Rengiamas Lietuvos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių augaviečių ir radaviečių sąrašas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija rengia svarbiausių Lietuvos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių augaviečių ir radaviečių sąrašą. Šiame etape yra labai svarbu, kad  būtų atrinktos iš tikro svarbiausios šalies mąstu griežtai saugomų paukščių perimvietės. Remiantis Gamtos tyrimų centro mokslininkų siūlymais (beje, jie konsultavosi su LOD tyrėjais), šiuo metu atrinktos po dvi teritorijos juodakakliui narui (Gavia arctica), rudei (Aythya nyroca), juodkrūčiui bėgikui (Calidris alpina), stulgiui (Gallinago media), didžiajai kuolingai (Numenius arquata), žalvarniui (Coracias garrulus), meldinei nendrinukei (Acrocephalus paludicola), kurios, ekspertų nuomone, yra svarbiausios rūšies apsaugos požiūriu. Jų sąrašas viešai neskelbiamas, bet yra žinomas LOD sekretoriatui. Todėl kviečiame visus LOD narius, žinančius svarbias minėtų rūšių perimvietes, pateikti tokią informaciją iki š.m. gegužės 30 d. LOD l.e.p. direktoriui Liutaurui Raudonikiui, kuris yra Lietuvos raudonosios knygos komisijos narys. Gautus pasiūlymus apsvarstysime su LOD tarybos bei LOFK nariais ir, jei jie bus argumentuoti, bet skirsis nuo Aplinkos ministerijos siūlymo, pateiksime siūlomus pakeitimus LOD vardu. Oficialiai įteisintos griežtai saugomų paukščių rūšių perimvietės gali sulaukti rimtos apsaugos ir paramos. Visoms atrinktoms teritorijoms bus taikomi LR Vyriausybės 2010 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl griežtai saugomos rūšies radvietės ir augavietės apsaugos reglamento sudarymo ir žemės savininkų, valdytojų, naudotojų ir kitų suinteresuotų asmenų informavimo apie nustatomą griežtai saugomos rūšies radvietės ir augavietės apsaugos reglamentą ir nuostolių dėl griežtai saugomų rūšių apsaugos priemonių taikymo kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimai, žemės savininkams ir naudotojams numatant veiklos apribojimus, už kuriuos patiriami nuostoliai bus kompensuojami (žiūrėti pridedamą dokumentą). Taigi, ir mūsų šalyje pagaliau bus taikomi išsivysčiusiose Europos šalyse jau seniai praktikuojami gamtosauginiai principai, kuomet žemės naudotojai yra suinteresuoti saugoti nykstančias rūšis.

Kadangi šiame etape saugomų teritorijų skaičius ribotas (pradžioje tokia praktika bus taikoma tik kiekvienai griežtai saugomai rūšiai atrinktoms dviem išskirtinės svarbos vietoms), yra labai svarbu, kad pasirinktos teritorijos iš tikrųjų reprezentuotų svarbiausias griežtai saugomų paukščių perimvietes

Žalvarnis (Coracias garrulus). Nuotraukos autorius Vytautas Jusys.

LR Vyriausybės nutarimas

]]>

Reti stebėjimai

2020-03-28
Branta bernicla
2020-03-28
Regulus ignicapilla
2020-03-27
Sylvia atricapilla
2020-03-26
Milvus milvus
2020-03-27
Haliaeetus albicilla
2020-03-27
Phoenicurus ochruros
2020-03-26
Haliaeetus albicilla
2020-03-21
Mergellus albellus
2020-03-25
Anser albifrons
2020-03-25
Anser erythropus