arimuose į pietryčius nuo Klaipėdos (S.Karalius);
 • 2012-03-23 prie Lankupių, Šilutės r. būrelis apie 50 (J.Morkūnas);
 • 2012-03-24 Apie 20 dirvinių sėjikų laukuose netoli Stabintiškių Kaišiadorių r. (E.Pakštytė);
 • 2012-03-25 - Rusnės saloje 1 paukštis (J. Morkūnas ir S. Aponavičius);
 • 2012 04 12 ~150 Dirvinių sėjikų būrys ties Senrusne, Pagėgių raj. (M.Karlonas); X

JŪRINIS SĖJIKAS (Pluvialis squataroa)

 • 2012-05-07 Nemuno deltoje prie Sasgalviu 2 (S.Hjerppe, K.Castren);

PAPRASTOJI PEMPĖ (Vanellus vanellus)

 • 2012-02-27  prie Žemaičių Naumiesčio, Šilutės r. matytas 1 paukštis (E.Užpelkis);
 • 2012-02-27 Jurbarko raj. Antšvenčių k. Prie kelio esančiuose laukuose stebėtas besiilsinčių paukščių būrelis (apie 20) (A. Čeponis);
 • 2012-02-27 vienas paukštis praskrido Nidoje (J.Zarankaitė);
 • 2012-03-02 viena pempė Biržų r. Pabiržės seniūnijoje (B.Maldūnienė);
 • 2012-03-03 Rusnės saloje matytos 5 (E.Užpelkis);
 • 2012-03-03 4 paukščiai prie Bitniškių, 3 paukščiai prie Juostaviečių, Biržų r. (A.Naudžius);
 • 2012-03-03 6 paukščiai stebėti laukuose netoli Šeduvos, Radviliškio raj. (L. ir R.Ignatavičiai);
 • 2012-03-04 Biržų r., Pabiržės seniūnijos laukuose 4 (B.Maldūnienė);
 • 2012-03-08 stebetas vienas praskrendantis paukstis Klaipedos raj, Priekules sen., Drukiu km. (S.Lileikis);
 • 2012-03-09 16:15-17:30 Juodkrantėje praskrido 37 (K.Castren);
 • 2012-03-11 Pempių pulkelis (virš 20 individų) stebėtas Pakrovų k., Stakliškių apyl., Prienų r. (O.Gaidamavičiūtė);
 • 2012-03-12 Bugenių k. apyl, Mažeikių r. 7 pempės (D.Makavičius);
 • 2012-03-13 Kauno r. šalia VIA Baltica 2 (1+1) paukščiai (A. Kvaraciejus)
 • 2012-03-13 Kelios pempės stebėtos netoli Šakių (R. Juškaitis)
 • 2012-03-13, iki 10 pempių būreliai įvairiose Vilkaviškio ir Kauno raj. vietose (P.Ignatavičius);X
 • 2012-04-28 pempės su jaunikliais Kaišiadorių r.
 • 2012-05-13.Pempė su 4 poros dienų jaunikliais Vilniaus raj.(R.Karpavičius)

SMILTINUKAS  (Calidris alba)

 • 2012-05-11 Kintų žuv. tv. 2  (K.Castren, S.Hjerppe);

 

RIESTASNAPIS BĖGIKAS (Calidris ferruginea)

 • 2012-04-30 vienas paukštis, veisimosi apdaru, Kintų tvenkiniuose (A.Naudžius);
 • 2012-05-07 Kintų žuv. tv. 1 (S.Hjerppe, K.Castren);

JUODAKRŪTIS BĖGIKAS (Calidris alpina)

 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 1 (K.Castren);
 • 2012-04-13 Vienas paukštis Rusnės saloje prie bevardžio upelio (M.Karlonas);
 • 2012-04-14 3 Juodkrūčiai bėgikai Rusnės saloje. (M.Karlonas);
 • 2012-04-14 Juodkrūtis bėgikas Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (E.Pakštytė); X

MAŽASIS  BĖGIKAS (Calidris minuta)

 • 2012-05-06 Baltojoje Vokėje – 1  (S.Hjerppe, K.Castren);

TEMINKO BĖGIKAS (Calidris temminckii)

 • 2012-04-29 7 Teminko bėgikai nuleistame Kintų tvenkinyje (S.Karalius);
 • 2012-05-05 vienas teminko bėgikas Baltosios Vokės tvenkiniuose (L.M.Šniaukštos);
 • 2012-05-06 3 teminko bėgikai stebėti Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose. (V.Eigirdas, G.Eigirdas, R. Medelytė);
 • 2012-05-06 Baltojoje Vokėje – 1  (S.Hjerppe, K.Castren);
 • 2012-05-07 Kintų žuv. tv – 98 (S.Hjerppe, K.Castren);

PERKŪNO OŽELIS (Gallinago gallinago)

 • 2012-03-15 Perkūno oželis baloje Šalia Likėnų durpyno Biržų r. (R. Rulinskaitė, B. Maldūnienė);
 • 2012-03-17 Nemuno deltoje Sasgalviuose 2 (J.Morkūna);
 • 2012-03-18 2 perkūno oželiai pakelti laukuose ties Klaipėda (S.Karalius)
 • 2012-03-18 daugiau nei 20 perkūno oželių Paluknio pievose Trakų r. (E. Pakštytė)
 • 2012-03-18 Žaliojoj girioje ,Panevėžio r. anksti ryte girdėjosi skraidančio paukščio mekenimas (K.Čepėnas, A.Čerkauskas,A.Ulevičius);
 • 2012-03-20 trys Nemuno deltoje prie Sausgalvių (M.Čepulis);
 • 2012-03-25 šeši perkūno oželiai laukų baloje netoli Pilviškių, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius); X

SLANKA (Scolopax rusticola)

 • 2012-03-08 Preilos apylinkėse miške pakėliau slanką (J.Zarankaitė);
 • 2012-03-11 Ventės rage pabaidytas 1 paukštis (V.Jusys);
 • 2012-03-13 pakilo prie Priekulės (J.Morkūnas);
 • 2012-03-16 Kopgalyje pirmoji slanka (S.Karalius);
 • 2012-03-17 Slanka stebėta Šakių r., Juodgirio miško pakraštyje (O. Atkočaitis);
 • 2012-03-17 stebėtas Juodkrantėje (K.Castren); X

PAPRASTASIS GRICIUKAS (Limosas limosa)

 • 2012-03-23 Nemuno deltoje, Šyšgiriuose 1 (J.Morkūnas);
 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 8 (K.Castren);
 • 2012-03-25 - Rusnės saloje 27 paukščiai (J. Morkūnas ir S. Aponavičius);
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 19 griciukų (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-09 Prienų r., Pakrovų k., užliejamose pievose, stebėti 2 paprastieji riciukai (O.Gaidamavičiūtė);
 • 2012-04-12 2 paprastieji griciukai ties Senrusne, Pagėgių raj. (M.Karlonas);
 • 2012-04-12 Buvo 4 paukščiai pabaidyti lankoje prie Nemuno ties Raudonės gyv. pirmą kartą Jurbarko raj (R.Giedraitis) X

VIDUTINĖ KUOLINGA (Numenius phaeopus)

 • 2012-04-13 Keturi paukščiai stebėti Amalvo polderyje, Marijampolės sav. (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-22 Dvi vidutinės kuolingos marių pakrantėje ties Svencele (S.Karalius);
 • 2012-04-23 Nidoje praskrido 1 (T.Tohmo);
 • 2012-04-28 vidutinė kuolinga Kaplių žuv. tvenkiniuose Kėdainių r.

DIDŽIOJI KUOLINGA (Numenius arquata)

 • 2012-03-20 didžioji kuolinga traukianti pietų kryptimi netoli Trakų. (E.Pakštytė);
 • 2012-03-28 Kopgalyje praskrido viena didžioji kuolinga (S.Karalius);
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 2 didžiosios kuolingos (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-09 Laukuose prie Kirdonių, Biržų r. didžioji kuolinga (A.Naudžius);
 • 2012-04-10 Ryte apie 8 val pirmą kartą mačiau skrendančius 3 paukščius, Jurbarke virš mano namų. (R.Giedraitis)
 • 2012 04 12 50 Didžiųjų kuolingų ties Senrusne, Pagėgių raj. (M.Karlonas); X

TAMSUSIS TILVIKAS (Tringa erythropus)

 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 3 tamsieji tilvikai (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-11 Du tamsieji tilvikai laukų baloje netoli Beržinių km, Biržų r. ( B. Maldūnienė);
 • 2012 04 13 4 Tamsieji tilvikai Rusnėje. (M.Karlonas)
 • 2012-04-13 du tamsieji tilvikai Amalvo polderyje, Marijampolės sav. (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-28 tamsieji tilvikai stebėti įvairiose Šilutės raj. vietose (M.Karlonas, V.Eigirdas, P.Ignatavičius); X

RAUDONKOJIS TULIKAS (Tringa totanus)

 • 2012-03-17 girdėtas balsas Paluknio pievose, Trakų r. (M.L. Šniaukštos);
 • 2012-03-19 vienas matytas prie Kintų (M.Čepulis);
 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 18 (K.Castren);
 • 2012-03-25 du raudonkojai tulikai laukų baloje netoli Pilviškių, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius)
 • 2012-03-25 - Rusnės saloje 3 paukščiai (J. Morkūnas ir S. Aponavičius);
 • 2012-04-05 Pirmą kartą Panemunių r.p. teritorijoje prie Nemuno ties Raudonės gyv. girdėti ir matyti 5 skrendantys paukščiai (R.Giedraitis);
 • 2012-04-06 Nemune ties Jurbarku stebėtas raudonkojis tulikas (R.Patronaitis); X

KŪDRINIS TILVIKAS (Tringa stagnatillis)

 • 2012-04-21 Keturi kūdriniai tilvikai Baltosios Vokės tvenkiniuose (M.L.Šniaukštos);
 • V. 01 X

ŽALIAKOJIS TULIKAS (Tringa nebularia)

 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 1 žaliakojis tulikas (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-07 Rusnės saloje 3 (J.Morkūnas);
 • 2012-04-09 Baltojoje Vokėje 2 (K.Castren);
 • 2012 04 13 3 Žaliakojai tulikai Rusnėje. (M.Karlonas)
 • 2012-04-13 mažiausiai 4 žaliakojai tulikai Amalvo polderyje, Marijampolės sav. (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-14 6 Žaliakojai tulikai (13 d. ten buvo 3 ) Rusnės saloje. (M.Karlonas);
 • 2012-04-14 Du žaliakojai tulikai užlietuose Baltosios Vokės pievose (L.Raudonikis, J.Liaudanskytė)
 • 2012-04-15 2 žaliakojai tulikai skraidė šalia Raudondvario Nevėžio slėnyje prie išsiliejusių užpelkėjusių ežeriukų (S.Medžionis)
 • 2012-04-15 Pirmą kartą du paukščiai matyti prie Nemuno ties Šilinės kaimu Panemunių r.p. teritorijoje (R.Giedraitis) X

 BRASTINIS TILVIKAS (Tringa ochropus)

 • 2012-03-18 brastinis tilvikas Akies ež. apyežerėje Trakų r. (E. Pakštytė);
 • 2012-03-26 vienas brastinis tilvikas laukų baloje netoli Rokelių, Kauno raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-31 tuoktuviniai balsai girdėti keliose Vietose Širvintų raj. Bartkuškio miške (G.Riauba);
 • 2012 04 05 2 brastiniai tilvikai girdėti Jonavos raj. Didžiojo raisto k. (M. Karlonas);
 • 2012-04-05 vieno brastinio tilviko balsas girdėtas Dubravos miške, Kauno raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-05 Apie 18 val virš mano namo Jurbarke praskrito pirmasis šiemet mano matytas ir girdėtas paukštis (R.Giedraitis)
 • 2012-04-06 Ties Pagaičiškiais, Biržų r. brastinis tilvikas (A.Naudžius)
 • 2012-04-07 Vienas paukštis pakeltas Poškų karjere, Klaipėdos r. (G.Gražulevičius):
 • 2012 04 07 Brastinis tilvikas Neries pakrantėje. Jonavos raj. Rukla (M.Karlonas)
 • 2012-04-07 Brastinis tilvikas prie Gajūnų, dar du Biržų girioje, Biržų r. (A.Naudžius, V.Stirkė, E.Duderis);X

TIKUTIS (Tringa glareola)

 • 2012-04-14 Vienas tikutis matytas ir girdėtas prie Senrusnės, Pagėgių raj. (M.Karlonas).
 • 2012-04-15 Tikučiai (4 individai) stebėti užliejamose pievose Pakrovų km., Prienų r. (O.Gaidamavičiūtė);
 • 2012-04-20 Tikutis laukų baloje Elektrėnų sav. (E.Pakštytė);
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose 2 tikučiai (A.Čerkauskas).
 • 2012-04-22 tikučio balsas girdėtas Šilavoto tvenkiniuose, Prienų raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-23 tikutis žiemkenčių lauko baloje, Raseinių raj. (V. Kilčauskas);
 • 2012-05-01 mažiausiai 50 tikučių stebėta laukų baloje Antanavo apylinkėse, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius): X

KRANTINIS TILVIKAS (Actitis hypoleucos)

 • 2012-04-14 Krantinis tilvikas Slengių karjero pakrantėje Klaipėdos raj. (S.Karalius);
 • 2012-04-15 2 paukščiai pirmą kartą panemunių r.p. mačiau prie Nemuno ties Šilinės kaimu, Jurbarko r. (R.Giedraitis)
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose 2 krantiniai tilvikai (A.Čerkauskas).
 • 2012-04-22 3 krantiniai tilvikai Nemuno saloje, Prienų raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-23 Krantinis tilvikas Nevėžio užtvankoje, Panevėžio raj. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-23 2 krantiniai tilvikai Dubysoje, Raseinių raj. (V. Kilčauskas);
 • 2012-04-25 matytas Kenos žuv. tv. (P.Bergaudas);
 • 2012-04-29 matytas Kėdainių r. Barupės tvenkinio pakrantėje (Vl.Naruševičius);
 • 2012-04-30 Du krantiniai tilvikai prie Nemuno ties Stulgių kaimu, Šakių r. (O.Atkočaitis) X

GAIDUKAS (Philomachus pugnax)

 • 2012-03-14 patinas stebėtas prie Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkinių (K.Castren);
 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 8 patinai (K.Castren);
 • 2012-03-23 - netoli Lankupių k. 1 paukštis (J. Morkūnas);
 • 2012-03-25 - Rusnės saloje 11, Stankiškiuose 4 paukščiai (J. Morkūnas ir S. Aponavičius);
 • 2012-04-07 Gaidukas baloje prie Anglininkų, Biržų r. (A.Naudžius, V.Stirkė, E.Duderis);
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 10+ gaidukų (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-08 Mano pirmą kartą šiemet matyti 7 paukščiai žemai virš Nemuno skrendantys rytų kryptimi, ties Veliuonos gyv. Jurbarko raj. (R.Giedraitis);
 • 2012 04 12 14 Gaidukų ties Senrusne, Pagėgių raj. (M.Karlonas); X

APVALIASNAPIS PLAUKIKAS (Phalaropus lobatus)

 • 2012-05-19 Amalvo pelkėje Marijampolės sav. stebėjome keturias pateles (V.Puolytė);

JUODAGALVIS KIRAS (Larus melanocephalus)

 • 2012-03-22 Vienas suaugęs paukštis stebėtas Zabieliškio sąvartyne Kėdainių r. (B.Belchev);

RUDAGALVIS KIRAS (Larus ridibundus)

 • 2012-03-02 Nidoje 08:45 – 11:40 praskrido 16 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltos Rupkalvių pievose 4 paukščiai (E.Užpelkis);
 • 2012-03-16 5 pirmieji paukščiai matyti skraidantys šiemet prie tilto per Nemuną ties Jurbarku. (R.Giedraitis);
 • 2012-03-17 pirmas stebėtas Skaistakaimio k. Šakių r. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-03-17 nemažiau 70 rudagalvių kirų Simno tvenkinyje, Alytaus raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 1 paukštis virš Neries Vilniuje, prie Vingio parko (V.Adamonis);
 • 2012-03-20. Pirmieji keli rudagalviai kirai laukų baloje, sidabrinių kirų būryje netoli Utenos sąvartyno (D. Norkūnas). X
 • 2012-03-21 rudagalviai kirai sugrįžę į savo koloniją Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje (V.Pareigis)
 • 2012-05-14 pirmas šiemet matytas išsiritęs jauniklis (1-2 dienų amžiaus) rudagalvių kirų kolonijoje Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje. Šioje bei kitose perimvietėse daugiau šiųmetukų kol kas nepastebėta (V.Pareigis)

SILKINIS KIRAS (Larus fuscus)

 • 2012-03-02 Nidoje 08:45 – 11:40 praskrido 1 kartu su apie 300 LAR ARG (K.Castren);
 • 2012-03-19 suaugęs silkinis kiras su Suomijos žiedu Klaipėdoje ant tvenkinio ledo (V.Pareigis);
 • 2012-03-27 Du suaugę silkiniai kirai stebėti Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-03-28. Pirmas šį pavasarį silkinis kiras Utenoje, ant Dauniškio ežero ledo (D. Norkūnas). X

SIDABRINIS KIRAS (Larus argentatus)

 • 2012-03-11. Du sidabriniai kirai pirmąkart po žiemos pertraukos stebėti prie Utenos sąvartyno (D. Norkūnas);X

MAŽASIS KIRAS (Hydrocoloeus minutus)

 • 2012-03-27 Septynių mažųjų kirų būrelis praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-03-27 Kopgalio pajūriu į šiaurę praskrido dar 21 mažasis kiras (S.Karalius);
 • 2012-03-28 Kopgalio pakrante pramigravo 13 mažųjų kirų (S.Karalius);
 • 2012-03-28 Mažiausiai keturi mažieji kragai apie 18 val nardė Nemunu ties tiltu prie Jurbarko (R.Giedraitis)
 • 2012-03-29 Nevėžio užtvankoje ties Panevėžiu ant ledo tūkstantiniame rudagalvių ir paprastųjų kirų būryje matytas 1 mažasis kiras. (I.Vaičiūnaitė) X

PLĖŠRIOJI ŽUVĖDRA (Hydroprogne caspias)

 • 2012-04-06 matyta prie Alkos k., Šilutės r. (J.Morkūnas);
 • 2012-04-10 Nemuno deltoje, Sasgalviuose 7 (J.Morkūnas)
 • 2012-04-12 Vienas paukštis virš Žuvinto ežero, Alytaus r. sav. (G.Baublys);
 • 2012-04-14 Plėšrioji žuvėdra Rusnėje prie Bevardžio upelio. (M.Karlonas);
 • 2012 04 17 viena plėšrioji žuvėdra Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose (V.Eigirdas);
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose plėšrioji žuvėdra (A.Čerkauskas).

MARGASNAPĖ ŽUVĖDRA (Sterna sandvisensis)

 • 2012-04-25 Nidoje praskrido 7 (K.Castren);
 • 2012-04-26 Dvi margasnapės žuvėdros Kopgalyje (S.Karalius)
 • X

UPINĖ ŽUVĖDRA (Sterna hirundo)

 • 2012-04-15 stebėta Jurbarke (R.Patronaitis);
 • 2012-04-16 Trys upinės žuvėdros uosto akvatorijoje ties Kopgaliu (S.Karalius);
 • 2012-04-19 2 upinės žuvėdros skrido virš Nemuno Kaune (S.Medžionis);
 • 2012-04-21 1 upinė žuvėdra Papio ež. (E.Pakštytė)
 • 2012-04-21 12 upinių žuvėdrų saloje prie Prienų (E.Šniaukšta, D.Kulvietienė);
 • 2012-04-21 Dvi upinės žuvėdros Baltosios Vokės tvenkiniuose (M.L.Šniaukštos);<

Reti stebėjimai

2023-12-09
Aythya marila
2023-12-09
Gavia arctica
2023-12-09
Emberiza schoeniclus
2023-12-02
Turdus iliacus
2023-12-10
Gallinula chloropus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Rallus aquaticus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Calcarius lapponicus
2023-12-10
Circus cyaneus