Savaitgalį Punios šile vyko 4P mokymai

Praėjusį savaitgalį (29-31 d.) Punios šile vyko tretieji LOD organizuojamų kursų „4P“ 2018-2019 m. grupės mokymai. Pagrindinis pastarųjų mokymų tikslas - geriau susipažinti su geniniais ir pelėdiniais paukščiais, bei pasikartoti įprastus miško paukščius.

Dalis 4P 2018-2019 grupės dalyvių Punios šile su Žydrūnu Preikša.

   Šeštadienio rytą, saulei tekant Punios šilo pakraštyje susitikome su Nemuno kilpų RP darbuotoju Renatu Jakaičiu, kuris prie mokymų prisijungė visai dienai, perteikdamas savo turimas žinias apie Punios šilą bei čia sutinkama ornitofauną. 

   Rytas šile buvo vėsokas, todėl geniai suaktyvėjo tik saulei gerokai įšildžius orą. Aplankę kelias skirtingas šilo vietas aptikome 5 genių rūšis: pilkąją ir juodąją meletas, mažąjį, vidutinį ir didįjį marguosius genius. Ypatingai gerai pasisekė apžiūrėti pilkąją meletą, kurios patinukas nutūpęs ant stuobrio priešais grupę ilgokai klykavo ir leidosi apžiūrimas.

Pilkoji meleta (Picus canus) Mariaus Karlono nuotrauka.

Tądien dar stebėjome jerubę, brastinius tilvikus, šiaurinį kikilį, paprastąjį erškėtžvirblį, baltabrūvį nykštuką, jūrinį erelį. Miške taipogi aktyviai giedojo ir ką tik sugrįžę juodieji ir giesmininkai strazdai, liepsnelės, karietaitės, taip pat bukučiai, zylės ir kiti įprasti miško paukščiai, todėl turėjome puikią progą pasikartoti jų giesmes.

Jerubė (Tetrastes bonasia). Giedrės Ališauskaitės nuotrauka. 

   Vakare į Punios šilą atvykome ieškoti pelėdų. Laukdami saulėlydžio aplankėme šilą juosiantį Nemuną, pasigrožėjome klykuolėmis, didžiaisiais dančiasnapiais, Eurazine cyple, paklausėme giedančios nendrinės startos patinuko. Saulei pasiekus horizontą sulig šilo viršūnėmis pradėjo skraidyti pirmosios slankos. Besiklausydami slankų kvorksėjimų ir gervių trimitų sulaukėme ir pirmųjų žvirblinių pelėdų – du patinukai aktyviai švilpavo ir pešėsi dėl teritorijos nutūpę stebėtojams virš galvų. Kursų dalyviai turėjo puikią progą 10 minučių iš arti stebėti ir klausytis šių, mažiausių mūsų šalyje pelėdų. Sutemoms apgaubus šilą pasigirdo ir pirmoji naminė pelėda. Tylą skrodžiantis patino ūbavimas netrukus sudomino ir patelę, kuri savo kvyktelėjimu pakvietė patiną arčiau savęs. Ilgėliau pastovėję išgirdome dar du naminių pelėdų patinus ūbaujančius kitose šilo tankmėse.

Pilkosios gervės (Grus grus) sutemose skrodžia šilo viršūnėmis. Giedrės Ališauskaitės nuotrauka. 

   Sekmadienio rytas prasidėjo panašiai kaip ir dieną prieš tai, tik šįryt prie Punios šilo mus pasitiko LOD Tarybos narys ir buvęs Nemuno kilpų RP darbuotojas - Žydrūnas Preikša. Vedini Žydrūno per pusdienį apėjome netrumpą maršrutą, vedusį šlapiais ir kalvotais ąžuolynais bei Nemuno pakrante. Sename ąžuolyne kursantai turėjo puikią progą pažinti vidutinius genius, čia, ant greta augančių dviejų ąžuolų klykavo ir kopinėjo kamienais 5 vidutiniai geniai. Tąryt dar girdėjome vieną baltabrūvį nykštuką bei migruojančius ir giedančius baltabrūvius strazdus.

Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius). Giedrės Ališauskaitės nuotrauka.

   Po pietų aplankėme ties Prienais esančias Nemuno salas, į kurias jau gausiai sugrįžę čia perėti besiruošiantys sparnuočiai. Viena iš salų buvo nutūpta rudagalvių kirų, o kitos pakraščiais braidinėjo pora raudonkojų tulikų ir brastinis tilvikas. Taip pat stebėjome šauštasnapę antį, klykuoles, didžiuosius dančiasnapius ir kormoranus. 

Per dvi dienas girdėjome ir matėme 79 paukščių rūšis.

Dėkojame prie kursų prisijungusiems ir Punios šilo įdomiausias kerteles atskleidusiems Renatui Jakaičiui ir Žydrūnui Preikšai.    

Kiti kursai vyks balandžio 12-14 d. Kauno rajone.

Punios šilas. Giedrės Ališauskaitės nuotrauka. 


Reti stebėjimai

2019-07-15
Upupa epops
2019-07-13
Streptopelia turtur
2019-07-11
Ixobrychus minutus
2019-07-12
Coracias garrulus
2019-07-13
Gallinago media
2019-07-12
Falco columbarius
2019-07-08
Ixobrychus minutus
2019-07-05
Acrocephalus dumetorum
2019-07-04
Gavia arctica
2019-06-30
Regulus ignicapilla