Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre eksponuojama fotografijos paroda

Lietuvos ornitologų draugijos iniciatyva parengta fotografijos darbų paroda „Ten, kur sparnuočiai skrodžia padangę“, pasisvečiavusi Seinuose esančiuose “Lietuvių namuose“, vėl sugrįžo į Vilnių ir eksponuojama Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre adresu Žirmūnų g. 1B ir Džiaugsmo g. 44.

 Žirmūnų g. 1B eksponuojama parodą aplankyti galima iki kovo 29 d. Džiaugsmo g. 44 parodą bus galima aplankyti iki rugsėjo 1 d.

Tetervinas. Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Dr. Eugenijus Drobelis tiria Lietuvos plėšriuosius paukščius, aprašė jų lizdus ir lizdavietes. Pasiūlė retų ir nykstančių paukščių lizdų apsaugos, dirbtinių lizdų įrengimo būdų. Sukūrė dokumentinių filmų apie Lietuvos gamtą ir apsaugą.

Istorinės glūdumos ūkanose mūsų kraštas išnyra kaip beribių miškų, skaidrių upių ir ežerų bei klampių pelkynų buveinė. Manoma, kad XI–XIII amžiuje miškai plytėjo 55 proc., o pelkės ir vandens telkiniai 23 proc. Lietuvos teritorijos. Miškų ir pelkių reikšmė baltų genčių, o vėliau ir tautų formavimuisi yra neįkainojama. Didžiulių neįžengiamų miškų ir pelkynų plotai apsunkino priešų skverbimąsi ir ilgus šimtmečius saugojo mūsų kraštą. Ateivių antpuolių metu ir siaučiant karų negandoms, pelkynuose buvo galima rasti saugią priebėgą ir maisto. Priešams nežinomos kūlgrindos vedė per klampynes į miško salose įrengtas slaptas gyvenvietes. Raistų nuošalumose ir neapžvelgiamose giriose žmonės nuo seno rinko uogas, grybus, žvejojo, medžiojo, skobė dreves bitėms auginti. Tiktai daug vėliau, ateivių pasaulėžiūrai paveikus mūsų pasaulio ir gamtos suvokimą, pelkės tapo baugia, nykia, nepažinta ar net nekenčiama vietove ir buvo nusausintos, o didžiosios girios iškirstos. Liko tiktai menki lopinėliai kadaise slūgsojusių pelkynų ir ošusių girių.

Natūralūs miškai, vandenys, nesudarkytos pelkės, natūralios pievos yra daugelio rūšių augalų ir gyvūnų pamėgtos buveinės. Ši paroda supažindina su išlikusiomis natūraliomis gamtos salomis Dzūkijoje ir Bebros upės slėnyje, supamomis urbanizuoto kraštovaizdžio, kur dar gali išvysti ypač turtingą pirmapradį gamtos pasaulį. Tai kvietimas keliauti ir pažinti savo kraštą, kad siekis išsaugoti gamtos vertybes įgytų aiškią prasmę.

Fotografijų paroda parengta vykdant „Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programa“ projektą „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Bebros slėnyje“ Nr. LT-PL-1R-056.


Reti stebėjimai

2019-05-24
Iduna caligata LOFK
2019-05-24
Ixobrychus minutus
2019-05-23
Aix sponsa
2019-05-23
Acrocephalus dumetorum
2019-05-22
Acrocephalus dumetorum
2019-05-22
Regulus ignicapilla
2019-05-22
Regulus ignicapilla
2019-05-22
Acrocephalus dumetorum
2019-05-22
Phasianus colchicus
2019-05-22
Iduna caligata LOFK