Naujasis projektas startuoja

   

 

2011 m. balandžio mėnesio pradžioje tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Lietuvos ornitologų draugijos buvo pasirašyta projekto „Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA 2000 internetiniai vartai“, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-076. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai skirtus biudžeto asignavimus.

Projektą įgyvendina Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriais – Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Dubysos regioninio parko direkcija, kuri taip pat iš dalies finansuoja projektą.

Šio projekto tikslas - didinti įvairių visuomenės grupių informatyvumą apie Europinės svarbos saugomas teritorijas Natura 2000 Lietuvoje ir tokiu būdu skatinti šių teritorijų žinomumą ir apsaugą.

 Per pusantrų projekto įgyvendinimui numatytų metų, Lietuvos ornitologų draugija, bendradarbiaudama su projekto partneriu Valstybine saugomų teritorijų tarnyba, planuoja sukurti internetinį portalą su skaitmeniniu žemėlapiu, kuriame bus pateikiama informacija apie Natura 2000 ir nacionalinės svarbos saugomas teritorijas, jų išsidėstymą Lietuvoje, apsaugos būdus. Internetiniam portalui duomenis iš LR saugomų teritorijų valstybės kadastro teiks Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

Įgyvendinant projekto metu sukurto portalo viešinimo kampaniją bus siekiama, kad visos tikslinės grupės sužinotų apie portale teikiamą informaciją ir jos panaudojimo galimybes. Šios kampanijos metu bus pastatyti stendai, platinami lankstinukai, reklaminės internetinės antraštės.

Siekiant informuoti visuomenę apie Europos ir nacionalinės svarbos saugomas teritorijas, bus sukurti ir transliuojami per nacionalinę televiziją 3 videoklipai, spaudoje spausdinami informaciniai straipsniai. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus išleista knyga-vadovas apie Europos Sąjungos saugomas paukščių rūšis Lietuvoje, jų atpažinimą.

]]>

Reti stebėjimai

2020-08-04
Falco columbarius
2020-08-01
Falco columbarius
2020-08-02
Circus cyaneus
2020-07-21
**NAUJA RUŠIS/NEW SPECIES**
2020-07-28
Branta canadensis
2020-07-28
Phalaropus lobatus
2020-07-28
Calidris falcinellus
2020-07-28
Falco vespertinus
2020-07-23
Athene noctua LOFK
2020-07-27
Motacilla cinerea LOFK