Sumažėjo LOFK sąrašas

Remdamiesi 2006-2008 paukščių stebėjimų duomenimis ir veiklos nuostatais, Lietuvos ornitofaunistinės komisijos (LOFK) nariai vieningai nusprendė, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. ji nebetvirtins trijų paukščių rūšių stebėjimų atvejų: kanadinės berniklės (Branta canadensis), rudojo peslio (Milvus milvus) ir juodagalvio kiro (Larus melanocephalus). Šį sprendimą nulėmė reguliarūs šių paukščių stebėjimo faktai mūsų šalyje (žiūrėti LOFK medžiaga http://birdlife.lt/patvirtinti). Tačiau išvardintos rūšys išlieka pakankamai retos, todėl LOFK ir toliau rinks medžiagą apie jų registracijos atvejus. Taigi, pastebėję minėtus paukščius, praneškite komisijai arba  parašykite apie tai LOD tinklalapyje, "Naujausių stebėjimų" skyrelyje. Jeigu jums kyla abejonių dėl jų atpažinimo, užpildykite LOFK anketą ir siųskite ją komisijai, nors tai ir nėra privaloma. Tuo atveju mes asmeniškai informuosime stebėtoją ar jis neapsiriko apibūdindamas rūšį.


Reti stebėjimai

2020-02-17
Grus grus
2020-02-17
Anser anser
2020-02-17
Alauda arvensis
2020-02-17
Grus grus
2020-02-17
Turdus iliacus
2020-02-15
Alauda arvensis
2020-02-15
Grus grus
2020-02-15
Cygnus cygnus
2020-02-15
Columba oenas
2020-02-16
Anser serrirostris