Gegužės 1-oji – Gegutės diena

Gegužės mėnesio pavadinimas kilo iš šį mėnesį ar kiek anksčiau užkukuojančios paukštės pavadinimo. Tiesa, dabar dažniau vartojamas kitas šios paukštės pavadinimas – ne gegužė, o gegutė. Mūsų protėviai švęsdavo gegutės dieną – dažniausiai pirmąją gegužės savaitę, tądien, kai pirmąsyk išgirsdavo gegutę kukuojant. 


Kas nežino gegutės – to raibo paukštelio, kuris pavasarį taip smagiai metelius skaičiuoja, kai kam rudeniop pavirsta vanagėliu ir neaugina savo vaikų? Iš tiesų apie gegutes žmonės gali papasakoti daug – ir tiesos ir pramanyto. Manome, kad jo per daug ir pristatinėti nereikia – kiekvienas iš mūsų apie jį bent šį tą gali papasakoti. Tenorime priminti, kad kukuoja tik gegučių patinai, o patelės – "kvatoja". Iš tiesų jų viršus išvagotas skersinėmis siauromis balsvomis juostelėmis, o kaklas ir krūtinė su skersiniu tamsiu raštu, todėl skrisdama primena paukštvanagį ar nedidelį sakalą. Bet tikrai jais rudenį nepavirsta. Šie paukščiais vadinamieji lizdiniai parazitai, nes patys lizdo nesuka, o po vieną kiaušinį deda į mažų paukščių lizdus, kurie jį išperi ir išaugina gegužiuką. Kiekviena gegutės patelė specializuojasi dėti kiaušinius tik į tam tikros rūšies paukščių lizdus. 


Tarp jaunimo buvo paplitęs apeiginis šokis "Gegužė". Viena mergina (išrinkta gražiausia iš visų) vaizduodavo gegutę. Ji sėdėdavo ant krėslo – gegutės sosto – užrištomis akimis, o visi kiti šoko aplink ją rateliu. Aplink šokantys vaikinai praeidami pro "gegutę" dainuodavo: "Karaliūne gegele, kukū, aš tavo brolelis, kukū". Įsiklausydama į balsus "gegutė" turėjo išsirinkti tris labiausiai patinkančius vaikinus. Tuomet jai būdavo atrišamos akys ir ji visą vakarą šokdavo su tais vaikinais. Išsiskirdama trims "broleliams" ji padovanodavo po savo išaustą juostą. Gegutė buvo apdainuojama ir dainomis.
 
Gegutė sode
Sode kukavo
Gegutės pilkos
Pilkos plunksnelės
Gegutė meilus
Meilus paukštelis
Gegutės skardus
Skardus balselis...

Reti stebėjimai

2020-06-06
Iduna caligata LOFK
2020-06-04
Circus pygargus
2020-06-05
Motacilla cinerea LOFK
2020-06-03
Ixobrychus minutus
2020-06-03
Luscinia svecica
2020-06-01
Acrocephalus dumetorum
2020-06-05
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Psittacula krameri LOFK
2020-06-03
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Circus cyaneus