birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Naujienos

Kovo 19 d. - pempės diena
Pempės diena – gilių tradicijų pavasario šventė. Senoliai tikėdavo, kad, jei šią dieną parskrenda pempės, prasidės atšilimas. O jei šią dieną giedra, tai bus pieningi metai. Šią dieną merginos šluodavo kiemus, pradėdavo tvarkyti tradicinius savo gėlių darželius, supurenti žemę. Kai kur šią dieną jau būdavo sėjamos vasarinės gėlės.

Visuotinė akcija „Devyniasdešimt paukščių pavasarių“
Šiandien sukanka 90 metų, kai pirmą kartą, žymaus Lietuvos gamtininko prof. Tado Ivanausko iniciatyva, buvo surengta Paukščių diena. Ta proga Generalinė miškų urėdija kartu su Aplinkos ministerija ir miškų urėdijomis šių metų kovo mėnesį organizuoja visuotinę akciją „Devyniasdešimt paukščių pavasarių“. Siekiant įprasminti žymiausio Lietuvos gamtininko prof. Tado Ivanausko nuopelnus gamtai, gamtos mokslui, visuomenei, jaunajai kartai bei įvertinus tai, kad daugelyje miškų urėdijų kiekvieną pavasarį organizuojamos inkilų kėlimo šventės (iškeliama per 5000 inkilų), šiais metais organizuojama visuotinė akcija, kurioje kviečiami dalyvauti miškų urėdijų darbuotojai, Jaunieji miško bičiuliai, savivaldybių atstovai, politikai, visuomenės atstovai.

Kviečiame pasirašyti peticiją dėl Bendrosios žemės ūkio politikos reformavmo!
Šį mėnesį, Europos Parlamento nariai priims svabius sprendimus, susijusius su žemės ūkiu ir gamtos apsauga. Tūkstančiai ES piliečių, pasirašydami platinamą peticiją siekia, kad juos išgirstų politikai ir baigtų švaistyti JŲ pinigus sprendimams, kurie skatina aplinkos taršą, pradėtų remti ūkininkavimo praktikas, kurios tausoja ir atkuria pažeistą gamtą, yra palankios kaimo bendruomenėms. Pasirašykite peticiją www.farmingfornature.eu ir paprašyk Europos parlamentarų realių Bendrosios žemės ūkio politikos reformų!

2013 m. kovo 2 d. vyko Lietuvos ornitologų draugijos narių Visuotinis susirinkimas
Šių metų kovo 2 d. Kaune, T.Ivanausko Zoologijos muziejuje vyko 2012 metų LOD narių Visuotinis susirinkimas (toliau, Susirinkimas). Iš 187 į Kauną suvažiavo 63 Draugijos nariai, kurie sudarė Susirinkimo kvorumą. Be įprastos darbotvarkės: LOD sekretoriato, LOD Tarybos, LOD Kontrolės komisijos ir Lietuvos ornitofaunistinės komisijos ataskaitų, Susirinkime buvo tvirtinami LOD įstatų bei LOD narių mokesčių mokėjimo tvarkos pakeitimai, renkami penki LOD Tarybos nariai.Aptartos 2013 metais planuojamos LOD veiklos, 2012 ir 2013 m. “Metų paukščio“ ir „Kalėdinio paukščių stebėjimo maratono“ akcijos, žiemojančių vandens paukščių apskaitų rezultatai. Pabaigoje vyko diskusijos paukščių žuvimo dėl atsitrenkimo į stiklus bei dėl pastatų renovacijos ir vandens paukščių lesinimo žiemą klausimais.

Pirmieji migruojantys kovai priminė apie prasidedantį pavasarį
Pirmosios traukiančių kovų registracijos kovo 2 – 4 d. priminė įsibėgėjančio pavasario eigą. Šiandien (kovo 5 d.) girdėti pirmieji vieversiai ir Nemuno deltoje bei Šakių r.. Taigi, pirmieji pavasario pranašai, kaip ir jo pradžia kiek vėluoja, nes Vieversio diena, kaip rašėme, istoriškai minima vasario 24 d. Šiandien Šilutės r. matyta ir pirmoji pempė, todėl kovo 19 d., minint Pempės dieną, tikimės sulaukti jau gausių jų būrių.

Kurapkų medžioklė sustabdyta neribotam laikui
Aplinkos ministro Valentino Mazuronio sprendimu Lietuvoje neribotam laikui uždrausta kurapkų medžioklė. „Padariau tai, ką privalau padaryti. Tyrimai rodo, kad kurapkų skaičius tiesiog katastrofiškai mažėja ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Jeigu norime išsaugoti bent minimalią jų populiaciją, lieka vienintelis būdas – visiškai uždrausti šių paukščių medžioklę“, – sako ministras Valentinas Mazuronis.

Paukščių fenologija 2013

Gyvasis pavasaris startuoja su pirmuoju stebėtu baltuoju gandru!
Dauguma Gyvojo pavasario pranašautojų, ruošiasi palikti savo žiemavietes šiltuose kraštuose. Kviečiame jus, dalyvauti gyvojo pavasario paukščių stebėjimuose. Šiais metais baltasis gandras pateikė staigmeną. Neprasidėjus kalendoriniam pavasariui šis tolimas migrantas jau pastebėtas Vilniaus mieste sukiojęs ratus senamiestyje virš Gedimino pilies. Įprastai į dangų žvalgytis patariame jau nuo kovo mėnesio vidurio.

Ornitologai ragina nutraukti kurapkų medžioklę
Lietuvos ornitologų draugija (LOD) išreikšdama susirūpinimą dėl pablogėjusios tradicinio Lietuvos kaimo paukščio – kurapkų (Perdix perdix) būklės Lietuvoje, siekia jos išbraukimo iš šalies medžiojamųjų paukščių sąrašų. Europos Sąjungos (ES) šalių ornitologų tyrimų duomenimis, per trisdešimt paskutiniųjų metų (iki 2009 m.), rūšies gausa ES šalyse sumažėjo net 82 proc., o per paskutiniuosius dvidešimt metų – 66 proc., daugiausiai tai susiję su intensyvėjančia žemės ūkio veikla, tačiau trumpai gyvenančių vištinių paukščių populiacinei struktūrai įtaką daro ir suaugusių paukščių žūtis, kuri siejama su žemės ūkio technikos naudojimu, medžiokle, atšiauriomis žiemos sąlygomis (šiaurinėje rūšies paplitimo arealo dalyje), todėl būtina imtis visų įmanomų priemonių mažinti visų minėtų neigiamų faktorių poveikį. Džiugu, kad medžiotojai neprieštaravo šiai LOD iniciatyvai.

Renkami duomenys apie perinčių pievinių lingių populiaciją
Pievinė lingė (Circus pygargus) priklauso vanaginių šeimai, nors lizdą įsirengia ant žemės. Vienas iš jai gręsiančių pavojų kaltininkų dažnai būna žmogus, ypač vykdantis ūkinę veiklą rūšies veisimosi vietose. Lietuvoje rūšis paplitusi visoje šalyje, tačiau dėl buveinių trūkumo sutinkama lokaliai, yra reta ir populiaciją ekspertiniu vertinimu sudaro 200-300 perinčių porų, tačiau reali pievinės lingės būklė nėra žinoma, todėl LOD kreipiasi į savo narius siekdama surinkti, kiek įmanoma daugiau, duomenų apie faktinius rūšies stebėjimo veisimosi metu atvejus. Šie duomenys leistų tiksliau įvertinti rūšies apsaugos būklę Lietuvoje, o apie surinktos informacijos dėsningumus informuoti šią rūšį tyrinėjančius užsienio kolegas.

Reti stebėjimai

2022-01-17
Aquila chrysaetos
2022-01-17
Falco columbarius
2022-01-18
Cygnus cygnus
2022-01-18
Erithacus rubecula
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-18
Falco columbarius
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-17
Turdus viscivorus
2022-01-06
Columba palumbus
2022-01-06
Columba palumbus