birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Naujas - 47 LOD žurnalo „PAUKŠČIAI“ numeris

Gruodžio mėnesio viduryje pasirodys naujas LOD žurnalo „PAUKŠČIAI“ Nr.47. Šiuo metu galite susipažinti su jo turiniu. Jame skaitysite:

LOD žinios

I. Junevičienė, G. Petkus. LOD narių susirinkimas vyko rugsėjo 5–6 d. Nemuno deltoje

G. Petkus. „Žalia varna 2020“

Ornitologo užrašai

D. Rakauskaitė. Gamtos influenceriais tampa ir paukščiai

Kalbiname ornitologą

Pokalbis su Kristeriu Castrenu

Paukščių žiedavimas

R. Patapavičius. Paukščių ženklinimas spalviniais žiedais

Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai

S. Karalius. Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai Lie­tu­vo­je 2020 m. vasarą

M. Karlonas, E. Pakštytė, M. Bružas. Retų paukščių stebėjimai kaimyninėse

šalyse ir Vakarų Palearktikoje 2020 m. vasarą

Ornitologinės kelionės

L. Šniaukšta. Paukščių stebėjimas Maroke koronaviruso šešėlyje

Įvai­re­ny­bės

A. Rulevičius. Apie vėlyvą juodojo čiurlio perėjimo atvejį

S. Karalius. Kaliforniniai kondorai sugrįžta į gimtąsias vietas

S. Karalius. Prancûzijos valdžia uždegė žalią šviesą paprastiesiems purpleliams žudyti

Viršelyje: Alksninukas (Spinus spinus). Klaipėdos r., 2020-09-24. © Saulius Karalius

Dėkojame visai redkolegijai ir straipsnių autoriams, kad COVID-19 pandemijos laiku savanoriškais pagrindais rado laiko ir galimybių prisidėti prie žurnalo ruošimo ir išleidimo.


Reti stebėjimai

2021-01-23
Mareca penelope
2021-01-23
Mergus serrator
2021-01-23
Phalacrocorax carbo
2021-01-23
Aythya ferina
2021-01-23
Sturnus vulgaris
2021-01-23
Netta rufina
2021-01-23
Cygnus cygnus
2021-01-23
Linaria cannabina
2021-01-23
Sturnus vulgaris
2021-01-21
Tachybaptus ruficollis