LOD garbės nariai

Teofilis Zubavičius

 1914 11 09 – 1993 11 12

Teofilis Zubavičius gimė 1914 m. lapkričio 9 d. Pasvalio raj., Kriklinių valsč. Dumbliūnėlių kaime pasiturinčių valstiečių Onos ir Jono Zubavičių šeimoje. Viso šeimoje augo 12 vaikų – 6 dukros ir 6 sūnūs. 1925 m. mirė tėvas ir šeima liko be maitintojo. Teofilis augo šalia Žaliosios girios, kuri viliojo vaikus paukščių balsais ir kitomis įdomybėmis. Teofilis Zubavičius lankė Januškų pradžios mokyklą, kurią baigė 1927 m. Vėliau jis mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurioje baigė 6 klases. Sunki šeimos padėtis neleido jam tęsti mokslų – buvo priverstas įsidarbinti Panevėžio batų fabrike.


Reti stebėjimai

2020-02-17
Grus grus
2020-02-17
Anser anser
2020-02-17
Alauda arvensis
2020-02-17
Grus grus
2020-02-17
Turdus iliacus
2020-02-15
Alauda arvensis
2020-02-15
Grus grus
2020-02-15
Cygnus cygnus
2020-02-15
Columba oenas
2020-02-16
Anser serrirostris