Salose atliekami gamtotvarkos darbai

Šį mėnesį tvarkomos ties Lipliūnų kaimu esančios Nemuno salos, kurios žinomos kaip mažųjų ir upinių žuvėdrų perėjimo bei migruojančių tilvikų apsistojimo vieta. Su laiku šios salos keičiasi ir degraduoja - vykstant natūraliai sukcesijai salos apauga aukšta žoline ir sumedėjusia augalija ir taip praranda savo patrauklumą retosioms paukščių rūšims įsikurti. Taip pat bus tvarkomos Niedaus ornitologiniame draustinyje dvi salos. Tikimasi, kad į šias salas sugrįš šimtai kirų, upinių žuvėdrų, ančių ir kitų vandens paukščių rūšių. Tvarkymo darbus atlieka projekto darbuotojai Gediminas Petkus ir Armandas Naudžius.

Gamtotvarkos darbai atliekami įgyvendinant ES Europos regioninės plėtros fondo finansavimo programos „Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programa“ projektą "Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Biebržos slėnyje" Nr. LT-PL-1R-056.  Projektą įgyvendina trys partneriai: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių rezervato direkcija (pareiškėjas), Lietuvos ornitologų draugija ir Bierbžos nacionalinio parko direkcija (Lenkija).

Lipliūnų sala. Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Lipliūnų sala. Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Lipliūnų sala. Gedimino Petkaus nuotrauka

Lipliūnų dalis salos prieš pjovimą. Gedimino Petkaus nuotrauka

Lipliūnų dalis salos po pjovimo. Gedimino Petkaus nuotrauka

Lipliūnų sala. Gedimino Petkaus nuotrauka

 


Reti stebėjimai

2018-02-23
Cygnus cygnus
2018-02-22
Cygnus cygnus
2018-02-22
Sturnus vulgaris
2018-02-23
Aythya ferina
2018-02-22
Fringilla montifringilla
2018-02-22
Milvus milvus
2018-02-22
Cygnus cygnus
2018-02-22
Phalacrocorax carbo
2018-02-17
Cygnus cygnus
2018-02-21
Columba oenas