birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje vyko edukacinis renginys „Pažinkime Paukščius“

Po paskaitos apžiūrėjome įdomius eksponatus – paukščių lizdus: remėzos (Remiz Pendulinus) lizdas unikalus tuo, kad yra uždaras, baliono formos, su žemyn nukreipta įlindimo anga, kabinamas ant liaunų svyrančių šakelių ir nuolat judinamas vėjo, į mažą tošinukės (Hippolais icterina) lizdelį įpinta beržų tošies atplaišėlių, o strazdo giesmininko (Turdus philomelos) lizdas kietas iš vidaus, nes sutrūnijusio medžio atplaišos sulipdytos seilėmis.

Antroji pažinties su paukščiais dalis – ekspedicija į gamtą. R. Kiserauskaitė parodė, kaip naudotis specialiu paukščių stebėjimo teleskopu ir žiūronais, papasakojo, kaip atliekama paukščių apskaita. Ekspedicijos metu pavyko susipažinti su  smilginiu strazdu, rudagalviu kiru, ausuotuoju kragu, laukiu, musinuke, didžiąja ir mėlynąja zylėmis, varnėnu, baltąja kiele, naminiu žvirbliu, gulbe nebyle, triukšminga nendrynų gyventoja didžiąja krakšle, išgirsti slapukės žaliosios pečialindos giesmelę, nufotografuoti kikilį. Įspūdingiausia pažintis buvo su plėšriuoju paukščiu, kuriam nebūdinga miesto aplinka - pievine linge.

 

 Parengė: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos Biologijos mokytoja Sigita Zalitienė

 

]]>

Reti stebėjimai

2021-02-06
Cinclus cinclus
2021-02-28
Linaria cannabina
2021-02-28
Columba oenas
2021-02-28
Anser anser
2021-02-24
Alauda arvensis
2021-02-25
Grus grus
2021-02-25
Alauda arvensis
2021-02-28
Sturnus vulgaris
2021-02-28
Grus grus
2021-02-28
Anser fabalis