LOD pradeda įgyvendini du naujus projektu

 2010 metų gegužės mėnesį Lietuvos ornitologų draugija ir tarptautinė paukščių apsaugos organizacija Birdlife International pasirašė dvi sutartis - juodųjų gandrų lizdų tvarkymo ir žalvarnių apsaugos – projektų finansavimo. Šiuos projektus Lietuvoje koordinuos Lietuvos ornitologų draugija.

   BirdLife International finansuojamas juodųjų gandrų lizdų tvarkymo projektas truks iki 2011 metų gegužės mėnesio. Per šį laikotarpį numatyta specialiomis priemonėmis sutvirtinti 15 juodųjų gandrų lizdų, parengti ir publikuoti šių paukščių apsaugai svarbią informaciją, sukurti ir reguliariai atnaujinti juodųjų gandrų apsaugai skirtą interneto puslapį.
 
   Žalvarnių apsaugos projektas truks iki 2011 metų liepos mėnesio. Pagrindinės šio projekto veiklos yra pagaminti ir tose vietose, kur dar peri ar prieš keletą metų perėjo žalvarniai, iškelti šiems paukščiams saugius inkilus bei vykdyti jų užimtumo stebėseną. Taip pat bus rengiami ir publikuojami straipsniai, skirti visuomenei supažindinti su šia globaliai nykstančia paukščių rūšimi. 
Už projektų įgyvendinimą Lietuvoje atsakingas Lietuvos ornitologų draugijos projektų koordinatorius Remigijus Karpuška.
]]>

Reti stebėjimai

2020-06-06
Iduna caligata LOFK
2020-06-04
Circus pygargus
2020-06-05
Motacilla cinerea LOFK
2020-06-03
Ixobrychus minutus
2020-06-03
Luscinia svecica
2020-06-01
Acrocephalus dumetorum
2020-06-05
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Psittacula krameri LOFK
2020-06-03
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Circus cyaneus