birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Naujienos

LOD filmo „Gandrai visada grįžta namo“ kūrėjas M. Jancevičius pelnė P. Abukevičiaus premiją
Lietuvos ornitologų draugijos „LIFE+“ finansuojamo projekto „Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje” (LIFE07NAT/LT/000531) įgyvendinimo metu sukurtas filmas apie baltąjį gandrą „Gandrai visada grįžta namo” buvo išrinktas geriausiu 2011 m. dokumentiniu filmu apie Lietuvos gamtą. Filmo autoriui M. Jancevičiui įteiktas garsaus režisieriaus ir operatoriaus, gyvosios gamtos dainiaus P. Abukevičiaus premija.

Atkreipkime dėmesį į gerves - kanadinė gervė Baltijos šalyse
2011-09-05 Suomijoje migruojančių gervių būryje pastebėta suaugusi kanadinė gervė (Grus canadensis) Rugsėjo 6 d. tas pats individas jau stebėtas Estijos šiaurinėje dalyje, kur dar buvo stebimas ir rugsėjo 8d. Yra didelė tikimybė, kad paukščiai migruos pietų kryptimi per Lietuvos teritoriją.

Paukščių palydos 2011 rengiamos visoje Lietuvoje (atnaujinta)
Kaip ir kasmet, pirmąjį spalio savaitgalį Lietuvos ornitologų draugija kviečia visus gamtai ir paukščiams neabejingus žmones prisijungti prie tūkstantinio paukščių stebėtojų būrio iš daugiau kaip 30-ties Europos šalių ir palydėti išskrendančius sparnuočius. Šie metai yra išskirtiniai, nes prie akcijos ir Centrinės Azijos šalys. Šių metų šūkis – "Išsaugokime migruojančius paukščius!" (angl. Save migratory birds!). Lietuvos ornitologų draugija šių metų renginį sies su stebėjimais prie įrengtų vėjo jėgainių.

Paukščių stebėtojų ralis "Kuršių marios 2011"/Birdwatching Rally "Curonian Lagoon 201
Kviečiame komandas registruotis į paukščių stebėtojų ralį "Kuršių marios 2011", kuris vyks šių metų spalio 14 – 16 dienomis, Kintuose (papildyta)... We are inviting teams to register to the Birdwatching Rally "Curonian Lagoon 2011" , which will be in Kintai of 14-16 of October, 2011.

Pateikiama oficiali Birdlife International veiklos 2010 metais ataskaita.
Peržiūrėti ataskaitą galite čia

Reikalingi talkininkai paukščių žiedavimui Juodkrantėje
Skubiai reikalingi savanoriai-talkininkai darbui prie naujai įrengtos Didžiosios gaudyklės Juodkrantės paukščių žiedavimo stotyje. Paukščių žiedavimas čia prasidės nuo rugsėjo pirmosios dienos ir bus tęsiamas, kol bus talkininkų. Lauksime žinių iš visų norinčių, kad jų vardai būtų įrašyti Lietuvos ornitologijos istorijoje kaip pirmųjų žieduotojų naujai įrengtoje Kuršių nerijos Didžiojoje paukščių gaudyklėje

Europos ekologinis tinklas NATURA 2000
Europos ekologinis tinklas NATURA 2000 - tai europinės svarbos saugomų teritorijų tinklas, skirtas išsaugoti, palaikyti ir atkurti natūralioms gamtinėms buveinėms bei retoms ar nykstančioms gyvūnų ir augalų rūšims visoje Europos Bendrijos teritorijoje. Šį tinklą sudaro Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST). Paukščių apsaugai svarbios teritorijos yra steigiamos pagal Paukščių direktyvos reikalavimus, o pagal Buveinių direktyvos reikalavimus steigiamos Buveinių apsaugai svarbios teritorijos.

Patvirtintas LOD nario etikos kodeksas
LOD Taryba kartu su Sekretoriato darbuotojais baigė rengti draugijos nario etikos kodeksą. Įsigaliojęs dokumentas skelbiamas visų LOD narių žiniai.

Agrarinių kraštovaizdžio paukščių gausa Europoje pasiekė žemiausią lygį
25 Europos šalyse vykdyto įprastų paukščių monitoringo duomenimis, net dvidešimties iš 36 stebėtų agrariniame kraštovaizdyje perinčių paukščių rūšių gausa mažėja. Nuo 1980 metų jų bendras mažėjimo rodiklis pasiekė 48 proc., t.y. jų populiacija sumažėjo beveik dvigubai.

"Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA 2000 internetiniai vartai"
2011-aisiais metais Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriais pradėjo įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą "Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA 2000 internetiniai vartai", Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-076.

Reti stebėjimai

2021-09-22
Strix nebulosa LOFK
2021-09-21
Apus apus
2021-09-21
Luscinia svecica svecica
2021-09-20
Circaetus gallicus
2021-09-19
Anthus petrosus
2021-09-18
Apus apus
2021-09-18
Podiceps auritus
2021-09-14
Falco vespertinus
2021-09-07
Coracias garrulus
2021-09-12
Tadorna tadorna