birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Naujienos

ES Parlamentas nubalsavo už besaikės žvejybos pabaigą
2013 m. vasario 6 d. tapo svarbi žuvininkystei ir visai jūros aplinkai. Būtent šią dieną Europos Parlamentas balsų dauguma (502 balsavo „už“ ir 137 „prieš“) nusprendė iki 2015 m., nutraukti besaikę ir nesubalansuotą žvejybą, sudarant sąlygas iki 2020 metų atsikurti pereikvotiems žuvų ištekliams. Džiugu, kad Lietuvoje išrinkti europarlamentarai daugumoje (10 iš 12) taip pat pritarė šiems pokyčiams. Tai nuostabi žinia žuvims, nes bus nutraukta dešimtmečius trukusi besaikė ir nesubalansuota žvejyba, alinusi Europos jūrų ekosistemas.

2014-2020 metų ES biudžeto patvirtinimas užtrenkia duris aplinkosaugai
Briuselis, 2013 m. vasario 8 d. – naujasis daugiamečio ES biudžeto 2014-2020 m. laikotarpiui susitarimas (1), kurį šiandien patvirtino Europos Taryba, sudavė didelį smūgį bet kokioms Bendrosios žemės ūkio politikos (Common Agriculture Policy-CAP) ekologizavimo viltims ir investicijoms į Europos ateities ekologinę pusiausvyrą.

Primename, kad renkama informacija apie žiemojančias kurapkas
Lietuvos ornitologų draugija (LOD) 2012 metais paskelbė kurapką „Metų paukščiu“. Šios akcijos pagrindiniai tikslai buvo atkreipti dėmesį į sparčiai nykstančią sparnuočių rūšį, kuriai šiuo metu reikalingas žmonių išskirtinis dėmesys bei rūpestis, o taip pat išsiaiškinti tikrąją kurapkos populiacijos būklę šalyje. Nerimą kelia tai, kad tradiciniam Lietuvos kaimo kraštovaizdžio paukščiui kyla išnykimo grėsmė. Žinant žalvarnio atvejį, akivaizdu, kad grėsmė yra labai reali. Skirtumas tas, kad sėslias kurapkas galime saugoti visus metus, todėl tik nuo mūsų pastangų priklausys ar išsaugosime šią sparčiai nykstančią rūšį. Tačiau norint planuoti efektyviausias praktines apsaugos priemones, šiuo metu būtina įvertinti populiacijos būklę bei paplitimo šalyje ypatumus.

Gauta parama projekto „Žurnalas „Paukščiai“- norintiems stebėti ir pažinti“ vykdymui
Lietuvos ornitologų draugija dėkoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui (toliau SRTRF) 2013 metais suteikusiems 16 000 litų paramą projekto „Žurnalas „Paukščiai“- norintiems stebėti ir pažinti“ vykdymui. Šis aplinkosauginio švietimo projektas skirtas gamta besidominčiai visuomenei, o jo finansavimas palaiko bene vienintelį specializuotą paukščių tematikos žurnalą „Paukščiai“, kuris reguliariai leidžiamas nuo 2009 m. ir skirtas supažindinimui su vienos iš aplinkos pokyčių indikatorių – paukščių – padėtimi ir pokyčiais Lietuvoje, gamtosaugos problemų viešinimui, ekologinių žinių skleidimui, visuomenės informavimui apie šalyje ir pasaulyje vykstančius aplinkosaugos procesus ir kt.

Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrius kviečia įsijungti į Tarptautinį projektą „Paukščių palydos“
Paukščiai pati spalvingiausia, arčiausiai žmogaus esanti ir lengviausiai prieinama stebėjimams fauna. Ir nesvarbu, ar mokiniai jau patyrę stebėtojai, ar tik pradedantys. Svarbu, kad jie nori geriau pažinti paukščius, prisidėti kaupiant svarbią informaciją apie paukščius ar užsiimti gamtosaugine veikla.

Renkamos lėšos gamtosauginei kompanijai “Išsaugokime Azorinę sniegeną”
Ši lėšų paieškos kompanija yra skirta vienam rečiausių Europoje perinčių paukščių – Azorinės sniegenos (Pyrrhula murina), išsaugojimui. Rūšis paplitusi labai lokaliai – tik Azorų archipelago Sao Miguel saloje, tiksliau tik maždaug 500 ha ploto lauramedžio miškuose. Šiuo metu ši sniegena priskiriama rūšių, kurioms gresia visiškas išnykimas, kategorijai. Todėl, siekiant išsaugoti šį paukštį, reikalingos specialios apsaugos priemonės, kurių įgyvendinimui iš įvairių šaltinių renkamos tam būtinos lėšos.

Kviečiame dalyvauti respublikinėje moksleivių ir mokytojų konferencijoje
Visų bendrojo ugdymo mokykloje dėstomų dalykų, pradinių klasių ir neformaliojo švietimo mokytojai ir moksleiviai kviečiami dalyvauti XIV respublikinėje moksleivių ir mokytojų konferencijoje „Gamta ir mes“. Konferencija vyks Kėdainių „Ryto“ pagrindinėje mokykloje š.m. balandžio 26 dieną.

Paskelbti kasmetinių Afrikos-Eurazijos vandens paukščių apskaitų rezultatai
Šioje, tarptautinės gamtosauginės organizacijos „Wetlands International“ ataskaitoje, atskirų rūšių lygmenyje apibendrinti 2009 – 2012 m. 72-se Afrikos-Eurazijos šalyse vykdytų vandens paukščių apskaitų rezultatai. Duomenis pateikė nacionaliniai šių apskaitų koordinatoriai. Jas mūsų šalyje organizavo ir apibendrintus rezultatus pateikė Lietuvos ornitologų draugija

Baltarusijoje parengti dviejų globaliai nykstančių paukščių rūšių apsaugos veiksmų planai
Baltarusų ornitologai parengė stulgio ir meldinės nendrinukės rūšių apsaugos veiksmų planus. Nors dokumentai yra rusų kalba, juose pateikiama įdomi ir Lietuvai aktuali informacija apie rūšių paplitimą ir gausą šalyje, grėsmes, nykimo priežastis, taip pat būtinus apsaugos veiksmus.

Kviečiame į renginį „Namas namukas - mažas inkiliukas“
Kviečiame į renginį „Namas namukas - mažas inkiliukas“. Renginio laikas: 2013 m. sausio 11 d. (penkt.) nuo 17 val. Renginio vieta: Blindžių g. 17, Vilnius. Registracija bei platesnė informacija: info@darna.lt

Reti stebėjimai

2022-01-17
Aquila chrysaetos
2022-01-17
Falco columbarius
2022-01-18
Cygnus cygnus
2022-01-18
Erithacus rubecula
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-18
Falco columbarius
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-17
Turdus viscivorus
2022-01-06
Columba palumbus
2022-01-06
Columba palumbus