birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Naujas LOD leidinys

 Lietuvos ornitologų draugija, įgyvendindama iš dalies Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Biržų rajono savivaldybės finansuojamą Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos projektą "Aplinkos tyrimų vykdymas jaunimo grupėse, sukuriant paukščių žiedavimo bazes Biržų rajone ir Marijampolės savivaldybėje" išleido informacinį leidinį "Apie paukščių žiedavimą". Šio leidinio paskirtis  - supažindinti visuomenę su paukščių žiedavimu: apžvelgiama žiedavimo istorija pasaulyje ir Lietuvoje, aprašomi paukščių ženklinimo būdai, tikslai ir kita naudinga informacija jau žieduojantiems paukščius ar dar tik planuojantiems šia veikla užsiimti. 

Aktyvūs draugijos nariai, reguliariai mokantys nario mokestį, leidinį gali atsiimti LOD sekretoriate arba renginių metu.


Reti stebėjimai

2021-01-23
Mareca penelope
2021-01-23
Mergus serrator
2021-01-23
Phalacrocorax carbo
2021-01-23
Aythya ferina
2021-01-23
Sturnus vulgaris
2021-01-23
Netta rufina
2021-01-23
Cygnus cygnus
2021-01-23
Linaria cannabina
2021-01-23
Sturnus vulgaris
2021-01-21
Tachybaptus ruficollis