birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Įvyko mokomasis seminaras, skirtas besidomintiems įprastų perinčių paukščių stebėsena ir apskaitomis

 Visi, besidomintys perinčių paukščių stebėsena (monitoringu) ir apskaitomis, rinkosi šių metų balandžio 13 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. Šiemet dėl gyvenimiškų aplinkybių ir renginių gausos šią dieną susirinko 9 entuziastai, džiugu, kad seminare dalyvavo ir 14 metų dalyvis. Susirinkusieji susipažino su LOD Įprastų paukščių stebėsenos metodikos ypatumais, darbų apimtimis, sukurtos duomenų bazės subtilybėmis.  Vėlai vakare organizuota išvyka paklausyti naktinių paukščių balsų nepraėjo veltui. Girdėtas net keleto lutučių malonus ausiai upsėjimas,  naminės pelėdos patelės kvaksėjimas. Kiek pailsėję su užsidegimu dar prieš balandžio 14 d. aušrą skubėjome link Dubravos rezervatinės apyrubės. Pastangos buvo vainikuotos – girdėtos ne tik lututės, bet  ir žvirblinė pelėda. Vėliau sekė praktinė treniruotė vykdant įprastų paukščių stebėseną. Praktiškai vykdytos Girionių apylinkėse apskaitos miškingame ir agrariniame kraštovaizdyje.

Seminaro vedėjai: P. Kurlavičius, J. Miškinis ir R. Kiserauskaitė,  Lietuvos ornitologų draugija

Jei dar atsirastų norinčių dalyvauti LOD įprastų paukščių stebėsenoje, prašome rašyti el. paštu renata.kiserauskaite@birdlife.lt ir petras.kurlavicius@birdlife.lt.
Su Jumis, kaip ir su tais, kurie projekte jau dalyvauja, tik neatvyko į mokomąjį seminarą, bus bendraujama individuliai.
 
Parengė R.Kiserauskaitė
]]>

Reti stebėjimai

2021-11-27
Ciconia ciconia
2021-11-27
Melanitta nigra
2021-11-26
Grus grus
2021-11-26
Linaria flavirostris
2021-11-24
Grus grus
2021-11-24
Phylloscopus collybita
2021-11-23
Motacilla alba
2021-11-23
Grus grus
2021-11-23
Haematopus ostralegus
2021-11-21
Ciconia ciconia