Vasaknų biosferos poligone upinėms žuvėdroms neleidžiama išauginti jauniklių antrą kartą per sezoną

Ar gali taip būti, kad specialiai rūšiai išsaugoti įsteigtoje teritorijoje šitaip nutiktų ne dėl natūralių veiksnių, bet dėl žmogaus ūkinės veiklos?  Sunku suprasti, gėda pasakyti, bet – taip.

2004 m. įsteigtas Vasaknų biosferos poligonas yra Europos ekologinio tinklo Natura 2000 dalis ir skirtas upinių žuvėdrų apsaugai. Upinės žuvėdros čia peri viename tvenkinyje, gana unikaliose buveinėse - ant iš plovų susiformavusių, plūduriuojančių salelių. Salelės iškyla į vandens paviršių panašiu laiku, kai parskrenda žuvėdros. Ir šiais metais gegužės 15 d. lizduose jau perėjo dauguma šių paukščių. Deja, gegužės 27 d. tvenkinys juodavo tuščias, iš jo buvo visiškai išleistas vanduo ir dėl to kelių šimtų porų paukščių koloniją apleido tiek upinės žuvėdros, tiek rudagalviai kirai. Žuvėdrų kiaušinius bei  rudagalvių kirų jauniklius išgrobstė plėšrūnai.

Tvenkinius administruojanti bendrovė UAB „Vasaknos“ apie tvenkinio nuleidimo priežastis nepranešė nei veiklą poligono teritorijoje kontroliuojančiam Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, nei saugomų rūšių būklę poligone  stebinčiai Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijai. Tik pradėjus aiškintis aplinkybes, bendrovė nurodė, kad tvenkinyje vanduo išleistas dėl avarijos, išlūžus hidrotechninio įrenginio užtvaroms. Apie birželio 5 d. tvenkinys pradėtas pildyti vandeniu ir pamažu į saleles pradėjo grįžti upinės žuvėdros. Birželio 10 d. lizdus krovė ar pakartotinas dėtis buvo  sudėjusios  apie 30 žuvėdrų porų, birželio 16 d.  apie  - 60, o birželio 26 d.  - ne mažiau kaip 90 porų. Atrodo, kad buvo galima lengviau atsidusti - nors vėluos, bet žuvėdroms sezonas nebus visiškai prarastas.

Nuleistas Vasaknų biosferos poligono tvenkinys. Daivos Norkūnienės nuotrauka

Pakartotinas dėtis perinčias žuvėdros. Daivos Norkūnienės nuotrauka

Tačiau ilgai džiaugtis neteko. Liepos 17 d. UAB „Vasaknos“ pranešė apie ketinimą vėl išleisti tvenkinio vandenį, motyvuodamos patiriamais nuostoliais. Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija tą pačią dieną raštu informavo bendrovę apie pakartotinai perinčias žuvėdras, taip pat nurodė, kad nedarant žalos paukščiams, tvenkinį visiškai išleisti galima ne ankščiau kaip rugpjūčio 10 d. Lietuvos ornitologų draugijos sekretoriato darbuotojai telefonu gavo bendrovės vadovo pažadą pristabdyti tvenkinio nuleidimą. Nors Vasaknų biosferos poligono nuostatai  aiškiai draudžia vykdyti ūkinę veiklą, darančią žalą upinių žuvėdrų populiacijai, bendrovė tvenkinio  vandenį išleido jau liepos 23 d. Taigi, saugoma rūšis jos apsaugai skirtoje teritorijoje patyrė dvigubą smūgį. Pražuvus pirmosioms dėtims, neliko galimybių užaugti ir pakartotinų vadų jaunikliams.

Šiuo metu, kai daugelis įmonių savanoriškai savo veiklą orientuoja žaliojo kurso link, toks UAB „Vasaknos“ elgesys ne tik pažeidžia teisės aktus, bet ir yra amoralus, trumparegiškas, teršiantis bendrovės reputaciją.  Beje, tai ne pirmas kartas, kai bendrovės veikla kertasi su upinių žuvėdrų apsauga. Tikimės, kad veiklą Vasaknų biosferos poligone kontroliuojanti institucija imsis visų reikiamų veiksmų tiriant šį pažeidimą.


Reti stebėjimai

2020-09-28
Aix sponsa
2020-09-28
Asio flammeus
2020-09-28
Circus macrourus
2020-09-27
Circus macrourus
2020-09-28
Anthus petrosus
2020-09-27
Phylloscopus inornatus
2020-09-25
Circaetus gallicus
2020-09-25
Anthus cervinus LOFK
2020-09-25
Calcarius lapponicus
2020-09-26
Anthus petrosus