birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Susitikimas su Latvijos ornitologais

   2010 metų rugsėjo 11 d. Laimonas Šniaukšta, Lietuvos ornitologų draugijoje koordinuojantis žalvarnių (Coracias garrulus)  apsaugos projektą, dalyvavo Garkalnės miške (Latvija) vykusiame susitikime su latvių kolegomis, užsiimančiais žalvarnių apsauga Latvijoje.

   Susitikimo tikslas buvo apžiūrėti Latvijos žalvarnių biotopus, naudojamas apsaugas nuo plėšrūnų, gauti atsakymus į eilę rūpimų klausimų.
   Latvijos žalvarniai yra susikoncentravę pakankamai nedidelėje teritorijoje - jos ilgis ir plotis nevišija 25 kilometrų.    Džiugu, kad latviams pavyko teritoriją padaryti saugoma zona ir dabar joje draudžiama bet kokia veikla. Latvių ornitologas Edmunds Račinskis žalvarnių tyrimų ir apsaugos srityje dirba jau nuo 1998 metų. Per dvylika metų pavyko stabilizuoti vietinę populiaciją, kuri paskutiniais metais po truputi auga. 2010 metais Latvijoje žinomi 24 perėjimo atvejai iš kurių 22 inkiluose ir 2 natūraliuose uoksuose. Buvo išperėti 62 jaunikliai, kurie visi buvo sužieduoti. Žiedavimo dėka latviai gali įvertinti populiacijos amžių - beveik pusė perinčių žalvarnių yra pirmų ir antrų metų paukščiai. Vidutiniškai 2010 m. išperėti po 3,1 jauniklį lizdavietėje. Šie duomenys nuteikia optimistiškai, nes rodo, kad populiacija yra gyvybinga ir galinti augti. Smagu, kad antri metai iš eilės Lietuvoje peri Latvijoje žieduotas žalvarnis, o tai reiškia, kad populiacijos nėra izoliuotos.
   Tikimės, kad gautas žinias galėsime panaudoti žalvarnių apsaugai Lietuvoje bei pasiekti tokių gerų rezultatų kaip ir mūsų kolegos Latvijoje.
Balta juosta pažymėtas medis saugomas, nes jame perėjo žalvarniai
 
Žalvarniams skirtas inkilas su polietileno apsauga
 
Edmunds tikrina žalvarnių inkilą
 
Žalvarnių apsaugos projektas Lietuvoje įgyvendinamas remiant BirdLife International
]]>

Reti stebėjimai

2021-03-04
Anser albifrons
2021-03-04
Cygnus cygnus
2021-03-04
Columba palumbus
2021-03-04
Scolopax rusticola
2021-03-04
Phoenicurus ochruros
2021-03-03
Emberiza schoeniclus
2021-03-01
Tachybaptus ruficollis
2021-03-03
Emberiza schoeniclus
2021-03-03
Ardea alba
2021-03-03
Milvus milvus