Sėkmingai užbaigti du Norvegų finansinio mechanizmo remti LOD projektai

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų bei Lietuvos energetikos institutais, nuo 2015 m. vasario mėnesio 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ ir nuosavomis lėšomis įgyvendino projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS), Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-004. Šis projektas, buvo skirtas vėjo energetikos ir paukščių bei šikšnosparnių apsaugos konfliktams mažinti.

Kitą projektą 2015 m. sausio – 2017 m. balandžio laikotarpiu Lietuvos ornitologų draugija savarankiškai vykdė to pačio 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis finansuojamą projektą „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“, Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002, kurio įgyvendinimo metu teikė duomenis LR Aplinkos ministerijos sukurtai ir administruojamai internetinei Saugomų rūšių informacinei sistemai (toliau – SRIS). Šiuo projektu buvo siekiama papildyti SRIS įvairių sričių tyrėjų turimais išsklaidytais duomenimis apie saugomų rūšių radimo vietas, tokiu būdu gerinant biologinės įvairovės apsaugą Lietuvoje. Šio projekto metu SRIS buvo papildyta daugiau nei 26000 įrašų apie saugomas augalų ir gyvūnų rūšis, kurių tarpe vyravo paukščių stebėjimai.

Š. m. liepos 4 d.  2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ projektus administruojanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra prie LR Finansų ministerijos patvirtino abiejų, LOD koordinuotų projektų galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas.

Apie projektų veiklų įgyvendinimą bei pasiektus rezultatus daugiau galima sužinoti projektų ir jų partnerių partnerių svetainėse:

http://www.birdlife.lt/sris

http://corpi.lt/venbis

http://www.birdlife.lt/venbis

 


Reti stebėjimai

2018-07-17
Ixobrychus minutus
2018-07-16
Motacilla citreola
2018-07-16
Milvus milvus
2018-07-15
Branta bernicla
2018-07-14
Motacilla citreola
2018-07-14
Motacilla cinerea LOFK
2018-07-13
Numenius phaeopus
2018-07-13
Motacilla citreola
2018-07-11
Motacilla citreola
2018-07-11
Clangula hyemalis