Lietuvos ornitologų draugija švenčia jubiliejų

Š. m. lapkričio 15 d. Lietuvos ornitologų draugija Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejuje organizavo konferenciją ,,Ornitologiniai tyrimai Lietuvoje", kuri buvo skirta nepriklausomos Lietuvos ornitologų draugijos 30-čiui bei pačios draugijos įsteigimo 35-mečiui pažymėti. Į renginį susirinko gausus būrys draugijos narių, jos partnerių, ornitologija  besidominčių žmonių, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Gamtos tyrimų centro, Aukštųjų mokyklų, Nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų atstovai.  Konferencijos dalyviai turėjo puikią progą susitikti draugus ir bendraminčius, atnaujinti trūkinėjančius ryšius, pasidomėti kolegų darbais bei pasiekimais, apžvelgti ilgą Lietuvos ornitologų draugijos ir ornitologinių tyrimų Lietuvoje raidos kelią, susipažinti kokios tendencijos šiuo metu vyrauja šalies ornitologijos baruose. Įvairiose institucijose dirbantys ornitologai skaitė pranešimus apie įvairias paukščių tyrimų sritis.

Lietuvos ornitologų draugijos direktorius Liutauras Raudonikis pasveikino susirinkusiuosius, trumpai apžvelgė draugijos nueitą kelią ir perskaitė pranešimą ,,Lietuvos ornitologų draugijos vykdyti paukščių tyrimai". Draugijos atstovas ornitologas Julius Morkūnas parengė dar vieną pranešimą - ,,Lietuvos ornitologų draugijos indelis į jūros paukščių tyrimus". Lietuvos mokslų akademijos atstovo ornitologo Mečislovo Žalakevičiaus pranešimas skambėjo taip - ,,Nuo aviacines iki klimato kaitos ornitologijos". Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus darbuotojai parengė du pranešimus, kuriuos perskaitė ornitologas Ričardas Patapavičius  - ,,90 metų nuo sistemingos paukščių žiedavimo pradžios Lietuvoje" ir ornitologas Saulius Rumbutis - ,,Paukščių kolekcija ir ornitologiniai tyrimai Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje 1989-2019 m.". „Modernių technologijų naudojimas paukščių tyrimams Lietuvoje"  - toks buvo UAB ,,Ornitela" atstovo ornitologo Ramūno Žydelio pranešimas. Gamtos tyrimų centro atstovas Rimgaudas Treinys perskaitė pranešimą ,,Aukščiausio trofinio lygmens paukščių ekologijos dėsningumų tyrimai Lietuvoje". ,,Ornitofaunos tyrimai Miškų ir ekologijos fakultete", toks buvo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos atstovo ornitologo Gedimino Brazaičio pranešimas. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos atstovas ornitologas Petras Kurlavičius parengė pranešimą ,,Ypatingi sausumos paukščių populiacijų gausos pokyčiai pastaraisiais dešimtmečiais vykstantys Šiaurės Europoje ir galimos jų priežastys".

 Konferencijos metu buvo paminėtas ir pasveikintas Lietuvos ornitologų draugijos garbės narys Algirdas Navasaitis. Lietuvos ornitologų draugijos jubiliejaus proga buvo perskaitytas Aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos sveikinimas. Draugiją sveikino ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovai. Konferencijai pasibaigus, visi dalyviai galėjo pabendrauti neformalioje aplinkoje, todėl niekas neskubėjo skirstytis. Daugelis dalyvių išsakė poreikį tokių susibūrimų ir pageidavo juos organizuoti dažniau.

Armando Naudžiaus ir Kazimiero Martinaičio nuotraukos:

Pranešimai. 

Lietuvos ornitologų draugijos įkūrimo istorija ir priešistorė. Liutauras Raudonikis, Justina Mažulė

"Lietuvos ornitologų draugijos įkūrimo istorija ir priešistorė". Liutauras Raudonikis, Justina Mažulė

„Lietuvos ornitologų draugijos vykdyti paukščių tyrimai“, Lietuvos ornitologų draugija, L. Raudonikis

„Nuo aviacinės iki klimato kaitos ornitologijos”, Gamtos tyrimų centras,     M. Žalakevičius

„90 metų nuo sistemingos paukščių žiedavimo pradžios Lietuvoje”, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, R. Patapavičius

„Modernių technologijų naudojimas paukščių tyrimams Lietuvoje”, UAB „Ornitela“, R. Žydelis

„Ornitofaunos tyrimai Miškų ir ekologijos fakultete”, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, G. Brazaitis

„Lietuvos ornitologų draugijos indėlis į jūros paukščių tyrimus”, Lietuvos ornitologų draugija, J. Morkūnas

„Paukščių kolekcija ir ornitologiniai tyrimai Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje 1989 – 2019 m.”, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, S. Rumbutis

„Ypatingi sausumos paukščių populiacijų gausos pokyčiai pastaraisiais dešimtmečiais vykstantys Šiaurės Europoje ir galimos jų priežastys“, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, P. Kurlavičiaus

 


Reti stebėjimai

2020-09-28
Aix sponsa
2020-09-28
Asio flammeus
2020-09-28
Circus macrourus
2020-09-27
Circus macrourus
2020-09-28
Anthus petrosus
2020-09-27
Phylloscopus inornatus
2020-09-25
Circaetus gallicus
2020-09-25
Anthus cervinus LOFK
2020-09-25
Calcarius lapponicus
2020-09-26
Anthus petrosus