birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Naujienos

Kalėdinis paukščių stebėjimo maratonas 2012 atnaujinta

Kaip ir kasmet jau šeštąjį kartą Lietuvos ornitologų draugija (LOD) visus neabejingus gamtai, o ypač paukščiams, kviečia dalyvauti Kalėdiniame paukščių stebėjimo maratone. Tai puiki proga metų pabaigos švenčių laikotarpiu ne tik pasėdėti su artimaisiais prie bendro stalo, bet ir išeiti į gamtą bei užfiksuoti besikeičiančios gamtos akimirkas. Norime pažymėti, kad tai nėra kai kuriose užsienio šalyse populiarių Kalėdinių paukščių apskaitų analogas, o tik paukščių stebėtojų varžybos, leidžiančios sužinoti daugiau apie paukščių rūšinę įvairovę tuo metų laiku. Lietuvos ornitologų draugija planuoja ateityje pardėti ir kalėdines paukščių apskaitas, o šiuo metu tiesiog kviečia visus sudalyvauti paukščių stebėtojų varžybose. Maratonas prasideda nuo gruodžio 25 d.


Tęsiama kurapkų globos akcija
Lietuvos ornitologų draugija (LOD) 2012 metais paskelbė kurapką „Metų paukščiu“. Šios akcijos pagrindiniai tikslai buvo atkreipti dėmesį į sparčiai nykstančią sparnuočių rūšį, kuriai šiuo metu reikalingas žmonių išskirtinis dėmesys bei rūpestis, o taip pat išsiaiškinti tikrąją kurapkos populiacijos būklę šalyje. Nerimą kelia tai, kad tradiciniam Lietuvos kaimo kraštovaizdžio paukščiui kyla išnykimo grėsmė. Žinant žalvarnio atvejį, akivaizdu, kad grėsmė yra labai reali. Tik kurapkos atveju, paukščio apsaugą galime užtikrinti ištisus metus, todėl būtent nuo mūsų pastangų priklausys šios sparčiai nykstančios rūšies apsaugos rezultatai. Įvertinant prastas veisimosi sąlygas šią vasarą, būtina rūpintis kurapkų tinkama globa šią žiemą. Tai turėtų būti visų draugijos narių pareiga.

Kviečiame į paskaitą „Žiemojančių paukščių globa ir apsauga“
Lietuvos ornitologų draugija įgyvendindama projektą „Inkilų ir lesyklų muziejai paukščiams ir vilniečiams” tęsia paskaitų ciklą „Paukščių globa Vilniaus mieste – galimybės ir būtinybė“. Jau šį šeštadienį gruodžio 15 d. 14 val. kartu su kūrybinėmis dirbtuvėmis „BEEpart“ kviečia visus Vilniečius ir jo svečius į paskaitą „Žiemojančių paukščių globa ir apsauga“. Paskaita vyks Vilniaus miesto pilaitės mikrorajone Smalynės ir Vydūno g. Sankirtoje.

Lietuvos ornitologų draugija kelia inkilus Vilniaus mieste
Lietuvos ornitologų draugija įgyvendindama projektą „Inkilų ir lesyklų muziejai paukščiams ir vilniečiams!” Vilniaus miesto Užupio rajone iškėlė 33 paukščiams skirtus inkilus. Inkilus rasite šalia Subačiaus gatvės apžvalgos aikštelės, Prie Tymo turgaus, Užupio Skverelyje, Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos teritorijoje. Šie inkilai sugrupuoti ir sužymėti skirtingomis spalvomis. Kiekviena spalva reiškia grupę paukščių kuriems skirti inkilai.

Naujas LOD žurnalo „PAUKŠČIAI“ numeris
Parengtas naujas LOD žurnalo „PAUKŠČIAI“ Nr.16. Šiuo metu galite susipažinti su jo turiniu. Jame skaitysite: LOD. „Paukščių palydos 2012“. G. Petkus. 13-asis paukščių stebėtojų ralis „Kuršių marios 2012“. P. Ignatavičius. Kalėdinis paukščių stebėjimo maratonas 2012. L. Raudonikis, J. Liaudanskytė. Sėkmingai įgyvendinamas bendros Lietuvos ornitologų draugijos ir prekybos tinklo „Iki“ nykstančių paukščių apsaugos iniciatyvos.

2012-2013 metų „žiemos paukštis“ – vandeninis strazdas
Žurnalo „PAUKŠČIAI“ redakcinė kolegija skelbia kasmetinę akciją, kurios tikslas – surinkti duomenis apie Lietuvoje žiemos metu pastebėtus tam tikros rūšies paukščius. Akcijos tikslas ne tik surinkti kuo daugiau informacijos apie konkrečios rūšies paplitimą žiemą, bet ir paskatinti paukščiais besidominčių žmonių bendradarbiavimą, įtraukti juos į stebėjimus. Ši tikslinė akcija paskatina visus paukščiais bei gyvąja gamta besidominčius žmones daugiau laiko praleisti šaltame, bet sveikame ore, rūpintis paukščiais, stebėti jų elgseną, susipažinti su biologija ir ekologija ir, pagal galimybes, dalyvauti ornitofaunos tiriamuose, kurie yra būtini planuojant tinkamas apsaugos priemones. Tuo tikslu, 2012-2013 metų „žiemos sezono paukščiu“ skelbiamas vandeninis strazdas (Cinclus cinclus). Visi, savanorių surinkti stebėjimų duomenys vėliau bus panaudoti planuojant buveinių palaikymo ir rūšies apsaugos priemones. Daugiau apie šią akciją surasite žurnale „Paukščiai“.

Lietuvos ornitologų draugija kartu su Gena kviečia į paskaitą „SOS pagalba paukščiams“
Atskubėjusi žiema primena, kad jau metas rūpintis sparnuočiais. Daugelis migrantų jau pasitraukė link pietų, bet nemaža dalis lieka žiemoti mūsų krašte iki pavasario. Iškritęs gausus sniegas smulkiems žvirbliniams paukščiams, pablogino mitybines sąlygas. Tad paukščiams jau reikalinga mūsų pagalba. Lietuvos ornitologų draugija įgyvendindama projektą „Inkilų ir lesyklų muziejai paukščiams ir vilniečiams” šį šeštadienį gruodžio 8 d. 14 val. kartu su laisvalaikio organizatoriais – „Eventum Group“ kviečia visus paukščiams ir gamtai neabejingus Vilniaus miesto gyventojus ir jo svečius į paskaitą „SOS pagalba paukščiams“.

Naujasis projektas startuoja
Š.m lapkričio 23 d. Lietuvos ornitologų draugija (LOD) pradėjo projektą „Inkilų ir lesyklų muziejai paukščiams ir vilniečiams”. Projektas kuris įgyvendinamas pagal Vilniaus miesto savivaldybės vykdomą 11 programą „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ yra finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. Šiuo projektu siekiama skleisti visuomenei informaciją apie paukščių globą aktualiausiais sezonais, didinti piliečių sąmoningumą bei informuotumą apie sparnuočių globos svarbą. Draugija jau pradėjo edukacinį paskaitų ciklą „Paukščių globa Vilniaus mieste – galimybės ir būtinybė“. Greitu metu planuojama iškelti inkilus gausiai lankomose Vilniaus miesto viešose erdvėse, įrengti stacionarias lesyklas žiemojantiems smulkiesiams sparnuočiams.

Vėl iškilo grėsmė Baltosios Vokės Paukščių apsaugai svarbiai teritorijai
Lietuvos ornitologų draugija šią savaitę gavo pranešimą, kad jau keletą dienų stipriai nuseko Papio ež., turintis Valstybinio ornitologinio draustinio statusą, taip pat patenkantis į Baltosios Vokės šlapžemių kompleksą. Nukritęs ežero lygis drenuoja visą Vokės durpyną, kuriam šiuo metu projektuojamas hidrologinio režimo atkūrimas. Todėl apie įvykį LOD iškart pranešė Šalčininkų r. Aplinkos apsaugos agentūrai, kad ši išsiaiškintų tokių pokyčių priežastis.

Naujas Lietuvos paukščių pažinimo vadovas
Ką tik išleistas naujas Lietuvos paukščių pažinimo vadovas ir pirmoji tokia knyga, kai paukščio išvaizda pateikiama apkarpytų nuotraukų pavidale. Čia aprašytos 380 sparnuočių rūšys, pateikti jų paplitimo šalyje žemėlapiai, paukščių išvaizda pateikta daugiau nei 2000 paukščių nuotraukų. Ši knyga išleista įgyvendinant Lietuvos ornitologų draugijos projektą "Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA 2000 internetiniai vartai" (Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-076). Ji skirta gamtininkams, gamtosaugos specialistams, miškininkams ar tiesiog paukščiais besidomintiems žmonėms. Visi Lietuvos ornitologų draugijos nariai (išskyrus kolektyvinius narius) gauna šią knygą kaip dovaną.

Reti stebėjimai

2022-01-17
Aquila chrysaetos
2022-01-17
Falco columbarius
2022-01-18
Cygnus cygnus
2022-01-18
Erithacus rubecula
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-18
Falco columbarius
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-17
Turdus viscivorus
2022-01-06
Columba palumbus
2022-01-06
Columba palumbus