Naujienos

Primename, kad ši savaitė yra paskutinė skirti 2 % paramą paukščių apsaugai
Pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą galite mus paremti, pervesdami 2 %. nuo savo pajamų mokesčio sumos. Jūsų parama labai reikalinga paukščiams, neatidėliokite ir paskirkite 2 % Lietuvos ornitologų draugijai!

Kviečiame sudalyvauti apklausoje
Europos Komisijos Aplinkos generalinis direktoratas, kuris rūpinasi Natura 2000 tinklo steigimu ir priežiūra, rengia šio saugomų teritorijų tinklo viešinimo strategiją. Tam reikalinga Europos Sąjungos piliečių, kurie neabejingi aplinkosauginių klausimų sprendimams, nuomonė. Todėl kviečiame LOD narius skirti 10 minučių asmeninio laiko ir sudalyvauti apklausoje.

DŽIUGIŲ ŠV. VELYKŲ!
Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šv. Velykas. Šviesos Jūsų namams, skaidrumo Jūsų mintims, gėrio ir grožio Jūsų darbams!

Naujasis projektas startuoja
2011 m. balandžio mėnesio pradžioje tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Lietuvos ornitologų draugijos buvo pasirašyta projekto „Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA 2000 internetiniai vartai“, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-076. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai skirtus biudžeto asignavimus.

Įvyko LOD organizuoti įprastų paukščių stebėsenos metodiniai mokymai
Susidomėjusieji Lietuvos ornitologų draugijos įprastų paukščių gausos stebėsenos (monitoringo) projektu, po savaitės darbų š.m. balandžio mėn. 15 dienos saulėtą popietę gužėjo į Kauno rajono Biliūnų kaimą. Nors noru dalyvauti mokymuose „degė“ 19 užsiregistravusiųjų dalyvių, gyvenimiškos galimybės sudarė sąlygas 15 atvykti į mokymus. Net 12 mokymų dalyvių yra nauji LOD įprastų paukščių stebėsenos projekto dalyviai. Visi jie papildė ilgamečių paukščių gausos tyrėjų gretas.

Inkile įmontuota kamera fiksuoja paukščių gyvenimo dramas
“Euronics” stebimame inkile savaitgalyje mėlynoji zylė pradėjo krauti lizdą, tačiau jos darbą niekais pavertė įsibrovęs varnėnas. Ten vykstančias paukščių kovas kiekvienas gali stebėti adresu www.euronics.lt bei pasidalinti savo mintimis facebook‘e: http://www.facebook.com/pages/Euronics-internetinis-inkilas/174674902582054?sk=wall

Pastebėta pirmoji mažoji žąsis (Anser erythropus) Nemuno deltoje
Šių metų balandžio 9 d.Šilutės raj. Lankupių apylinkėse esančiose ražienose Julius Morkūnas ir Rasa Uznytė aptiko mažąją žąsį. Vienas paukštis ganėsi kartu su baltatkaktėmis žąsimis, o vėliau perskrido į šalia esančią pievą. Taigi, galime pasveikinti Julių ne tik aptikusį pirmąją mažąją žąsį šiais metais, bet ir trečią paukštį per paskutinius du metus. Tai savotiškas Lietuvos rekordas!

Sereikiškių parke – Vilniuje, buvo švenčiamos gandrinės
Pavasaris į mūsų kraštą neskuba ateiti, tačiau paukščiams šilumos pakanka ir jie, kaip visada, grįžta beveik laiku. Nors oficialios gandrinės buvo jau kovo 25 dieną, vilniečiai bei miesto svečiai į gandrų sugrįžtuves buvo pakviesti balandžio 9-ąją. Norėdama susirinkusius žmones supažindinti su gandrų gyvenimu, jų migracijos keliais ir apsaugos problemomis, priminti su jais susijusius papročius, tautosaką, Lietuvos ornitologų draugija Sereikiškių parke organizavo jau gražia tradicija tampančią gandrinių šventę.

Kviečiame dalyvauti gulbių apskaitose
Viena iš Metų Paukščio veiklų yra migruojančių ir perinčių gulbių giesmininkių, gulbių nebylių ir mažųjų gulbių apskaitos, siekiant surinkti kiek įmanoma išsamesnę informaciją apie svarbiausias šiems paukščiams vietas ir jų gausą.

Gulbės – 2011 metų paukščiai
Metų paukščiai nebūtinai turi būti nykstantys ar reti. Tai gali būti šalia mūsų gyvenantys paukščiai, kuriuos gerai žino ne tik ornitologai, bet ir eiliniai žmonės. Šiais metais LOD metų paukščiu paskelbė ne vieną, o netgi tris rūšis: gulbę nebylę (Cygnus olor), gulbę giesmininkę (Cygnus cygnus) ir mažąją gulbę (Cygnus columbianus).

Reti stebėjimai

2020-06-06
Iduna caligata LOFK
2020-06-04
Circus pygargus
2020-06-05
Motacilla cinerea LOFK
2020-06-03
Ixobrychus minutus
2020-06-03
Luscinia svecica
2020-06-01
Acrocephalus dumetorum
2020-06-05
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Psittacula krameri LOFK
2020-06-03
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Circus cyaneus