Novaraisčio ornitologiniame draustinyje buvo vykdomas upinių žuvėdrų monitoringas

2019 birželio 2 dieną Novaraisčio ornitologiniame draustinyje vykdytas pirmasis perinčių upinių žuvėdrų monitoringas. Atkūrus net keletą plikų durpių salų, upinės žuvėdros šiemet Novaraistyje  įsikūrė trijose iš jų atskirai nuo kaspijinių kirų, kurie okupavo didžiąsias durpių salas. Didžiausia upinių žuvėdrų kolonija, kurioje buvo 65 poros, įsikūrė vakarinėje durpyno dalyje esančioje saloje. Čia upinės žuvėdros peri kartu su paprastaisiais ir keletu rudagalvių kirų. Dar 18 žuvėdrų porų deda kiaušinius gretimoje, rudagalvių kirų užimtoje saloje, o 5 poros peri nedidelėje salelėje šiauriniame pakraštyje. Lizduose rasti sudėti 192 žuvėdrų kiaušiniai. Paukščių dėtys buvo labai skirtingos - kai kurios poros buvo sudėjusios tik po vieną kiaušinį, o kituose lizduose jaunikliai jau greitai turėjo ristis.

Upinė žuvėdra. Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Antrasis monitoringas buvo atliekamas birželio 22 dieną. Jo metu kiek nustebino paukščių persigrupavimas salose.  Visi rudagalviai kirai ir kartu su jais salelėje pradėjusios perėti upinės žuvėdros dėl kažkokių priežasčių paliko užimtą salelę ir persikraustė į gretimą, kur buvo įsikūrę daugiausiai upinių žuvėdrų. Taigi, dabar ši sala yra itin tankiai apgyvendinta. Aukštesnėse vietose upinės žuvėdros jau maitina ūgtelėjusius jauniklius, o kiek žemiau atsikraustę rudagalviai kirai dar tik peri. Monitoringo metu suskaičiuota 13 pakartotinių upinių žuvėdrų dėčių ir dar 14 naujų perėjimo atvejų. Kai kurie žuvėdriukai jau gerokai ūgtelėję, kiti dar visiškai neseniai išsiritę. Kitame durpyno pakraštyje prie penkių porų jau maitinančių jauniklius prisišliejo dar trys poros, kurių jaunikliai jau greitai risis. Panašu, kad šioje, nuo didžiųjų salų gerokai nutolusioje perimvietėje, paukščiams perėti gana saugu. Kaspijiniai kirai didžiosiose durpių salose jau irgi su jaunikliais. Tačiau antrosios apskaitos metu stebėtos tik dvi perinčių paprastųjų kirų poros.

Rudagalvis kiras su jaunikliu. Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Durpyne ant nendrių sąžalynų, viršvandenės augalijos ir mažose salelėse įsikūrė juodosios žuvėdros. Stebėti raudonkojai tulikai ir pempės su jau skraidančiais jaunikliais. Pilkosios žąsys plaukioja šeimomis. Pasirodė ir pirmosios kuoduotosios antys, vedžiojančios visiškai mažučius palikuonis. Virš durpyno medžioja nendrinės lingės, vis atskrenda jūriniai ereliai, praskrenda vapsvaėdžiai, o sausesniuose nendrynuose ilsisi elniai.

Monitoringas vykdytas įgyvendinant LIFE programos finansuojamą žuvėdrų apsaugai skirtą projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“, Nr. LIFE17 NAT/LT/000545.

Kviečiame naujienas skaityti projekto svetainėje: www.lifeterns.lt

 


Reti stebėjimai

2019-10-19
Phalaropus fulicarius LOFK
2019-10-20
Branta ruficollis
2019-10-20
Podiceps auritus
2019-10-20
Anthus petrosus
2019-10-20
Podiceps auritus
2019-10-18
Anthus petrosus
2019-10-18
Corvus corone LOFK
2019-10-20
Milvus milvus
2019-10-19
Sitta europaea asiatica LOFK
2019-10-19
Anthus petrosus