birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Gegužės 21 dieną Europos Sąjungoje minima Natura 2000 diena

Natura 2000 tai saugomų gamtinių teritorijų tinklas, kurį sudaro visose šalyse narėse pagal Paukščių ir Buveinių direktyvų reikalavimus įsteigtos specialios saugomos teritorijos – Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST). Viso Europoje yra kiek daugiau nei 27000 Natura 2000 teritorijų, kurių bendras plotas viršija 1 milijoną kvadratinių kilometrų.  Lietuvoje yra 84 PAST ir 475 BAST – Natura 2000 tinklui priskiriamos specialios paskirties saugomos teritorijos. Natura 2000 diena minima siekiant priminti ES piliečiams apie neįkainuojamas gamtos vertybes, kurios visų mūsų bendru sutarimu saugomos šiose teritorijose, ir yra puikus žmogaus ir gamtos interesų darnos pavyzdys. Minėdami šią dieną žmonės parodo, kad jiems rūpi rūšių ir gamtinių buveinių išsaugojimas ateities kartoms.

Natura 2000 teritorijų pasiskirstymas. Šaltinis www.vstt.lt

Gegužės 21-oji Natura 2000 dienos minėjimui pasirinkta todėl, kad ES Buveinių direktyva buvo patvirtinta 1992 m. gegužės 21 dieną. Ši direktyva, kartu su ES Paukščių direktyva (priimta 1979 m.) sudaro teisinį pagrindą specialios paskirties saugomų teritorijų (Natura 2000 teritorijų) steigimui visose šalyse narėse.

Nepaisant to, kad šios gamtos apsaugą reglamentuojančios direktyvos veikia jau keletą dešimtmečių, bei to, kad jos turi didelę ekologinę, socialinę ir ekonominę reikšmę, visuomenė apie Natura 2000 vis dar žino nepakankamai. Šis trūkumas įvardijamas kaip didžiausia Natura 2000 tinklo problema, nes nykstančios rūšys ir joms svarbios gamtinės buveinės yra labai priklausomos nuo žmogaus veiklos. Dalyvavimas Natura 2000 dienos minėjimo renginiuose padeda šią problemą spręsti.

Ar žinote, kas yra Natura 2000? ES Natura 2000 dienos proga kviečiame susipažinti su jums artimiausia Natura 2000 teritorija. Apsilankykite joje ir daugiau sužinokite apie ten saugomas gyvūnų ir augalų rūšis ir buveines. Savo patirtis įamžinkinkite su žymele #Natura2000Day. http://natura2000.eea.europa.eu/

Apie Natura 2000 daugiau informacijos rasite svetainėse:

http://www.natura2000info.lt/

https://vstt.lrv.lt/lt/saugomu-teritoriju-sistema/natura-2000

http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/74

http://www.am.lt/VI/index.php


Reti stebėjimai

2022-01-17
Aquila chrysaetos
2022-01-17
Falco columbarius
2022-01-18
Cygnus cygnus
2022-01-18
Erithacus rubecula
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-18
Falco columbarius
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-17
Turdus viscivorus
2022-01-06
Columba palumbus
2022-01-06
Columba palumbus