Įdomu

Juodakalis naras gali panerti taip, kad vandens paviršius sujudinamas ne daugiau, kaip nuo kritusio lapelio

Kragai ir narai dėl savotiškos kojų anomalijos negali pakilti nuo žemės.

Didysis baublys gali apsimesti nendrėmis ir net siūbuoti, tarsi vėjas judintų nendrę.
 
Didžiųjų baltųjų garnių patinų nugaros plunksnos vestuvių periode pailgėja ir nusileidžia užpakalyje lyg mantija. Šios plunksnos vadinamos “egretėmis” ir buvo labai populiarios moteriškų skrybelaičių puošyboje
 
1984 m. birželį senoje tuopoje teologijos daktaro profesoriaus Petro Bučio sodybvietėje (Šakių r.) vienoje tuopoje buvo 10 baltųjų gandrų lizdų.
 
1588 metų Lietuvos Statutas nustato naminės gulbės kainą. Iš to galima spręsti, kad dvaruose dėl grožio buvo laikomos prijaukintos gulbės.
 
Gulbė nebylė yra oficialiai pripažinta didžiausiu bei pačius didžiausius kiaušinius dedančiu Lietuvos paukščiu.
 
Sakalas keleivis smigdamas (pikiruodamas) 30° kampu išvysto 270 km/val. greitį. Kai gaudo grobį smigdamas 45° kampu išvysto 350 km/val. greitį.
 
Eleonoros sakalas pavadintas Saridinijos princesės garbei.
 
Gargatūnas – tai kurtinio ir tetervino mišrūnas.
 
Oficialiai pripažinta, kad kurapkų pati didžiausia dėtis Lietuvoje.
 
Ukrainoje tikima, kad gervės, rudenį išskrisdamos liūdnai trimituoja todėl, kad išneša nuodėmingas sielas, o parlėkdamos pavasarį linksmai – todėl, kad parneša dvasias tų žmonių, kurie gims pavasarį ir vasarą.
 
Senovės norvegai tiki, kad nuskendusių jūreivių sielos virsta kirais.
 
Seniau žmonės manė, kad lėliai vakarais sukinėjasi apie ožkas bei karves tam, kad iščiulptų jų pieną.
 
Čiurliai greitai bei vikriai skraido, bet žeme nevaikšto ir pakilti negali.
 
Dūminę raudonuodegę Ivanauskas pirmąkart Lietuvoje pastebėjo 1939 m., tačiau pavienių paukščių galėjo užskristi ir dviem dešimtmečiais anksčiau. 
 
Nykštukas oficialiai pripažintas pačiu mažiausiu Lietuvos bei pačius mažiausius kiaušinius (apie 0,7 g svorio, 13,6 mm ilgio, 10,3 mm skersmens) dedančiu Lietuvos paukščiu.

Reti stebėjimai

2020-06-06
Iduna caligata LOFK
2020-06-04
Circus pygargus
2020-06-05
Motacilla cinerea LOFK
2020-06-03
Ixobrychus minutus
2020-06-03
Luscinia svecica
2020-06-01
Acrocephalus dumetorum
2020-06-05
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Psittacula krameri LOFK
2020-06-03
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Circus cyaneus