Įvyko LOD organizuoti įprastų paukščių stebėsenos metodiniai mokymai

Penktadienio vakaro užduotis labai sunki – parinkti ir paskirstyti stebėsenos vietovės – maršrutus. Kiekvienam tyrėjui vienas maršrutas buvo parenkamas šalia gyvenamosios vietos, o kitus stengtasi parinkti paskirstant po visą Lietuvą. Visi apskaitos maršrutai buvo parenkami taikant atsitiktinės atrankos principą. Parenkant apskaitos taškų vietas stengiamasi atsižvelgti į projekto užsakovo – Žemės ūkio ministerijos nuostatas. Džiugu, kad peštynių nebuvo, visi liko patenkinti.

Po maršrutų paskirstymo sekė bendri metodinių reikalavimų aptarimai. Buvo užpildytos paukščių pažinimo gebėjimų vertinimo formos. Dalyviai supažindinti su visiems apskaitų vykdytojams keliamais reikalavimais.
Šeštadienio rytą kėlėmės anksti, kad nepraleistumėm geriausio sparnuočių apskaitų laiko ir ornitologo širdžiai mielo paukščių koncerto. Apskaitų vykdymo treniruotes atlikom Biliūnų kaimo laukuose ir Naujatrobių miške iš anksto parinktuose taškuose. Grįžę į kaimo turizmo sodybą mokėmės duomenų įvedimo į kompiuterį gudrybių. Jautėme, kad nusivylusių nebuvo. Dėkojame už šiltą priėmimą „Onupio“ sodybos savininkei ir darbuotojams.
Metodinių mokymų seminaras ir paukščių apskaitų treniruotė praėjo sėkmingai. Šiemet į projekto veiklą įsijungiantys nauji tyrėjai pareiškė norą vykdyti apskaitas kiek daugiau nei 60-je apskaitų maršrutų (vietovių).
Jei dar atsirastų naujų norinčių dalyvauti LOD įprastų paukščių stebėsenos projekte, maloniai prašome tiesiogiai kreiptis į projekto koordinatorius (renata.kiserauskaite@birdlife.lt ir petras.kurlavicius@birdlife.lt ).
Su Jumis, kaip ir su tais, kurie projekte jau dalyvauja, tik neatvyko į mokomąjį seminarą, bus bendraujama individuliai.
 
LOD įprastų paukščių rūšių stebėsenos projekto organizacinė grupė
 
Akimirka iš seminaro
 

 

]]>

Reti stebėjimai

2020-08-04
Falco columbarius
2020-08-01
Falco columbarius
2020-08-02
Circus cyaneus
2020-07-21
**NAUJA RUŠIS/NEW SPECIES**
2020-07-28
Branta canadensis
2020-07-28
Phalaropus lobatus
2020-07-28
Calidris falcinellus
2020-07-28
Falco vespertinus
2020-07-23
Athene noctua LOFK
2020-07-27
Motacilla cinerea LOFK