birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Kviečiame visus paukščių stebėtojus aktyviai prisijungti prie paskutiniais metais vykdomų LPPA stebėjimų!

Norime pasidžiaugti, kad Lietuva tinkamai pasirodė renkant duomenis naujam Europiniam paukščių atlasui (trump.  – EBBA2). Duomenų apie mūsų šalies perinčius paukščius rinkimą organizavo ir koordinavo Lietuvos ornitologų draugija (LOD). EBBA2 koordinatoriams buvo pateikta reikiama informacija apie 2013-2018 metais stebėtus Lietuvos paukščius visuose 50x50 km dydžio UTM kvadratuose. Tai pasiekta visų stebėtojų bei duomenų rinkimą organizavusios koordinacinės grupės narių bendro ir nuoširdaus darbo bei entuziazmo dėka. Galime pasidžiaugti, jog 2020 metų pabaigoje buvo atspausdintas ir platinti pradėtas pats leidinys, kurį visi norintys gali užsisakyti leidykloje: https://www.lynxeds.com/product/european-breeding-bird-atlas-2-distribution-abundance-and-change/

Tai puikus visų šalių ornitologų bei paukščių stebėtojų bendro darbo rezultatas, parodantis, jog tik susitelkę ir dirbdami kartu, mes galime surinkti unikalius duomenis apie atskirų šalių ir, šiuo atveju, Europos perinčių paukščių paplitimo, gausos bei jų pokyčių per paskutinius 30 metų ypatumus. Būtent tiek metų praėjo nuo praeito Europos perinčių paukščių atlaso išleidimo.

Tačiau šis gamtosaugai svarbus darbas  mūsų šalyje dar nėra užbaigtas. LOD ambicingas tikslas ir siekis yra taip pat naujo nacionalinio perinčių paukščių atlaso (LPPA) parengimas 10x10 km dydžio kvadratuose. Būtent todėl, LOD sekretoriato ir Tarybos sprendimu jau nuo 2013 metų buvo parengta LPPA duomenų rinkimo aplikacija su 10x10 km dydžio kvadratų tinkleliu ir jame pateikiami paukščių stebėjimo duomenys. Būtent tokiu masteliu dažniausiai sudaromi nacionaliniai perinčių paukščių atlasai. Todėl EBBA2 pateikti duomenys apie mūsų šalyje stebėtus 50x50 km kvadratų masteliu puikiai parodo sparnuočių paplitimo ypatumus Europoje, tačiau tinkamai neatspindi nacionalinio lygmens ypatumų. Atsižvelgiant į tai, jog pirmasis Lietuvos perinčių paukščių atlasas apėmė 1995-2000 metų laikotarpį, LOD sekretoriatas, pritarus Tarybai, ėmėsi iniciatyvos tuo pačiu surinkti duomenis naujam nacionaliniam perinčiam paukščių atlasui. Tam buvo sudaryta perinčių paukščių atlaso duomenų rinkimo koordinacinė grupė. Remiantis tarptautinio Europos Paukščių apskaitų bei atlasų komiteto rekomendacijomis, duomenys nacionaliniams paukščių atlasams yra renkami iki 8-10 metų laikotarpiu. Laikantis šio principo, manome, jog šie metai turėtų būti paskutiniai renkant duomenis LPPA, taip apimant 2013-2021 m. sezonus.

Panašu, jog klimatinė (ne kalendorinė) žiema artėja prie pabaigos ir artėja paukščių veisimosi sezonas. Esant palankesniam orui, teritorinius/veisimosi požymius jau rodo pelėdos, kai kurie vištiniai, varniniai paukščiai, geniai bei kitos ankstyvos rūšys. Jų aktyvumas turėtų staigiai išaugti kiek atšilus orams, ko laukiame jau ateinančią savaitę. Todėl labai kviečiame visus gamtai neabejingus žmones pratęsti ankstesniais metais pradėtus stebėjimus arba naujai prisijungti prie Lietuvos perinčių paukščių stebėtojų grupės. Šių metų duomenys yra nepaprastai svarbūs, nes tai paskutinė galimybė užpildyti duomenų apie šalyje perinčius paukščius spragas. Todėl tikimės kuo didesnio stebėtojų skaičiaus ir jų aktyvumo stebėjimų metu!

Atnaujintą Lietuvos perinčių paukščių atlaso (LPPA) žemėlapį su aptiktų rūšių 10x10 km dydžio kvadratuose skaičiumi rasite nuorodoje: https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=40a495e277044ab0af50fd818cdaf78b&extent=20.9267,54.1844,27.6723,56.1083

Jis parodo LPPA kvadratų ištirtumą (raudona spalva pažymėtuose kvadratuose itin trūksta duomenų).

Žemėlapiai su šiuo metu LPPA aplikacijoje turimais „ankstyvųjų“, rečiau sutinkamų rūšių duomenimis surasite parengtuose žemėlapiuose: https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=40a495e277044ab0af50fd818cdaf78b&extent=18.9697,53.4919,30.9448,56.8285

Paspaudus šią nuorodą, pamatysite žemėlapį, kurio kairėje pusėje esančios legendos viršuje reikia paspausti nuorodą „Turinys“ ir atsidarys svarbiausių tyrimams rūšių sąrašas. Ties tam tikra rūšimi esantį langelį pažymėjus varnele, pasirodys rūšies ištirtumo žemėlapis. Tai suteiks svarbios informacijos, kuriuose kvadratuose tam tikra rūšis jau aptikta, o kur dar reikėtų jų paieškoti. Tikimės, jog ši informacija jums padės planuojantis savo stebėjimus! 

Visą informaciją apie internetinę LPPA aplikaciją, koordinatorių kontaktus, patarimus, kaip, kur ir kada stebėti paukščius ir įvesti duomenis rasite LOD portale: http://www.birdlife.lt/lppa

Siekiant geriau organizuoti perinčių paukščių tyrimus paskutiniais LPPA duomenų rinkimo metais, grupė savanorių sutiko būti tam tikrų šalies regionų koordinatoriais, kurie stebėtojams pasirengę padėti pasirenkant aktualiausias stebėjimo vietas arba suteiktų daugiau informacijos apie tam tikrų rūšių stebėjimų trūkumus konkrečiame regione. Koordinatorių pasiskirstymą regionais surasite:

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=5bfe747becbf4d8f92ff180dadf5eb26&extent=18.4689,53.5418,30.444,56.8744

Ketinate dalyvauti šioje ypač svarbioje veikloje? Galbūt pamiršote savo prisijungimo duomenis? Parašykite Vitai vitadik@gmail.com ir gausite prisijungimo duomenis.

Gal Jūs dar nepasitikite savo jėgomis, gal nepažįstate visų paukščių rūšių? Tai netrukdo Jums burtis į bendrą būrį ir pateikti duomenis, kuriuos turite. Gal tai paukščiai perintys šalia jūsų namų ar sodybos, gal jie matyti pasivaikščiojimų ar žygių metu? Visa informacija yra labai naudinga! Jeigu duomenų pateikimas internetu jums atrodo labai sudėtingas ar daug laiko eikvojantis dalykas, susisiekite su koordinatoriais - mes priimsime jūsų duomenis kitu būdu ir patys suvesime į aplikaciją. Tokiu atveju prašytumėme duomenis apie konkrečiame kvadrate aptiktas paukščių rūšis surašyti į tam parengtą formą, kurią galite pateikti tiek ją atsispausdinus, tiek ją užpildžius elektroniniu būdu. Ją surasite LPPA svetainėje paspaudę nuorodą „Kaip vesti duomenis“, kuomet atsidarius naujam puslapiui, jo pabaigoje surasite dar vieną nuorodą „Sistematinis paukščių sąrašas“, kurią paspaudus atsidarys aukščiau minėta duomenų suvedimo forma. Ją galite išsisaugoti, o jei reikia, atsispausdinti.

Jei jums trūksta informacijos apie tam tikrų rūšių stebėjimo bei aptikimo ypatumus, daugiau informacijos surasite: http://www.birdlife.lt/lppa-kaip-rinkti-duomenis#Perintys%20pauk%C5%A1%C4%8Diai

Patarimus kaip ieškoti anksti pavasarį perinčių paukščių rūšių rasite čia.

Jei atsirastų savanorių, kurie pasiryžę skirti daugiau laiko duomenų perinčių paukščių atlasui įvairiuose šalies regionuose rinkimui, ypač mažiau ištirtose vietose ar ieškant blogiau ištirtų rūšių, kreipkitės į Liutaurą Raudonikį: liutauras.raudonikis@birdlife.lt, 8-685-62155. Tokiu atveju LOD sekretoriatas parengtų savanoriško darbo sutartį. Pasirašius tokią sutartį būtų galimybė padengti LPPA stebėjimams sunaudoto kuro išlaidas.

Kol pavasario sezonas dar stipriai neįsibėgėjo, mes kviečiame visus įvesti dar neskelbtus duomenis. Visiems stebėtojams siūlome atkreipti dėmesį į kai kuriuos pakeitimus įvedant paukščio kategoriją. Šiuos pakeitimus rasite http://www.birdlife.lt/lppa-kaip-vesti-duomenis-i-aplikacija).

Dėkojame už Jūsų dalyvavimą! Visi kartu mes galime daugiau!


Reti stebėjimai

2021-11-27
Ciconia ciconia
2021-11-27
Melanitta nigra
2021-11-26
Grus grus
2021-11-26
Linaria flavirostris
2021-11-24
Grus grus
2021-11-24
Phylloscopus collybita
2021-11-23
Motacilla alba
2021-11-23
Grus grus
2021-11-23
Haematopus ostralegus
2021-11-21
Ciconia ciconia