birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Po dešimt metų Novaraistyje vėl vyksta tvarkymo darbai

Novaraistis septintojo dešimtmečio pradžioje buvo paverstas eksploatuojamu durpynu. 1979 metais baigus durpių gavybą, atviruose durpių plotuose neretai kildavo gaisrai, todėl žemės valdytoja – Šakių miškų urėdija pradžioje pastatė patvanką ant Novos upelio durpyno pakraštyje, tuo būdų apsemiant dalį vakarinių durpyno plotų. Juose nedelsiant ėmė telktis migruojantys paukščiai. Tačiau rytinėje dalyje vėl kilę didžiuliai gaisrai privertė patvenkti ir šią durpyno dalį, o dėl aukštai pakelto vandens lygio čia susiformavo seklus (iki metro gylio) vandens telkinys. Vaizdo medžiaga apie Novaraistį

Novaraistis. Nuotraukos šaltinis: www.valstybiniaimiskai.lt

Jame palaipsniui kūrėsi vandens paukščių populiacijos, o pamedžioti atskrisdavo jūriniai ereliai (Haliaeetus albicilla) ir žuvininkai (Pandion haliaetus). 

Žuvininkas (Pandion haliaetus). Nuotraukos autorius: Rimantas Nalivaika. www.naturephoto.lt

Dėl perinčių retų paukščių gausos ir įvairovės 1985 metais Novaraisčio durpynui suteiktas ornitologinio draustinio statusas. Nuo 2004 metų šiai teritorijai suteiktas Paukščiams svarbios teritorijos statusas, t.y ji įtraukta į ES NATURA 2000 tinklą, siekiant užtikrinti migruojančių pilkųjų gervių (Grus grus) skaitlingas sankaupas. Vėliau, ant likusių durpių krūvų įsikūrus upinių žuvėdrų (Sterna hirunda) kolonijoms, Novaraistyje numatyta ir šios rūšies apsauga. Be to, draustinis pasižymi saugomų paukščių rūšių įvairove: čia perėjimo ir migracijų metu užregistruota daugiau 30 į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų ir Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių. Taigi, teritorija tikrai verta ornitologų dėmesio, gamtosaugininkų pastangų ir Europinių fondų skirto finansavimo. Tačiau, laikui bėgant, teritorijoje suvešėjo krūmynai ir nendrės, todėl didžiuliai plotai tapo nepatrauklūs čia anksčiau perėjusioms retoms paukščių rūšims ir migruojančioms gervėms. Dėl degraduojančių šlapynių buveinių blogėjanti draustinio būklė privertė galvoti apie tikslinius gamtotvarkos darbus.
 
 
Upinė žuvėdra (Sterna hirunda). Nuotraukos autorius: Vytautas Jusys. www.birdpix.lt
 
Pirmieji gamtotvarkos darbai vykdyti lygiai prieš dešimt metų, kuomet LOD kartu su Danijos ornitologų draugija, gavę finansinę parama iš Danijos paramos fondo DANCEE, atliko įvairius gamtotvarkos darbus. Pirmiausiai buvo iškirsta sumedėjusi augalija dalyje vakarinės durpyno dalies plotų. Taip pat buvo pastatyta pralaida ant pylimo, skiriančio apsemtą rytinę dalį nuo vakarinių durpyno plotų. Taip pat, savanorių pagalba dėka, buvo patvenkti periferiniai sausinimo grioviai. Tačiau metams bėgant, krūmynai ir vėl suvešėjo, o nendrynai okupavo vis daugiau šlapių viksvynų plotų.
 
Todėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistų iniciatyvos dėka, Panemunių regioninio parko direkcijos ir Šakių miškų urėdijos specialistai, talkinant Lietuvos ornitologų draugijai parengė naują teritorijos tvarkymo programą. Šią programą finansavo APVA, įgyvendinant projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas. II-as etapas“. Šių metų sausio mėn., atšalus orams prasidėjo teritorijos tvarkymo darbai, kuriuos vykdė UAB „Kertava“. Iki kovo pradžios, įgyvendinant teritorijos tvarkymo programą, 52 ha plote nuo pylimų, vakarinėje durpyno dalyje esančių barelių ir salų (durpių krūvų) pašalinti krūmai ir kita menkavertė sumedėjusi augmenija. Dar 21 ha plote numatytuose vakarinės dalies bareliuose iškirsti nendrių sąžalynai. Be šių darbų, 6 km ilgio ruože iškirsta griovių šlaituose auganti sumedėjusi augalija. Toliau teritorija vėl bus tvarkoma vėlai rudenį, jau pasibaigus paukščių migracijai. Šių tvarkymo darbų metu bus iškirstos krūmų atžalos ir likę keli nedideli sumedėjusios augalijos plotai.
 
Lietuvos ornitologų draugija planuoja šią vasarą atlikti paukščių apskaitas, kad įvertinti atliktų tvarkymo darbų poveikį.
]]>

Reti stebėjimai

2021-11-27
Ciconia ciconia
2021-11-27
Melanitta nigra
2021-11-26
Grus grus
2021-11-26
Linaria flavirostris
2021-11-24
Grus grus
2021-11-24
Phylloscopus collybita
2021-11-23
Motacilla alba
2021-11-23
Grus grus
2021-11-23
Haematopus ostralegus
2021-11-21
Ciconia ciconia