birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Leidžiamas naujas Lietuvos paukščių pažinimo vadovas

Iki spalio mėnesio turi pasirodyti naujas Lietuvos paukščių pažinimo vadomas. Jame aprašytos 378 sparnuočių rūšys, pateikti jų paplitimo šalyje žemėlapiai, paukščių išvaizda pateikta daugiau nei 1700 nuotraukų. Knyga skirta gamtininkams, saugomų teritorijų specialistams, miškininkams ar tiesiog paukščiais besidomintiems žmonėms. Ji leidžiama įgyvendinant Lietuvos ornitologų draugijos projektą "Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA 2000 internetiniai vartai" (Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-076).  www.natura2000info.lt


 

]]>

Reti stebėjimai

2022-01-17
Aquila chrysaetos
2022-01-17
Falco columbarius
2022-01-18
Cygnus cygnus
2022-01-18
Erithacus rubecula
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-18
Falco columbarius
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-17
Turdus viscivorus
2022-01-06
Columba palumbus
2022-01-06
Columba palumbus