Naujienos

10 - tojo Kalėdinio paukščių stebėjimo maratono rezultatai

Praėjusių metų gruodžio 24 – 31 dienomis jau dešimtąjį kartą Lietuvos ornitologų draugija (LOD) pakvietė savo narius ir visus norinčius dalyvauti Kalėdiniame paukščių stebėjimo maratone. 2016 metus užbaigiančioje akcijoje sulaukėme didelio dalyvių skaičiaus ir aktyvumo. 48 paukščių stebėtojai, kurių dauguma LOD nariai, užregistravo 110 skirtingų paukščių rūšių. 


„Klubas 250" kaip mums sekėsi pirmaisiais metais?

2016 m. vasario 1 dieną pradėjo veikti Lietuvos ornitologų draugijos iniciatyva - “Klubas 250”. Šis klubas skirtas visiems besidomintiems paukščiais ir norintiems turėti savo stebėtų paukščių sąrašus. Sukūrus specialų klubo portalą, prie jo buvo pakviesti jungtis visi norintys registruoti savo stebėjimus ir turėti stebėtų paukščių sąrašus. Nuo pat pirmųjų dienų „Klubas 250“ susilaukė didelio paukščių stebėtojų dėmesio. Atsižvelgiant į stebėtojų pastabas, 2016 m. birželio mėn. klubo portalas buvo atnaujintas ir tapo dar patogesnis paukščių stebėjimų registravimui.


Tyrulių pelkė tikrai atsikuria

2016 metais prie Tyrulių durpyne vykdomų gamtotvarkos darbų pagaliau prisijungė pati gamta. Po lietingos vasaros melioracijos grioviai prisipildė vandens, vietomis patvino ir tapo neįveikiami, apsunkindami patekimą į stebimus plotus. Tvarkomų plotų paviršių fragmentiškai apsėmė vanduo. Pelkėjimui svarbaus vandens nebeišgarino iškirsti medžiai ir krūmai. Tai leido atsigauti arba naujai įsikurti šlapžemių rūšims, formuojančioms pelkinių augalų bendrijas. Teigiamus pokyčius sustiprino iškirstos medienos ir šakų surinkimas ir išgabenimas iš sutvarkytų plotų.


Naujas LOD žurnalo „PAUKŠČIAI“ numeris

Pasirodė naujas LOD žurnalo „PAUKŠČIAI“ Nr.32. Šiuo metu galite susipažinti su jo turiniu.

Viršelyje: Kranklys (Corvus corax). Jono Kazlausko nuotrauka


Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 2017-ųjų metų!


LOD kartu su Norvegijos Nord universitetu ir vėl kviečia į 2017 metais organizuojamus paukščių pažinimo mokymus

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su norvegų Nord universitetu kviečia į jau trečius metus organizuojamus paukščių pažinimo mokymus 2017 metais. Apmokymų tikslas yra supažindinti mokymų dalyvius su dažniausiai laukinėje gamtoje aptinkamais paukščiais, jų identifikavimo požymiais, taip pat organizuojamomis paukščių stebėjimų inciatyvomis. Todėl bus siekiama suteikti dalyviams ir būtinų žinių, kurios būtinos dalyvaujant įvairiose LOD organizuojamose paukščių apskaitose, jų monitoringo darbuose ir kituose lauko tyrimuose. Apmokymų metu visgi didžiausias dėmesys bus skiriamas paukščių pažinimo įgūdžių formavimui ir jų tobulinimui. Todėl daugiausia laiko užims praktinės išvykos į gamtą, aplankant įvairias buveines Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos apylinkėse, Biržų girioje, Nemuno deltoje, Ignalinos rajone (Birvėtos tvenkiniuose), Juodkrantėje ir Gražutės regioniniame parke. Tuo būdu, mokymų dalyviai turės progos stebėti tikrai nemažai tiek perinčių, tike migruojančių paukščių rūšių, mokinsis praktiškai juos pažinti gamtoje tiek iš giesmių, trumpų pastebėjimų ar turėdami galimybę gerai apžiūrėti stebimus sparnuočius. Tačiau dalyviai turi nusiteikti ir pasirengti ilgesniam buvimui gamtoje, esant įvairioms orų sąlygoms, pagal galimybes, apsirūpinant paukščių pažinimo vadovais ir stebėjimams būtina optika. Tačiau ir neturint šios įrangos, mokymų organizatoriai suteiks galimybę naudotis savąja.


Kalėdinis paukščių stebėjimo maratonas 2016

Dešimti metai iš eilės Lietuvos ornitologų draugija (LOD) visus neabejingus gamtai, o ypač paukščiams, kviečia dalyvauti Kalėdiniame paukščių stebėjimo maratone. Šioje akcijoje kviečiame dalyvauti visus – tiek patyrusius, tiek pradedančiuosius paukščių stebėtojus ar tiesiog žmones mylinčius paukščius. Tai puiki proga metų pabaigos švenčių laikotarpiu ne tik pabūti kartu su artimaisiais, bet ir išeiti į gamtą bei užfiksuoti besikeičiančios gamtos akimirkas. Pagrindinė šių metų naujovė – maratonas pradedamas viena diena anksčiau, t.y. nuo gruodžio 24 d. (00:00).


Treniruotė prieš Kalėdinį maratoną - "Trumpiausia 2016 metų diena"!

Metant iššūkį trumpiausiai metų dienai ir parodant, kad nėra netinkamo laiko paukščiams stebėti, kviečiame jus prisijungti prie paukščių stebėjimo šventės „Trumpiausia 2016 metų diena“.
Kolegos iš Latvijos aštuntus metus iš eilės organizuoja Trumpiausios metų dienos paukščių stebėjimo varžybas ir jau treti metai, kaip prie šių varžybų kviečia prisijungti ir savo kaimynes – Estiją ir Lietuvą.


Primename rekvizitus ir mokesčio dydį nario mokesčiui sumokėti už 2017 metus


Gerb. Lietuvos ornitologų draugijos nariai,
artėja 2017 metai, 
primename rekvizitus ir mokesčio dydį nario mokesčiui sumokėti už 2017 metus. 
 


2016-2017 metų žiemos paukštis – suopis (Buteo spp.)

Žurnalo „Paukščiai“ redakcinė kolegija tradiciškai skelbia žiemos paukščio akciją. Šį kartą akcija skirta ne vienos, bet dviejų tos pačios genties rūšių – tūbuotojo suopio ir paprastoji suopio apskaitai, siekiant įvertinti žiemojančios populiacijos ar atskirų individų gausą 2016 m. gruodžio-2017 m. vasario mėnesiais. Žiemos paukščio akcijos sėkmė labai priklauso nuo paukščių stebėjimo entuziastų aktyvios veiklos. Taip pat vertingos ir atsitiktinės registracijos, duomenys, kuomet stebimi paukščiai, pavyzdžiui, važiuojant automobiliu, būnant gamtoje, fotografuojant ir pan.


Reti stebėjimai

2017-04-23
Sylvia communis
2017-04-24
Ciconia nigra
2017-04-17
Recurvirostra avosetta
2017-04-24
Milvus milvus
2017-04-23
Motacilla citreola
2017-04-23
Motacilla citreola
2017-04-24
Acrocephalus arundinaceus
2017-04-23
Branta ruficollis
2017-04-23
Milvus milvus
2017-04-23
Netta rufina