Reti stebėjimai

2020-02-28
Anser albifrons
2020-02-26
Alauda arvensis
2020-02-27
Tachybaptus ruficollis
2020-02-27
Cygnus cygnus
2020-02-27
Grus grus
2020-02-27
Netta rufina
2020-02-27
Cygnus cygnus
2020-02-27
Grus grus
2020-02-27
Vanellus vanellus
2020-02-27
Anser albifrons