birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Svarbi informacija LOD nariams

Gerbiami Lietuvos ornitologų draugijos nariai, pagal LOD narių visuotinio susirinkimo metu priimtus LOD įstatus primename, kad nario mokestį privalu mokėti už ateinančius metus iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Iki to laiko nesumokėjus nario mokesčio, nario teisės suspenduojamos, t.y. Draugijos narys praranda visas Draugijos nario teises. Nario mokesčio nesumokėjus iki kitų metų birželio 1 d., narys laikomas išstojusiu iš Draugijos. Mokestį iki to laiko sumokėjus, nario teisių suspendavimas panaikinamas.
Tuo pačiu primename, kad keičiami Lietuvos ornitologų draugijos nario pažymėjimai. - Nuo šiol tai bus plastikinės kortelės, kurios nebijo drėgmės, nesiglamžančios ir ant kurių kasmet bus klijuojami holograminiai lipdukai, žymintys pažymėjimo galiojimo datą.
Naujo pavyzdžio pažymėjimai bus išduodami pageidaujantiems ir sumokėjusiems nario mokestį už 2012 metus.
Pažymėjimams reikės Jūsų skaitmeninės nuotraukos, siunčiant nuotrauką parašykite savo vardą, pavardę ir asmens kodą (visi šie duomenys bus nurodomi pažymėjime). Nuotraukas ir asmens duomenis siųsti el. paštu: gediminas.petkus@birdlife.lt
Norintiems prasitęsti narystę 2012 metais ar tapti LOD nariu primename LOD rekvizitus:


Banko rekvizitai/ Bank details:
Gavėjas: Lietuvos ornitologų draugija
Adresas: Naugarduko 47-3, LT-03208 Vilnius
Įmonės kodas: 191692933
Sąskaita: LT74 7300 0100 0245 1175
Bankas: AB Swedbank
Mokėjimo paskirtis - nario mokestis už 2012 m.


LOD nario metinis mokestis yra 50 lt.
Kolektyviniam nariui metinis LOD nario mokestis – 10 lt, plius bendras 50 lt mokestis visam kolektyvui.
Kolektyviniai nariai – tai oficialiai įregistruotų LOD padalinių (skyrių, klubų ir pan.) ar kitų su paukščių globa, stebėjimais bei tyrimais susijusių organizacijų (pvz., gamtininkų klubų, mokyklų būrelių ir pan.) nariai, taip pat ir šeimos nariai.

]]>

Reti stebėjimai

2021-03-04
Anser albifrons
2021-03-04
Cygnus cygnus
2021-03-04
Columba palumbus
2021-03-04
Buteo lagopus
2021-03-04
Scolopax rusticola
2021-03-04
Phoenicurus ochruros
2021-03-03
Emberiza schoeniclus
2021-03-01
Tachybaptus ruficollis
2021-03-03
Emberiza schoeniclus
2021-03-03
Ardea alba