birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Paskelbta biologinės įvairovės būklės apžvalga

2010 metai Jungtinės tautų Generalinės asamblėjos paskelbti Tarptautiniais biologinės įvairovės metais. JT Biologinės konvencijos taryba įpareigota atkreipti didesnį tarptautinį dėmesį į besitęsiantį biologinės įvairovės nykimą. Į šią veiklą įtrauktos Jungtinių tautų organizacijas, daugiašalių aplinkos sutarčių dalyviai, tarptautinės institucijos ir pan. JT Asamblėja paragino Valstybes nares prisidėti prie Tarptautinių bioįvairovės metų renginių, didinant visuomenės supratimą apie bioįvairovės svarbą.  

Biologinės įvairovės konvencija - plačiausias tarptautinis susitarimas dėl biologinės įvairovės saugojimo. Ją yra pasirašiusios 188 šalys, įskaitant  visas Europos Sąjungos nares. Pasak Europos Parlamento, Biologinė įvairovė sudaro gyvenimo pagrindą ir yra labai svarbi žmogaus sveikatos, gyvenimo kokybės ir gerovės požiūriu. Žmogaus gamtinių išteklių naudojimas, gyvenamosios aplinkos naikinimas, klimato kaita, per didelis laukinių rūšių išnaudojimas ir darniai raidai kenkianti neteisėta prekyba laukine gyvūnija bei augmenija vis intensyvėja ir jau dabar labai apsunkina ekosistemos paslaugas. Paskutiniai pasaulio senieji miškai dramatiškai nyksta -  kasmet prarandame vidutiniškai 13 mln. hektarų.

Biologinės įvairovės nykimą lemia aktyvi žmogaus veikla: žemės naudojimo pokyčiai, statyba, kasyba, miškų, vandenynų, upių, ežerų ir dirvožemio išteklių eikvojimas, svetimų rūšių įsiskverbimas ir tarša. Taip pat prie šio proceso prisideda ir klimato kaita. Šiuo metu įvairios augalų, gyvunų, žuvų rūšys nyksta net iki tūkstančio kartų greičiau nei tai vykdavo įprastai.  Daugiau apie biologinės įvairovės nykimo mastus galite sužinoti Biologinės įvairovės konvencijos sekretoriato anglų kalba parengtoje, kurią galite parsisiųsti iš šio adreso: http://www.cbd.int/gbo/gbo3/doc/GBO3-Summary-final-en.pdf

 

]]>

Reti stebėjimai

2021-03-04
Anser albifrons
2021-03-04
Cygnus cygnus
2021-03-04
Columba palumbus
2021-03-04
Buteo lagopus
2021-03-04
Scolopax rusticola
2021-03-04
Phoenicurus ochruros
2021-03-03
Emberiza schoeniclus
2021-03-01
Tachybaptus ruficollis
2021-03-03
Emberiza schoeniclus
2021-03-03
Ardea alba