birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Gegužės 22 d. minime Tarptautinę biologinės įvairovės dieną

Šiandien Lietuva, kaip ir dar 195 pasaulio valstybės, pasirašiusios Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvenciją, mini Tarptautinę biologinės įvairovės dieną. Europos aplinkos agentūros duomenimis, biologinės įvairovės būklė žemyne blogėja. Viena iš priežasčių – nesubalansuota žmogaus veikla. Vis didesnius plotus užima monokultūromis užsėti laukai, nebeliko didelių vientisų miško masyvų, kuriuose miško rūšys nebūtų trikdomos, toliau degraduoja numelioruotos pelkės, nyksta natūralios pievų buveinės.

Europos aplinkos agentūros duomenimis, biologinės įvairovės būklė žemyne blogėja. Viena iš priežasčių – nesubalansuota žmogaus veikla. Vis didesnius plotus užima monokultūromis užsėti laukai, nebeliko didelių vientisų miško masyvų, kuriuose miško rūšys nebūtų trikdomos, toliau degraduoja numelioruotos pelkės, nyksta natūralios pievų buveinės. Visa tai neaplenkė ir Lietuvos. Antai pievose perinčių kurapkų porų per pastaruosius 20 metų sumažėjo dviem trečdaliais, todėl šie paukščiai įtraukti į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą, o žalvarnių, kurie buvo įprasti XX a. pradžioje, kasmet mūsų šalyje peri vos iki dešimties porų.

Prieš dvi dienas Europos Komisijos pristatytoje naujojoje ES biologinės įvairovės strategijoje iki 2030 m. pabrėžiama būtinybė plėtoti saugomų teritorijų tinklą. Lietuvoje, pasak Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vadovo Algirdo Klimavičiaus, buveinių apsaugai svarbių teritorijų, nustatomų pagal ES buveinių direktyvą, tinklas dar nėra pakankamas. Siekiant jį išplėtoti, šiuo metu atrenkamos papildomos, tam tikrų rūšių bei natūralių buveinių išsaugojimui svarbios vietovės ir įtraukiamos į „Natura 2000“ tinklą.

Europos Komisija pristatė ES bioįvairovės ir „Nuo ūkio iki stalo“ strategijas. Vienos pagrindinių ES Žaliojo kurso strategijų buvo paskelbtos kartu – sveika planeta yra būtina sąlyga sveikai visuomenei.

Kviečiame pažiūrėti Europos Komisijos nario Virginijaus Sinkevičiaus Bioįvairovės strategijos pristatymą:

Taip pat galite susipažinti su Birdlife parengtu dokumentu dėl jos pozicijos įgyvendinant ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m. 

Biologinės įvairovės konvencijos sekretoriato šūkis - „Mūsų sprendimai yra gamtoje". Biologinės įvairovės išsaugojimas labai priklauso nuo žmogaus. Žemėje liko nedaug vietų, kur ši įvairovė nebūtų vienaip ar kitaip paveikta ar veikiama. Tūkstančiai jos formų yra ties išnykimo riba, kitos priverstos prisitaikyti prie vis labiau keičiamo kraštovaizdžio.

Informacija parengta naudojant šiuos šaltinius:

Biologinės įvairovės konvencijos sekretoriatas, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

 
 

Reti stebėjimai

2022-01-17
Aquila chrysaetos
2022-01-17
Falco columbarius
2022-01-18
Cygnus cygnus
2022-01-18
Erithacus rubecula
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-18
Falco columbarius
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-17
Turdus viscivorus
2022-01-06
Columba palumbus
2022-01-06
Columba palumbus