birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Paukščių palydų rezultatai

Spalio pirmąjį savaitgalį 36-iose Europos ir Azijos šalyse vyko vienas didžiausių ir masiškiausių paukščių apsaugai ir populiarinimui skirtas renginys – paukščių palydos (EuroBirdwatch 2020).  Jos metu organizatoriai siekia didinti visuomenės susidomėjimą paukščiais ir jų apsauga, nes efektyvios gali būti tik bendros žmonijos pastangos, suteikiant viltį nykstančioms sparnuočių rūšims ir saugant jų svarbias buveines visame jų migracijos kelyje. Paukščių palydos buvo organizuojamos kiekvienoje šalyje atskirai. Nepaisant pandeminės situacijos palydų renginiai sutraukė apie 24 000 žmonių! Renginius koordinavo nacionaliniai BirdLife partneriai tarp jų ir Lietuva, o jų rezultatai vėliau buvo siunčiami Europos paukščių stebėtojų koordinavimo centrui, kurio funkcijas šiais metais vykdė Slovakijos ornitologų draugija.  

Nuotraukos:

LOD rengiamos palydos - https://www.facebook.com/birdlife.lt/

Visų šalių rengiamų palydų rezultatai - http://eurobirdwatch.eu/stranka/157-Detailed-results-from-EuroBirdwatch-2020.html

Rezultatai:

Šiais metais 1 722 renginiuose dalyvavo apie 24 000 žmonių. Rezultatus laiku atsiuntė 30 šalių. Iš viso stebėta net 5,98 mln. paukščių. Prie šios skaičiavimo akcijos daugiausiai prisidėjo vietiniai paukščių stebėtojai. Daugiausia renginių suorganizuota Rusijoje – 810; Nyderlanduose – 212; Vengrijoje – 194. Daugiausia paukščių suskaičiuota Suomijoje – 2 527 000; Švedijoje – 980 000; Nyderlanduose - 716 366; Vengrijoje – 469 851; Lietuvoje - 234 649.

Gausiausiai pagal bendru rezultatus skrido baltaskruostės berniklės, paprastasis varnėnas, kikiliai.

Gausiausiai Lietuvoje skrido:

Kikiliai (paprastasis kikilis, šiaurinis kikilis)

Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla

99 581

Paprastasis varnėnas

Sturnus vulgaris

21 050

Paprastoji pempė

Vanellus vanellus

23 426

Lietuvoje iš viso suorganizuoti 29 renginiai, dalyvavo apie 600 žmonių.

Iš viso suskaičiuoti – 234 649 paukščiai (5 pagal gausumą rezultatas iš dalyvaujančių šalių), užregistruota net 134 paukščių rūšys.

Mandarininę antį Tadas Gružinskas stebėjo Nemuno upėje ties Merkine;
Juodkrantėje pušinį kryžiasnapį stebėjo Krister Castren;
Žemyninėje Lietuvos dalyje stebėti 8 laplandiniai griciukai. Juos Birvėtos tvenkiniuose stebėjo ir registravo Aūnas Čerkauskas, Rugilė Draugelytė.

 

Mandarininė antis (Aix galericulata). Tado Gružinsko nuotrauka

LOD sekretoriatas dėkoja visiems dalyvavusiems paukščių palydose. Ypač dėkojame renginių koordinatoriams, pavieniams paukščių stebėtojams atsiuntusiems rezultatus: Kretingos muziejui, Varnių regioninio parko direkcijai, Kauno marių regioninio parko direkcijai, Žuvinto biosferos rezervato direkcijai, Metelių regioninio parko direkcijai, Kamanų Valstybiniam gamtos rezervato direkcijai, Vištyčio regioninio parko direkcijai, Viešvilės gamtinio rezervato direkcijai, Nemuno deltos regioninio parko direkcijai, Klaipėdos universitetui, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Salantų regioninio parko direkcijai, Ventės rago žiedavimo stočiai, Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija, Mindaugui Kirstukui, Modestui Bružui, Tadui Gružinskui, Dariui ir Daivai Norkūnams, Laimonui ir Mildai Šniaukštams, Juliui ir Rasai Morkūnams, Astai ir Kęstučiui Jarmalavičiams, Renatai ir Marijonui Mackevičiams, Nerijui Žitkevičiui, Birutei Maldūnienei, Eglei Pakštytei, Vilmai Gudynienei, Kristupui Bilinskui, Povilui Bagdonui, Sauliui Medžioniui, Robertui Akstinui, Albertui Skirpstui, Svajūnui Gaiveniui, Rugilei Draugelytei, Vytautui Eigirdui.

Nuveiktas didžiulis darbas! Ačiū Jums!

Registruotų paukščių rūšių sąrašas

Gulbė nebylė

Cygnus olor

1910

Gulbė giesmininkė

Cygnus cygnus

810

Želmeninė žąsis

Anser fabalis

535

Tundrinė žąsis

Anser serrirostris

140

Baltakaktė žąsis

Anser albifrons

53

Pilkoji žąsis

Anser anser

1226

Mandarininė antis

Aix galericulata

1

Eurazinė Cyplė

Mareca penelope

959

Pilkoji antis

Mareca strepera

57

Rudagalvė kryklė

Anas crecca

1836

Didžioji antis

Anas platyrhynchos

16891

Smailiauodegė antis

Anas acuta

40

Šaukštasnapė antis

Spatula clypeata

130

Rudagalvė antis

Aythya ferina

772

Kuoduotoji antis

Aythya fuligula

694

Klykuolė

Bucephala clangula

1367

Didysis dančiasnapis

Mergus merganser

306

Kurapka

Perdix perdix

34

Juodakaklis naras

Gavia arctica

4

Mažasis kragas

Tachybaptus ruficollis

110

Ausuotasis kragas

Podiceps cristatus

643

Rudakaklis kragas

Podiceps grisegena

7

Didysis kormoranas

Phalacrocorax carbo

8297

Didysis baltasis garnys

Ardea alba

1133

Pilkasis garnys

Ardea cinerea

512

Rudasis peslys

Milvus milvus

3

Jūrinis erelis

Haliaeetus albicilla

121

Nendrinė lingė

Circus aeruginosus

3

Javinė lingė

Circus cyaneus

16

Pievinė lingė

Circus pygargus

1

Vištvanagis

Accipiter gentilis

1

Paukštvanagis

Accipiter nisus

87

Paprastasis suopis

Buteo buteo

184

Tūbuotasis suopis

Buteo lagopus

6

Žuvininkas

Pandion haliaetus

1

Paprastasis pelėsakalis

Falco tinnunculus

3

Startsakalis

Falco columbarius

5

Sketsakalis

Falco subbuteo

3

Sakalas keleivis

Falco peregrinus

3

Ilgasnapė vištelė

Rallus aquaticus

2

Nendrinė vištelė

Gallinula chloropus

1

Laukys

Fulica atra

4389

Pilkoji gervė

Grus grus

5076

Upinis kirlikas

Charadrius dubius

1

Jūrinis kirlikas

Charadrius hiaticula

1

Dirvinis sėjikas

Pluvialis apricaria

3828

Jūrinis sėjikas

Pluvialis squatarola

1

Paprastoji pempė

Vanellus vanellus

19539

Smiltinukas

Calidris alba

1

Juodakrūtis bėgikas

Calidris alpina

18

Gaidukas

Philomachus pugnax

106

Perkūno oželis

Gallinago gallinago

55

Slanka

Scolopax rusticola

4

Laplandinis griciukas

Limosa lapponica

8

Raudonkojis tulikas

Tringa totanus

9

Žaliakojis tulikas

Tringa nebularia

15

Krantinis tilvikas

Actitis hypoleucos

3

Rudagalvis kiras

Chroicephalus ridibundus

1339

Paprastasis kiras

Larus canus

738

Sidabrinis kiras

Larus argentatus

665

Kaspijinis kiras

Larus cachinnans

2

Balnuotasis kiras

Larus marinus

16

Upinė žuvėdra

Sterna hirundo

5

Uolinis karvelis

Columba livia

675

Uldukas

Columba oenas

34

Keršulis

Columba palumbus

486

Pietinis purplelis

Streptopelia decaocto

78

Žvirblinė pelėda

Glaucidium passerinum

6

Naminė pelėda

Strix aluco

12

Mažasis apuokas

Asio otus

1

Tulžys

Alcedo atthis

9

Pilkoji meleta

Picus canus

4

Žalioji meleta

Picus viridis

2

Juodoji meleta

Dryocopus martius

12

Didysis margasis geny

Dendrocopos major

35

Vidutinis margasis genys

Dendrocoptes medius

7

Baltnugaris genys

Dendrocopos leucotos

1

Mažasis margasis genys

Dryobates minor

7

Lygutė

Lullula arborea

72

Dirvinis vieversys

Alauda arvensis

1144

Šelmeninė kregždė

Hirundo rustica

202

Miškinis kalviukas

Anthus trivialis

13

Pievinis kalviukas

Anthus pratensis

600

Baltoji kielė

Motacilla alba

114

Karetaitė

Troglodytes troglodytes

73

Erškėtžvirblis

Prunella modularis

25

Liepsnelė

Erithacus rubecula

125

Dūminė raudonuodegė

Phoenicurus ochruros

28

Paprastoji raudonuodegė

Phoenicurus phoenicurus

1

Baltabruvis strazdas

Turdus iliacus

48

Juodasis strazdas

Turdus merula

562

Smilginis strazdas

Turdus pilaris

335

Strazdas giesmininkas

Turdus philomelos

436

Amalinis strazdas

Turdus viscivorus

31

Juodagalvė devynbalsė

Sylvia atricapilla

1

Žalioji pečialinda

Phylloscopus sibilatrix

1

Pilkoji pečialinda

Phylloscopus collybita

25

Ankstyvoji pečialinda

Phylloscopus trochilus

3

Nykštukas

Regulus regulus

855

Baltabruvis nykštukas

Regulus ignicapilla

1

Ūsuotoji zylė

Panurus biarmicus

33

Ilgauodegė zylė

Aegithalos caudatus

60

Paprastoji pilkoji zylė

Poecile palustris

12

Šiaurinė pilkoji zylė

Poecile montanus

23

Kuoduotoji zylė

Laphophanes cristatus

43

Juodoji zylė

Periparus ater

24

Mėlynoji zylė

Cyanistes caeruleus

6063

Didžioji zylė

Parus major

3488

Bukutis

Sitta europaea

50

Liputis

Certhia familiaris

48

Plėšrioji medšarkė

Lanius excubitor

10

Kėkštas

Garrulus glandarius

223

Šarka

Pica pica

128

Riešutinė

Nucifraga caryocatactes

6

Kuosa

Coloeus monedula

559

Kovas

Corvus frugilegus

2094

Pilkoji varna

Corvus cornix

922

Kranklys

Corvus corax

492

Paprastasis varnėnas

Sturnus vulgaris

21050

Naminis žvirblis

Passer domesticus

228

Karklažvirblis

Passer montanus

233

Kikilis

Fringilla coelebs

98146

Šiaurės kikilis

Fringilla montifringilla

1435

Svilikėlis

Serinus serinus

1

Žaliukė

Chloris chloris

394

Dagilis

Carduelis carduelis

783

Alksninukas

Spinus spinus

13555

Paprastasis čivylis

Linaria cannabina

1705

Eglinis kryžiasnapis

Loxia curvirostra

4

Pušinis kryžiasnapis

Loxia pytyopsittacus

1

Juodagalvė sniegena

Pyrrhula pyrrhula

2

Svilikas

Coccothraustes coccothraustes

13

Geltonoji starta

Emberiza citrinella

724

Nendrinė starta

Emberiza schoeniclus

14

Žvirbliniai sp.

 Passeriformes

774

Žąsiniai sp.

 Anseriformes

96

Kiriniai sp.

 Laridae

583

Čimčiakas sp.

Acanthis sp.

2

 

 

 


Reti stebėjimai

2021-11-27
Ciconia ciconia
2021-11-27
Melanitta nigra
2021-11-26
Grus grus
2021-11-26
Linaria flavirostris
2021-11-24
Grus grus
2021-11-24
Phylloscopus collybita
2021-11-23
Motacilla alba
2021-11-23
Grus grus
2021-11-23
Haematopus ostralegus
2021-11-21
Ciconia ciconia