Trakuose paminėta biologinės įvairovės diena

Šių metų gegužės 22d. Trakuose vyko pažintinė ekskursija Tarptautinės biologinės įvairovės dienai paminėti. Žinių pasisemti susirinko daugiau nei tuzinas smalsuolių. Keliavome Lukos ir Nerespinkos ežerų pakrantėmis, Varnikų miškais ir pelkėmis.  

Stebėjome skirtingas buveines su jų augalija ir gyvūnija – žydinčius augalus, perinčius paukščius. Klausėmės ir mokėmės pažinti sparnuotuosius giesmininkus: tošinukė, devynbalsės, raudongalvė sniegena, volungė, strazdai, zylės, pečialindos, liepsnelė, karietaitė, nykštukas ir kt. Džiaugėsi tie kas kišenėje turėjo pinigėlį. Miškas aidėjo nuo gegutės kukavimo. Stebėjome vandens paukščius- ausuotąjį kragą, laukį, didžiąją antį, gulbę nebylę, plėšriuosius paukščius- paprastąjį suopį ir nendrinę lingę.

Fotoreportažas:

Andželika ir Eglė visiems susirinkusiems pristatė Tarptautinės biologinės įvairovės dienos programą.