birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Miškotvarkos projekto aptarimas Svencelės pelkėje

Svencelės pelkėje vyko VĮ Valstybinių miškų urėdijos organizuotas pasitarimas dėl Šilutės regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekto keitimo. Išvykoje dalyvavo Urėdijos kraštotvarkos skyriaus specialistai, Šilutės regioninio padalinio vadovai ir specialistai bei Lietuvos ornitologų draugijos atstovai. Miškotvarkos projektas keičiamas siekiant į vidinės miškotvarkos projektą integruoti Lietuvos ornitologų draugijos vykdomo projekto „Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas“ sprendinius, vadovaujantis Svencelės pelkės hidrologinio režimo atkūrimo supaprastintu projektu ir Svencelės pelkės dirvinio sėjiko (Pliuvialis apricaria) apsaugos veiksmų planu. Kaip žinoma, „Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas“ projekto tikslas – atkurti Svencelės pelkės palankią apsaugos būklę, atstatant pelkės hidrologinį režimą bei atkuriant retų ir nykstančių paukščių bei augalų buveines. Šį projektą finansuoja „Baltijos jūros apsaugos fondas“.

Eugenijaus Drobelio nuotraukos


Reti stebėjimai

2021-11-27
Ciconia ciconia
2021-11-27
Melanitta nigra
2021-11-26
Grus grus
2021-11-26
Linaria flavirostris
2021-11-24
Grus grus
2021-11-24
Phylloscopus collybita
2021-11-23
Motacilla alba
2021-11-23
Grus grus
2021-11-23
Haematopus ostralegus
2021-11-21
Ciconia ciconia