Naujienos

Kviečiame į renginį „Žalia varna 2017“ (atnaujinta)

Siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į ne tik Lietuvoje, bet ir globaliai nykstančius paukščius, supažindinti bei skatinti tiesiogiai dalyvauti įgyvendinant Lietuvos ornitologų draugijos vykdomas žalvarnių apsaugos priemones, kviečiame į 2017 m. rugpjūčio 4 d. - rugpjūčio 6 d. vyksiantį renginį „Žalia varna 2017“.


KAIMYNAI KVIEČIA Į PAUKŠČIŲ STEBĖTOJŲ VARŽYBAS BALTARUSIJOJE

APB BirdLife-Belarus kviečia paukščių stebėtojus iš Lietuvos dalyvauti kasmetinėse Baltarusijos paukščių stebėtojų varžybose – paukščių ralyje, kurios šiais metais vyks  š. m. rugsėjo 2 d. Tai jau 14-tus metus iš eilės vykstančios varžybos, pritraukiančios ir užsienio stebėtojų dėmesį. Jose dalyvavo ir stebėtojai iš Lietuvos. Baltarusių ornitologai labai kviečia ir šiais metais mūsų šalies paukščių stebėtojus išmėginti savo jėgas šiose varžybose arba tiesiog susipažinti su Baltarusijos ornitofauna. Juolab, šiais metais, jei paukščiauti tik Gardino rajone, vizos nėra būtinos.

Varžybose gali dalyvauti atskira komanda arba jungtis prie baltarusų ekipažų. Visi norintys kuo skubiau apie tai turi informuoti organizatorius, nes jie padėtų susitvarkyti Baltarusijos vizas.


Pelėsakalių inkilų užimtumo patikra įsibėgėjo

Projekto metu „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ viena iš veiklų buvo, pagerinti perėjimo salygas paprastiesiams pelėsakaliams. Tam tikslui visoje Lietuvoje yra numatyta ant aukštos įtampos atramų iškelti virš 500 inkilų pelėsakliams.


Salose atliekami gamtotvarkos darbai

Šį mėnesį tvarkomos ties Lipliūnų kaimu esančios Nemuno salos, kurios žinomos kaip mažųjų ir upinių žuvėdrų perėjimo bei migruojančių tilvikų apsistojimo vieta. Su laiku šios salos keičiasi ir degraduoja - vykstant natūraliai sukcesijai salos apauga aukšta žoline ir sumedėjusia augalija ir taip praranda savo patrauklumą retosioms paukščių rūšims įsikurti. Taip pat bus tvarkomos Niedaus ornitologiniame draustinyje dvi salos. Tikimasi, kad į šias salas sugrįš šimtai kirų, upinių žuvėdrų, ančių ir kitų vandens paukščių rūšių. Tvarkymo darbus atlieka projekto darbuotojai Gediminas Petkus ir Armandas Naudžius. 


Sėkmingai užbaigti du Norvegų finansinio mechanizmo remti LOD projektai

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų bei Lietuvos energetikos institutais, nuo 2015 m. vasario mėnesio 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ ir nuosavomis lėšomis įgyvendino projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS), Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-004. Šis projektas, buvo skirtas vėjo energetikos ir paukščių bei šikšnosparnių apsaugos konfliktams mažinti.


Iš miestų stumiamiems paukščiams ornitologai siekia padėti įrengdami specialias lizdavietes

Juodasis čiurlys – viena iš nedaugelio paukščių rūšių, kuri puikiai prisitaikė gyventi artimoje žmogaus kaimynystėje. Lietuvoje apie 97% čiurlių peri aukštai, įvairiose mūrinių pastatų nišose, po palangių ar stogo skardomis, plyšiuose po balkonų apdaila. Šie nuostabūs paukščiai, jų specifiški dramatiški balsai tapo neatsiejami nuo lietuviškos vasaros. Mūsų šalyje čiurliai apsistoja labai trumpam, tik tiek, kiek reikia jaunikliams užauginti – nuo gegužės iki rugsėjo. Tačiau pastaraisiais metais pastebėta, kad čiurliams tinkamų vietų perėjimui vis mažėja ir šie paukščiai yra išstumiami iš mūsų miestų. Seni pastatai vis intensyviau renovuojami, todėl daug čiurlių ir kitų paukščių lizdaviečių yra sunaikinama. Apskaičiuota, kad per pastaruosius aštuonerius metus renovuojant pastatus Lietuvoje galėjo būti sunaikinta nuo 2900 iki 5300 čiurlių lizdaviečių (2016 metų Lietuvos ornitologų draugijos tyrimo duomenimis). O naujai statomuose pastatuose tinkamų vietų perėjimui nesukuriama.


Dzūkijos nacionaliniame parke vyko penktieji 4P kursų mokymai

Praėjusį savaitgalį (16-18d.) Dzūkijos nacionaliniame parke vyko paskutiniai pavasarinės sesijos LOD organizuojamų 4P (paukščių pažinimo pamokos pažengusiems) kursų mokymai. Nepabūgę nei pranašauto lietaus, nei upinių mašalų, kurių šiuo metu itin gausu, kursų dalyviai dar penktadienio vakarą suvažiavo iš skirtingų Lietuvos kampelių į Dzūkijos gilumą – Marcinkonių kaime esančią Kastinio ežero stovyklavietę.  


SRIS Lietuvos ornitologų draugija papildė daugiau nei 26 000 įrašų

2015 m. sausio – 2017 m. balandžio laikotarpiu Lietuvos ornitologų draugija, vykdė 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis finansuojamą projektą „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“, Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002, kurio įgyvendinimo metu teikė duomenis LR Aplinkos ministerijos sukurtai ir administruojamai internetinei Saugomų rūšių informacinei sistemai (toliau – SRIS). Šiuo projektu buvo siekiama papildyti SRIS įvairių sričių tyrėjų turimais išsklaidytais duomenimis apie saugomų rūšių radimo vietas, tokiu būdu gerinant biologinės įvairovės apsaugą Lietuvoje. 


Kviečiame į talką. Kretuono salos augalijos tvarkymas

2017-06-16 šeštadienį reikia jūsų pagalbos Kretuono ežero didžiojoje saloje (Švenčionių raj.). Dalgiais, mačetėmis pjausime salos augmeniją. 

Pageidautina turėti įrankius (dalgius arba mačetes). Lietuvos ornitologų draugijos prižiūrimoje saloje ne tik tiesiogiai prisidėsite prie gamtotvarkos ir įgausite patirties, bet ir susipažinsite su paukščių žiedavimu. Norintys prisidėti prie gerų darbų paukščiams prašome skambinti Gintarui Varnui tel.nr. 869881730


BirdLife International paskelbė saugomų europinės svarbos rūšių apžvalgą

2017 metų gegužės 20 d.  Birdlife International viešai paskelbė apžvalginį leidinį „Saugomos europinės svarbos rūšys: populiacijos, tendencijos ir nacionalinė atsakomybė“. Šiame leidinyje apžvelgiama 541 laukinės paukščių rūšies apsaugos būklė penkiasdešimties Europos šalių ir teritorijų. (remiantis 2016 IUCN „Tarptautinės raudonosios knygos“ ir naujausia taksonominia klasifikacija). Šio leidinio dėka tikimasi nacionalinėms aplinkosauginėms institucijoms padėti identifikuoti rūšis, kurioms reikalingas padidintas dėmesys ir neatidėliotina apsaugas. 


Reti stebėjimai

2018-09-22
Branta bernicla
2018-09-20
Limosa lapponica
2018-09-20
Chlidonias leucopterus
2018-09-20
Jynx torquilla
2018-09-20
Jynx torquilla
2018-09-13
Phylloscopus inornatus
2018-07-07
Milvus milvus
2018-09-08
Stercorarius pomarinus LOFK
2018-09-11
Anthus cervinus LOFK
2018-09-12
Charadrius morinellus LOFK