Vyko seminarai Baltarusijoje

 Liepos 27-29 dienomis vyko galutinis projekto "Visuomenės dalyvavimas aplinkos apsaugos organizavime PAST teritorijose, sukuriant savanoriško monitoringo tinklą" seminaras Baltarusijoje paukščiams svarbių teritorijų (PST) prižiūrėtojams. Jame dalyvavo ir Lietuvos ornitologų draugijos atstovai: projekto koordinatorė V. Jasiulytė ir vienas iš Kretuono ežero teritorijos prižiūrėtojų A. Čerkauskas. Seminaro metu susipažinome su projekto įgyvendinimo veiklomis ir rezultatais 3 Baltarusijos PST, PST prižiūrėtojų darbu Baltarusijos teritorijoje. Viena seminaro diena buvo skirta PST "Nalibovskaja pušča" aplankymui, joje kylančių kirtimų grėsmių vertinimui. Projekto įgyvendinimas Lietuvoje ir Baltarusijoje skiriasi, tačiau jo įgyvendinimo metu pasiekti tokie patys veiklų rezultatai: sukurti / atnaujinti 3 PST prižiūrėtojų klubai, jiems surengti seminarai / mokymai, išleista daug visuomenės informavimo priemonių apie klubus bei projekto teritorijas.

Seminarai organizuoti įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos (NORDEN) iš dalies finansuojamą projektą "Visuomenės dalyvavimas aplinkos apsaugos organizavime PAST teritorijose, sukuriant savanoriško monitoringo tinklą". Projektą finansuoja Šiaurės ministrų taryba (NORDEN) (Nr. 80358)

 

]]>

Reti stebėjimai

2020-07-14
Saxicola rubicola LOFK
2020-07-13
Falco columbarius
2020-07-09
Acrocephalus agricola LOFK
2020-07-08
Saxicola rubicola LOFK
2020-07-06
Emberiza calandra
2020-07-08
Gavia stellata
2020-07-07
Circus cyaneus
2020-07-07
Ixobrychus minutus
2020-07-03
Microcarbo pygmeus LOFK
2020-07-06
Acrocephalus dumetorum