birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Paukščiai peržiūra

Nuo šiol LOD nariai gali naudotis draugijos žurnalo PAUKŠČIAI elektroniniu archyvu (išskyrus einamųjų metų numerius). Pasirinkite dominantį žurnalo numerį*:

 


NUMERIAI

2009 

 1 numeris

2 numeris

3 numeris

4 numeris

2010

   
Žiūrėti (pdf.) Žiūrėti (pdf.) Žiūrėti (pdf.)  Žiūrėti (pdf.)

 2011
                  Žiūrėti (pdf.)         Žiūrėti (pdf.)             Žiūrėti (pdf.)                Žiūrėti (pdf.)

 2012    
              Žiūrėti (pdf.)            Žiūrėti (pdf.)            Žiūrėti (pdf.)         Žiūrėti (pdf.)

 2013 

                  Žiūrėti (pdf.)                 Žiūrėti (pdf.)                Žiūrėti (pdf.)                   Žiūrėti (pdf.)

 

LOD nariams, kurie sumokėjo pilną metinį nario mokestį už 2014 metus  dovanosime 2014 metų žurnalo "Paukščiai" prenumeratą

 

Lietuvos ornitologų draugija dėkoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui (toliau SRTRF) 2014 metais suteikusiems 20 000 litų paramą projekto „Žurnalas „Paukščiai“- norintiems stebėti ir pažinti“ vykdymui (sutarties Nr. 033S).

Šis aplinkosauginio švietimo projektas skirtas gamta besidominčiai visuomenei, o jo finansavimas palaiko bene vienintelį specializuotą paukščių tematikos žurnalą „Paukščiai“, kuris reguliariai leidžiamas nuo 2009 m. ir skirtas supažindinimui su vienos iš aplinkos pokyčių indikatorių – paukščių – padėtimi ir pokyčiais Lietuvoje, gamtosaugos problemų viešinimui, ekologinių žinių skleidimui, visuomenės informavimui apie šalyje ir pasaulyje vykstančius aplinkosaugos procesus ir kt.

SRTRF jau nuo 1997 m. Lietuvos ornitologų draugijai (toliau LOD) skiria finansavimą aplinkosauginio švietimo projektų įgyvendinimui. Iki 2004 m. buvo leidžiamas LOD žurnalas „Baltasis gandras“, 2004-2010 m. laikotarpiu pagal specialią dvišalę sutartį Lietuvos ornitologų draugija kuravo „Lututės“ leidyklos leidžiamo „Žurnalo apie gamtą“ skyrių (rubriką) „Baltasis gandras“, kuriuos iš dalies finansavo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Nuo 2011 m. skiria paramą žurnalui „Paukščiai“.

 

 

]]>

Reti stebėjimai

2021-01-23
Mareca penelope
2021-01-23
Mergus serrator
2021-01-23
Phalacrocorax carbo
2021-01-23
Aythya ferina
2021-01-23
Sturnus vulgaris
2021-01-23
Netta rufina
2021-01-23
Cygnus cygnus
2021-01-23
Linaria cannabina
2021-01-23
Sturnus vulgaris
2021-01-21
Tachybaptus ruficollis