Išsaugant mažąsias žąsis: tarp perimviečių Norvegijoje ir migracinių sustojimo vietų Nemuno deltoje

Atnaujintas Lietuvos ir Norvegijos draugijų bendradarbiavimas saugant globaliai nykstančios mažosios žąsies populiaciją

Europinė (Fenoskandinavijos) mažųjų žąsų Anser erythropus perinti populiacija dar prieš penkiasdešimt metų buvo įprasta Skandinavijos šalyse, bet šiuo metu siekia tik apie 130 individų. Siekiant suprasti esamą situaciją perėjimo ir migracinių sustojimų vietose, 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos” programos Dvišalio bendradarbiavimo fondas skyrė finansavimą Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) ir Norvegų ornitologų draugijos (NOF) – BirdLife partnerių – bendradarbiavimo skatinimui saugant tarptautinės svarbos žąsų sankaupas ir globaliai nykstančios mažosios žąsies populiaciją, mažinant žmogaus neigiamą įtaką svarbiausiose jų poilsio vietose veiklai. Šios veiklos metu, NOF ir LOD nariams buvo sudaryta galimybė susipažinti apie abiejose šalyse vykdomas veiklas mažosios žąsies apsaugos klausimais ir keistis patirtimi.

Šių metų balandžio mėnesio pabaigoje NOF nariai mokslininkai Tomas Aravak ir Ingar Jostein Øien lankėsi Nemuno deltoje, Lietuvoje. Suorganizuoto seminaro metu svečiai pristatė žinomas grėsmes Fenoskandinavijos mažųjų žąsų populiacijai perėjimo ir migracijos periodais, o svarbiausiomis apsaugos priemonėmis mažųjų žąsų apsaugai buvo įvardintas medžioklės ir brakonieriavimo mastų mažinimas ir bendradarbiavimas tarp šalių, kuriose nustatytos svarbiausios šios rūšies paukščių sustojimo vietos. Plėšrūnų veikla, žmonių trikdymas ir buveinių degradacija taip pat yra svarbūs veiksniai, galintys neigiamai įtakoti populiacijos gausumą. Seminaras buvo užbaigtas teoriniais patarimais, kaip identifikuoti mažąsias žąsis ir kokios informacijos reikėtų surinkti, aptikus šios rūšies individų. Viso vizito metu Tomas ir Ingar, lydimi LOD narių, Nemuno deltos pievose stebėjo žąsis, kurių tarpe tikėjosi išvysti ir mažųjų žąsų, kurios tuo metu, deja, nepasirodė.

Siekiant įgyti daugiau mažųjų žąsų stebėjimų, tyrimų ir apsaugos patirties, LOD narių komanda (Julius ir Rasa Morkūnai, Marius Karlonas, Vytautas Eigirdas) rugsėjo mėnesio pradžioje vyko į šios rūšies perėjimo regioną Norvegijoje. Vizito metu, abiejų draugijų nariai kartu atliko mąžųjų žąsų monitoringą Finnmark regiono fiorduose ir Valdak šlapžemėse, kur žąsys laikosi pradėjus skraidyti jaunikliams. Buvo stebėtas vienas mažųjų žąsų būrys – 29 individai, iš kurių identifikuoti 2 jaunikliai ir 5 antramečiai paukščiai.

Šia Dvišalio bendradarbiavimo fondo finansuota veikla buvo atnaujintas Lietuvos ir Norvegijos ornitologų draugijų bendradarbiavimas paukščių apsaugos srityje, siekiant jo tęstinumo tiek keičiantis turima patirtimi ir žiniomis saugant nykstančius paukščius, tiek planuojant naujas bendras veiklas. 

Naujausią informaciją apie mažųjų žąsų migracijas visuomet rasite puslapyje http://www.piskulka.net/observations.php

V. Eigirdo, M. Karlono ir J. Morkūno nuotraukos.

 


Reti stebėjimai

2018-09-22
Branta bernicla
2018-09-20
Limosa lapponica
2018-09-20
Chlidonias leucopterus
2018-09-20
Jynx torquilla
2018-09-20
Jynx torquilla
2018-09-13
Phylloscopus inornatus
2018-07-07
Milvus milvus
2018-09-08
Stercorarius pomarinus LOFK
2018-09-11
Anthus cervinus LOFK
2018-09-12
Charadrius morinellus LOFK