Lietuvos ornitologų draugijos kartu su Žuvinto biosferos rezervato direkcijos bendra pozicija dėl vandens paukščių medžioklės jų apsaugai įsteigtoje teritorijoje

Lietuvos ornitologų draugijos kartu su Žuvinto biosferos rezervato direkcijos parengė bendrą poziciją dėl vandens paukščių medžioklės jų apsaugai įsteigtoje teritorijoje - Žuvinto biosferos rezervate. Saugomų paukščių medžioklės draudimas yra viena iš nedaugelio praktinių ir efektyvių priemonių, siekiant užtikrinti migruojančių sparnuočių apsaugą tuo tikslu saugomomis paskelbtose teritorijose. Leidus tokią medžioklę, kyla abejonių, ar iš tiesų siekiama realios paukščių apsaugos, nes deklaratyvus statuso suteikimas be svarbiausių medžiojamų paukščių apsaugos priemonių, negali užtikrinti migruojančių paukščių palankaus apsaugos statuso, kurių tarpe ir ten apsistojantys skaitlingi nemedžiojamų paukščių, pavyzdžiui, gervių, sankaupos.

https://www.alytausnaujienos.lt/vy-riau-sy-bes-smu-gis-zu-vin-re-zer-va-tui-ga-li-ma-me-dzio-ti-van-dens-pauks-cius


Reti stebėjimai

2020-09-28
Aix sponsa
2020-09-28
Asio flammeus
2020-09-28
Circus macrourus
2020-09-27
Circus macrourus
2020-09-28
Anthus petrosus
2020-09-27
Phylloscopus inornatus
2020-09-25
Circaetus gallicus
2020-09-25
Anthus cervinus LOFK
2020-09-25
Calcarius lapponicus
2020-09-26
Anthus petrosus