Paukščių diena

Praeito šimtmečio antrojo dešimtmečio pabaigoje iškilųjį paukščių apsaugos Lietuvoje propaguotoją, mūsų šalies ornitologijos mokslo pradininką profesorių Tadą Ivanauską žavėjo kai kurių kitų kraštų paprotys organizuoti specialias visuomenines paukščių globos propagavimo akcijas. Dar 1920 m. rugsėjo 15 d. "Trimite" jis rašė apie Paukščių dienas, skirtas JAV mokyklose supažindinti su vietiniais paukščiais. Šių renginių metu JAV mokyklose būdavo klausomasi paskaitų apie paukščius, rengiamos ekskursijos lizdams apžiūrėti, skaitomi literatūriniai kūriniai šia tema. Pirmaisiais bandymais panašius renginius organizuoti Lietuvoje galima laikyti 1922 m. prof. T. Ivanausko iniciatyva Kaune kartu su jaunimu organizuotai keltus inkilus paukščiams. Vėliau, skatindamas rengti Paukščių dienas, profesorius spaudoje kvietė vykti į ekskursijas pasižiūrėti paukščių, šią šventę rengti kartu su medžių sodinimo švente. Jis taip pat siūlė populiarinti paukščių apsaugą dar mokyklos suole supažindinant besimokančią jaunuomenę su paukščiais, jų reikšme (tuo metu buvo sakoma – nauda). Ir tik nuo 1924 m. inkilų kėlimą ir paukščių globą skatinančios akcijos Lietuvoje jau oficialiai pradėtos vadinti Paukščių dienomis. Šią šventę organizuoti ėmėsi Lietuvai pagražinti draugija, kurios didžiausi talkininkai buvo mokyklų jaunimas, jaunieji ūkininkai ir kitos jaunimo organizacijos.

Kaip rodo įvairiausi literatūriniai šaltiniai, 1924 m. užgimusios Paukščių dienos tradicijos išliko gyvos iki dabar. Kol kas nerasta patikimų rašytinių duomenų apie kiek masiškesnius inkilų kėlimo ar kitokius Paukščių dienai būdingus renginius Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais. Nors karas ir buvo baisus išbandymas šalies gyventojams, tačiau neįmanoma įsivaizduoti, kad tuomet jų soduose, sodybų medžiuose nebūtų likę anksčiau darbščių ūkininkų rankomis išskobtų ir įkeltų inkilų, kad vietoj sutręšusių nebūtų pagaminta ir iškelta naujų. Po karo, Lietuvai praradus Nepriklausomybę, šią šventę organizuodavo įvairūs kolektyvai – dažniausiai mokyklos ir Lietuvos gamtos apsaugos draugija. Paukščių diena buvo rengiama pavasarį – kovo ar balandžio mėnesį, kai atbudusi gamta pasitikdavo parskrendančius sparnuočius. Buvo organizuojamos pažintinės išvykos į gamtą, keliami inkilai, gandralizdžiai, skaitomos paskaitos apie paukščių bei visos gyvosios gamtos gyvenimą, rengiamos įvairios iškylos, eitynės, piešinių bei jaunimo rašinių apie gamtą konkursai.

Pastaraisiais metais Paukščių diena dažnai tapatinama su kovo 20-ąją minima Pasaulinė Žemės diena, kartais apjungiama ir Gandrų sugrįžimo šventė. Visų su paukščių sutiktuvėmis susijusių švenčių pagrindinis tikslas yra atkreipti visuomenės dėmesį į aplinkos apsaugos problemas ir ugdyti pagarbą gamtai. Neretai Paukščių diena perkeliama ir į balandžio mėnesį, kuomet ji tampa kitų gamtos apsaugai svarbių renginių - Miško dienų ir Medžių sodinimo švenčių - dalimi.


Reti stebėjimai

2020-01-26
Cygnus cygnus
2020-02-18
Cygnus cygnus
2020-02-19
Alcedo atthis
2020-02-18
Grus grus
2020-02-15
Cygnus cygnus
2020-02-09
Fringilla montifringilla
2020-02-09
Mareca penelope
2020-02-20
Cygnus cygnus
2020-02-20
Alauda arvensis
2020-02-20
Anser anser