Lietuvos Ornitologų Draugija

Daug projektų, renginių jau įgyvendinta, tačiau nemaža dalis jų vyksta kasmet. Pavyzdžiui, akcija „Metų paukštis“. „Metų paukščio“ akcijos pagrindinis tikslas yra atkreipti dėmesį į sparčiai nykstančias sparnuočių rūšis, kurioms šiuo metu labiausiai reikalingas žmonių dėmesys bei rūpestis. 

Metai iš metų organizuojami ir kiti renginiai. Tai „Sportinės ornitologijos čempionatas“, „Paukščių stebėjimo maratonas“, „24 valandų paukščių stebėjimo maratonas“, „Žalia varna“, Paukščių stebėtojų ralis, „Kalėdinis maratonas“, “Gyvasis pavasaris”, „Paukščių sutikimo šventė“, „Ornitologų šventė“, „Pasaulinė migruojančių paukščių diena“, „Susipažinkite – tai paukščiai...“, „Rudeninės paukščių palydos“, „Rudeniniai žąsų ir gervių migracijos stebėjimai“, „Vandeninių strazdų apskaita“, „Lesyklas lankančių paukščių apskaita“, „Kalėdinė paukščių apskaita“. Draugija yra parengusi metinį renginių planą ir tai sudaro galimybę visiems norintiems prisijungti prie draugijos veiklų.

Pagrindiniai draugijos tikslai yra: 

 • rūpintis Lietuvoje aptinkamų laukinių paukščių ir jų gyvenamųjų vietų apsauga bei globa;
 • ugdyti Lietuvos visuomenėje pagarbą ir meilę gamtai bei atsakomybę dėl jos išsaugojimo;
 • organizuoti ir vykdyti paukščių mokslinius ir kitus tyrimus bei jų stebėseną;
 • rūpintis ornitologijos, gamtosaugos, gamtotvarkos mokymu ir žinių populiarinimu, ypač tarp jaunimo;
 • skatinti draugijos narių gamtosauginę, šviečiamąją ir mokslinę veiklą paukščių apsaugos srityje, gilinti jų žinias, gerinti tiriamojo darbo įgūdžius;
 • informuoti visuomenę apie naujausius pasiekimus ornitologijoje ir paukščių apsaugoje, apie Lietuvos paukščių apsaugos problemas bei galimus jų sprendimo būdus;
 • skatinti Draugijos narių ryšius su kolegomis kitose valstybėse bei informacijos mainus;
 • kurti ir teikti siūlymus dėl paukščių apsaugos ir racionalaus jų naudojimo valstybinėms ir kitoms institucijoms bei piliečiams ir rūpintis jų įgyvendinimu;
 • kurti ir remti paukščių tyrimo bei jų apsaugos programas, ruošti projektus ir, esant reikalui, jų ekspertizes, pasitelkiant ekspertus iš Lietuvos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų;
 • organizuoti konferencijas, pasitarimus, diskusijas, seminarus, paukščių apsaugos ir svarbių teritorijų išsaugojimo akcijas ir kitus renginius;
 • leisti mokslo ir populiarius leidinius, konferencijų ir kitų renginių darbus, metodines rekomendacijas;
 • bendradarbiauti su Lietuvos ir kitų valstybių įvairiomis institucijomis bei asociacijomis, dalyvauti jų veikloje;
 • dalyvauti tarptautiniuose gamtosauginiuose ir moksliniuose renginiuose ir programose bei projektuose.

 

DRAUGIJOS STRUKTŪRA

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

DRAUGIJOS TARYBA

Tarybos pirmininkas :

Arūnas Čerkauskas el.p. cerkauskas.arunas@gmail.com tel.nr.: 8-676 28887

Tarybos nariai:

Algis Butleris

Marius Čepulis

Vytautas Eigirdas

Kęstutis Jarmalavičius

Darius Norkūnas

Žydrūnas Preikša

 

 

KONTROLĖS KOMISIJA

Kontrolės komisijos pirmininkas:

Vidmantas Adomonis

Kontrolės komisijos nariai:

Laimonas Šniaukšta

Vytautas Sabaliauskas

 

SEKRETORIATAS

Direktorius; projektų vadovas:

Liutauras Raudonikis el.p. liutauras.raudonikis@birdlife.lt

Vyr. Finansininkė; personalo administratorė:

Diana Chmelevskienė el.p. diana@birdlife.lt

Projektų vadovė ir Biuro administratorė:

Justina Liaudanskytė el.p. justina@birdlife.lt

Projektų asistentas; LOD portalo administratorius; darbo su nariais ir renginių organizatorius:

Gediminas Petkus el.p. gediminas.petkus@birdlife.lt

Projekto asistentė:

Ieva Junevičienė el.p. ieva.juneviciene@gmail.com

GIS ekspertė:

Vita Monkuvienė el.p. vitadik@gmail.com

Biologai – ekspertai:

Gintaras Riauba el.p. gintaras.riauba@birdlife.lt

Julius Morkūnas el.p. julius.morkūnas@birdlife.lt

Ornitologas ekspertas:

Eglė Pakštytė el.p. egle686@gmail.com

Ornitologai:

Marius Karlonas el.p. marius.karlonas@birdlife.lt

Mindaugas Kirstukas el.p. mindaugas.kirstukas@gmail.com

Armandas Naudžius el.p. armandas.n@gmail.com

Povilas Bagdonas el.p. povilas.bagdonas@gmail.com

 

 

LIETUVOS ORNITOFAUNISTINĖ KOMISIJA (LOFK)

LOFK pirmininkas:

Saulius Karalius el.p. s.karalius@muziejus.lt tel.nr.: 8-675-54856

LOFK nariai:

Modestas Ružauskas el.p.modruzauskas@hotmail.com tel.nr: 8-615-15240

Eglė Pakštytė el.p. egle686@gmail.com tel.nr.: 8-659-81057

Liutauras Raudonikis el.p.liutauras.raudonikis@birdlife.lt tel.nr.: 8-682-77092

Marius Karlonas, el.p. marius.karlonas@birdlife.lt tel.: 8-651-20363

Bendras LOFK el.paštas: lofkmail@gmail.com

 

 

 

Reti stebėjimai

2017-08-18
Limicola falcinellus
2017-08-17
Falco vespertinus
2017-08-13
Falco vespertinus
2017-08-13
Falco vespertinus
2017-08-13
Stercorarius parasiticus
2017-08-13
Gavia arctica
2017-08-15
Falco peregrinus
2017-08-14
Ixobrychus minutus
2017-08-14
Sterna paradisaea
2017-08-13
Branta leucopsis