Europos Bendrijos svarbos rūšių inventorizacijos rezultatų pristatymas

Š.m. lapkričio 28 d. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įgyvendindama LIFE integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“, organizavo renginį, kuris buvo skirtas Europos bendrijos svarbos rūšių inventorizacijos rezultatų pristatymui. Šio renginio tikslas buvo pasidalinti Europos Bendrijos svarbos rūšių inventorizacijos pirmaisiais rezultatais. Šio projekto įgyvendinimo metu numatoma iki 2022 m. nustatyti iš viso 33 mažai ištirtų EB svarbos rūšių apsaugos būklę šalyje, apsaugos statusą, identifikuoti apsaugos tikslus ir pasiūlyti reikiamas apsaugos priemones.

Renginio metu buvo pristatyta 11 pranešimų, kuriuos parengė VSTT Metodinio-analitinio centro, Lietuvos gamtos fondo, Gamtos tyrimų centro, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto ir Lietuvos ornitologų draugijos nariai. Pranešimai buvo skirti nepakankamai ištirtų augalų, vabzdžių, šikšnosparnių ir paukščių būklei įvertinti po pirmųjų metų inventorizacijos darbų. LOD vykdė trijų rūšių inventorizaciją – paprastosios pempės, kurapkos ir juodojo peslio. Renginio metu Marius Karlonas ir Liutauras Raudonikis pristatė pranešimą „Paprastosios pempės (Vanellus vanellus) ir kurapkos (Perdix perdix) šalies populiacijų tyrimai: lūkesčiai, tyrimų planai ir pirmieji rezultatai“, o Eugenijus Drobelis – „Juodojo peslio (Milvus migrans) nacionalinė inventorizacija - lūkesčiai ir pirmieji rezultatai“.

 


Reti stebėjimai

2020-08-04
Falco columbarius
2020-08-01
Falco columbarius
2020-08-02
Circus cyaneus
2020-07-21
**NAUJA RUŠIS/NEW SPECIES**
2020-07-28
Branta canadensis
2020-07-28
Phalaropus lobatus
2020-07-28
Calidris falcinellus
2020-07-28
Falco vespertinus
2020-07-23
Athene noctua LOFK
2020-07-27
Motacilla cinerea LOFK