birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

LOD narių susirinkimas vyko rugsėjo 5-6 d. Nemuno deltoje

Kovo mėnesio pradžioje turėjęs įvykti, tačiau dėl COVID-19 grėsmės į rudenį nukeltas Lietuvos ornitologų draugijos narių visuotinis susirinkimas šiemet vyko paukščių rojumi vadinamoje Nemuno deltoje. Akivaizdu, jog vis dar tvyranti viruso grėsmė į Kintus pritraukė mažiau nei įprasta LOD narių – susirinkime dalyvavo 40 žmonių, tačiau 16 narių balsavus internetu buvo patvirtintos LOD finansinės ir veiklos ataskaitos, Kontrolės komisijos ir LOD tarybos ataskaitos bei LOD veiklos kryptys. Atsistatydinus vienam Kontrolės komisijos nariui, naujuoju nariu buvo išrinktas Vytautas Sabaliauskas.

Atskira diskusija kilo dėl tradicinio paukščių stebėtojų renginio – paukščių ralio „Kuršių marios 2020“. Šis jau daugiau nei 20 metų vykstantis rudens renginys kasmet viršija rekordus, pritraukdamas vis daugiau paukščių stebėtojų mėgėjų ir profesionalų iš visos Lietuvos ir artimojo užsienio. Kadangi dauguma dalyvių pasisakė už tradicinio renginio organizavimą, buvo nuspręsta kreiptis į narius, prašant išreikšti savo nuomonę dėl renginio formato.

Renginio metu tradiciškai buvo pristatyta ir Lietuvos ornitofaunistinės komisijos ataskaita. LOFK pirmininkas Saulius Karalius paminėjo praėjusių metų įdomesnius stebėjimus, 2019 m. Lietuvoje buvo stebėta laplandinė pelėda, be to pirmą kart šalyje buvo įrodytas perėjimo atvejis, baltasis tetervinas, o baigiantis metams buvo užregistruota ir 400-oji paukščių rūšis Lietuvoje. Sibirinę medšarkę (Lanius borealis sibiricus) Ventės rage užfiksavo Vytautas Eigirdas. Jam buvo įteiktas rūšies stebėjimo faktą pažymintis raštas.

Susirinkimo dalyviai aktyviai įsitraukė į diskusijas pristatant 2019 m. paukščio – juodojo peslio rezultatus. Pranešėjas Dr. Eugenijus Drobelis apžvelgė pagrindines tendencijas – rūšies paplitimas netolygus, išsiskiria keli regionai, tokie kaip pvz. ŠR Lietuva, taip pat būtina toliau tęsti rūšies stebėjimus, siekiant išsiaiškinti Lietuvos populiacijos dydį ir paplitimą šalyje. Vėliau sekusioje diskusijoje dėl 2021 m. paukščio dauguma dalyvavusių palaikė pasiūlymą metų paukščiu paskelbti paprastąjį purplelį.

Popietė buvo skirta išvykai į Kintų žuvininkystės tvenkinius, kur buvo apžiūrėtos upinių žuvėdrų perėjimo teritorijos, dirbtiniai plaustai ir stebimi paukščiai. Projekto „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ LIFE17 NAT/LT/000545 ornitologas Julius Morkūnas pristatė šių teritorijų problematiką bei gamtotvarkos darbų poreikį. Paukščių stebėjimo metu nariai stebėjo retus migrantus- kanadinę berniklę (Branta canadensis), apvaliasnapį plaukiką (Phalaropus lobatus) lenktasnapį bėgiką (Calidris ferruginea) ir plokščiasnapį bėgiką (Limicola falcinellus). Diskusija apie gamtotvarkos darbų poreikį ir galimybes juos vykdant įtraukti ne tik LOD narius, bet ir kitus savanorius, buvo pratęsta posėdžių salėje projekto vyr. biologo-eksperto Liutauro Raudonikio pranešimo apie vykdymus gamtotvarkos darbus ir kitose projekto teritorijose metu.

Pirmos dienos pabaigą vainikavo LOD narių Juliaus Morkūno, Gedimino Petkaus ir Žydrūno Preikšos ornitologinių kelionių įspūdžiai.

Antrąją susirinkimo dieną dalyviai vyko stebėti paukščių migracijos Ventės Rage. Apie paukščius, jų migraciją pasakojo LOD darbuotojas, ornitologas Marius Karlonas. Po rytinio paukščių stebėjimo susirinkimo dalyviai dalyvavo ekskursijoje Ventės rago žiedavimo stotyje.

Dėkojame Ventės rago ornitologinės stoties direktoriui Vytautui Jusiui už pravestą įdomią ekskursiją.

Vykusio LOD narių visuotinio narių Susirinkimo programą surasite čia.

Visi susirinkimo metu skaityti pranešimai pateikti po nuotraukomis.

LOD Visuotinio narių susirinkimo akimirkos: Modesto Bružo, Gedimino Petkaus nuotraukos

Pranešimai:

2019 metų Draugijos veiklos ataskaita, LOD direktorius L. Raudonikis.

2019 metų Draugijos finansinė ataskaita, LOD direktorius L. Raudonikis

2019 metų LOD Tarybos ataskaita, LOD Tarybos pirmininkas A. Čerkauskas

2019 metų LOFK ataskaita, LOFK pirmininkas S. Karalius

2020 m. veiklų kryptys (pranešimas-diskusija), LOD Tarybos pirmininkas A. Čerkauskas

„2020  metų paukštis – juodasis peslys: akcijos tikslai, uždaviniai, darbai“, LOD darbuotojas E. Drobelis

Kodėl yra svarbus gamtotvarkos darbų tęstinumas ir kaip LOD savanoriai gali užtikrinti sutvarjytų žuvėdrų apsaugai svarbių buveinių priežiūrą? L. Raudonikis

„Ar lengvai pavyksta sumažinti jūros paukščių priegaudą Lietuvoje?“, LOD darbuotojai J. Morkūnas, M. Bružas.

 


Reti stebėjimai

2021-11-27
Ciconia ciconia
2021-11-27
Melanitta nigra
2021-11-26
Grus grus
2021-11-26
Linaria flavirostris
2021-11-24
Grus grus
2021-11-24
Phylloscopus collybita
2021-11-23
Motacilla alba
2021-11-23
Grus grus
2021-11-23
Haematopus ostralegus
2021-11-21
Ciconia ciconia