VENBIS projektas

PROJEKTAS „VĖJO ENERGETIKOS PLĖTRA IR BIOLOGINEI ĮVAIROVEI SVARBIOS TERITORIJOS (VENBIS)“

 

Projektas „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“
Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-004 finansuojamas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis, o taip pat Bendrojo finansavimo ir projekto partnerių lėšomis.

Projekto trukmė: 2015 m. vasario 6 d. – 2016 m. balandžio 30 d.

Projektą įgyvendina: 

  Lietuvos ornitologų draugija

  VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI)

 Lietuvos energetikos institutas (LEI)


Projektas vėjo energetikos ir paukščių apsaugos konfliktams mažinti įsibėgėjo

Lietuvos ornitologų draugija su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų bei Lietuvos energetikos institutais, nuo 2015 m. vasario mėnesio 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ ir nuosavomis lėšomis įgyvendina projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“. Projekto įgyvendinimo eiga ir rezultatai buvo pristatyti 2016 m. balandžio 15 d. vykusiame antrajame projekto informaciniame renginyje, kuriame dalyvavo LR Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai.


LOD nariai supažindinti su VENBIS projekto rezultatais

2016 m. balandžio 9 d. Kaune vykusio Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) narių visuotinio susirinkimo metu jo dalyviai buvo supažindinti su nuo 2015 m. vasario mėnesio vykdomo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“ rezultatais.


Aptikta nauja Lietuvai šikšnosparnių rūšis – didysis pelėausis (Myotis myotis)

Nuo 2015 m. vasario mėnesio Lietuvos ornitologų draugija (LOD) su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų institutu (PTPI) bei Lietuvos energetikos institutu – pradėjo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ ir Bendrojo finansavimo bei projekto partnerių lėšomis finansuojamą projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“.


Aptartos tausojančios gamtą vėjo energetikos plėtros galimybės

Nuo 2015 m. vasario mėnesio Lietuvos ornitologų draugija (LOD) su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų institutu (PTPI) bei Lietuvos energetikos institutu (LEI) – pradėjo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ finansuojamą projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“. Projekto tikslas – mažinti biologinės įvairovės nykimą Lietuvoje. Projekto pagrindiniai uždaviniai numato biologinės įvairovės apsaugai svarbių/jautrių ir konfliktinių vėjo energetikos (VE) plėtros požiūriu teritorijų išskyrimą, jų apsaugos ir VE darnios plėtros konfliktų valdymo priemonių bei rekomendacijų dėl VE plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse parengimą.


Reti stebėjimai

2017-06-24
Emberiza calandra
2017-06-25
Emberiza hortulana
2017-06-25
Milvus milvus
2017-06-25
Somateria mollissima
2017-06-24
Motacilla cinerea LOFK
2017-06-24
Acrocephalus dumetorum
2017-06-24
Merops apiaster
2017-06-24
Iduna caligata LOFK
2017-06-19
Milvus milvus
2017-06-15
Milvus milvus